Skip to main content

Alcohol bij leiding en bestuursleden

Als bestuurslid/leiding ben je verantwoordelijk voor de leden die naar de activiteit komen. Ouders vertrouwen je hun kinderen toe en voor leden ben je een voorbeeldfiguur. Ga dus bewust om met alcohol.

Als bestuurslid/leiding ben je verantwoordelijk voor de leden die naar de activiteit komen. Ouders vertrouwen je hun kinderen toe en voor leden ben je een voorbeeldfiguur. Ga dus bewust om met alcohol.

Wat zegt de wet?

Als leiding of bestuurslid mag je zeker alcohol drinken. Hou wel altijd rekening met wat de wet zegt.

 • Je mag geen uitdagingen voorstellen of aanvaarden waarvan je dronken wordt. Je mag dus geen drankspelletjes met alcohol organiseren of eraan deelnemen.
 • Je mag wel alcohol drinken op een openbare plaats, maar niet dronken zijn.
 • Je mag geen sterke dranken schenken aan -18-jarigen. Onder sterke dranken rekenen we o.a. alcoholpops, pisang, campari, whisky-cola, gin-tonic, jenevers... en alle cocktails waar een van deze dranken in zit.
 • Je mag niet te allen tijde sterke dranken schenken. Daarvoor moet je altijd een vergunning aanvragen, zowel voor je evenementen als voor activiteiten in je lokaal. Die vergunning is nooit blijvend geldig.
 • Je mag niet meer met een voertuig rijden als je meer dan 0.5 promille alcohol in je bloed hebt.

Tijdens een activiteit

Als bestuurslid/leid(st)er ben je verantwoordelijk voor de leden die naar de activiteit komen. Drink dus nooit alcohol tijdens activiteiten waar leden jonger dan 16 jaar aanwezig zijn. Tijdens (bestuurs)vergaderingen, +16-activiteiten of activiteiten voor leiding of bestuur, kan je wel gerust iets drinken. Gebruik altijd je gezond verstand. We geven je alvast enkele tips.

 • Maak op voorhand afspraken met je leden rond alcoholgebruik en roken. Vergeet daarbij ook de activiteiten die je buitenshuis doet niet.
 • Maak op voorhand afspraken met je bestuur over wat je doet als je iemand tijdens de KLJ betrapt met illegale drugs. Hou je aan die afspraken.
 • Bestuursleden of leiding die nog moeten rijden, drinken geen alcohol.
 • Leiding en bestuursleden mogen noch roken noch alcohol gebruiken tijdens activiteiten waar -16-jarigen aanwezig zijn.
 • Voorzie tijdens elke activiteit minstens 1, bij voorkeur 2, meerderjarige BOB('s).

Tijdens een kamp of weekend

Ook tijdens een kamp of KLJ-weekend behoud een bestuurslid of leid(st)er zijn voorbeeldfunctie. Hier lees je hoe je dat kan doen.

 • Stel samen met je leden een gedragscode op vóór het kamp begint.
 • Maak afspraken met de kookouders, technische ploeg, helpende oudleiders, .... Zo vermijd je foute verwachtingen en discussies op kamp.
 • Maak vóór het kamp duidelijk aan je leden dat ze zelf geen drank mogen meebrengen. Treed op als je merkt dat een lid dat wel deed.
 • Duid, onder de leiding, elke dag minstens twee personen aan die BOB zijn die dag.
 • Drink geen alcohol totdat je -16-leden in bed liggen.
 • Rook niet tijdens activiteiten. Als je overdag toch wil roken (bv. vlak na het middageten), doe dit dan uit het zicht van de -16-leden.
 • Neem geen sterke drank mee op kamp. Zo heb je geen last met leeftijdsverschillen en zorg je ervoor dat iedereen evenveel mag. Bovendien verklein je de kans dat dingen uit de hand lopen.