Skip to main content

Word jij voorzitter van KLJ Oost-Vlaanderen?

Oost-Vlaanderen

24 augustus 2022

Wist je dat elke regio binnen KLJ een vrijwillig voorzitter heeft? En wist je dat we voor Oost-Vlaanderen op zoek zijn naar eentje? Bekijk dus zeker deze vacature, want zo'n voorzitterschap is echt een leuk engagement.

Wat doet zo'n regionaal voorzitter precies?

De voorzitter leidt de regionale leiding, waar die samen met de ondervoorzitter, de proost en de pedagogisch medewerker zorgt voor een goede werking van de regio. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter diens regio in het Nationaal Bestuur. Samen met de regionale voorzitters uit de andere regio’s bespreekt en beslist het Nationaal Bestuur de nationale koers van KLJ. 

Concreet wordt het volgende verwacht van een regionaal voorzitter:

 • Je draagt de missie en visie van KLJ uit; 
 • Je bent aanwezig op alle structurele vergaderingen. Dit zijn voor een regionale ondervoorzitter:  
  • 1 avond per maand het Regionaal Bestuur (RB);
  • 1 avond per maand de Regionaal Leiding (RL);
  • 1 avond per maand het Nationaal Bestuur;
  • 1 weekend per jaar de Nationale Raad;
  • 1 keer per jaar de denkdagen van het RB;
  • 1 keer per jaar de denkdagen van de RL;
  • 1 keer per jaar de denkdagen van het NB;
 • Je leidt de vergaderingen van het Regionaal bestuur en, in afwezigheid van de ondervoorzitter, ook de vergaderingen van de Regionale Leiding.

Hoelang duurt zo'n voorzitterschap?

Een mandaat duurt twee jaar en je kan je een tweede keer kandidaat stellen voor een tweede mandaat van opnieuw twee jaar. Onze huidige voorzitter, Jonathan Bolsens, legt zijn mandaat neer op 31 december 2022. Het nieuwe mandaat zal lopen van 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

Wie kan voorzitter worden?

Als je je kandidaat stelt, mag je niet ouder zijn dan 33 jaar. Daarnaast heb je als voorzitter ook volgende eigenschappen:

 • Je hebt ervaring als KLJ-bestuurslid;
 • Je hebt inzicht in de structuur van KLJ;
 • Je hebt kennis van de visie en doelstellingen van KLJ;
 • Je kan een standpunt van de regio detecteren, verwoorden en vertolken;
 • Je kan een kritische houding aannemen ten opzichte van je eigen functioneren en het functioneren van de regio;
 • Je hebt een analytisch inzicht;
 • Je bent geïnteresseerd in het beheer van de beweging;
 • Je hebt een visie op de KLJ-werking;
 • Je bent bereid om mee de eindverantwoordelijkheid te dragen over de volledige KLJ-beweging.

Wat krijg je in ruil?

Het regionaal voorzitterschap mag dan wel een vrijwillig engagement zijn, toch krijg je er veel voor on ruil. Zo krijg je:

 • persoonlijke begeleiding waarbij jouw ontwikkeling centraal staat;
 • een onthaalgesprek: een grondige toelichting bij de functie als regionaal ondervoorzitter;
 • een welkomstpakket met informatie over het regionaal en nationaal bestuur, een KLJ-T-shirt en een KLJ-trui;
 • coachingsgesprekken op ritme van de vrijwilliger;
 • voldoende vorming om je taak goed uit te oefenen;
 • jaarlijks één vormingsmoment georganiseerd door KLJ;
 • steeds de mogelijkheid om deel te nemen aan vorming, zowel intern als extern;
 • waardering voor jouw engagement;
 • jaarlijks een regionaal en nationaal bedankingsmoment;
 • materiële ondersteuning en omkadering: 
 • de medewerkerssite waar je alle relevante info vindt om op de hoogte te blijven van de dagelijkse regionale en nationale werking: verslagen, alles wat de afdelingssecretaris krijgt…;
 • een groot deel van de kosten die je maakt, worden door KLJ vergoed: kilometervergoeding, verzekering, gratis verblijf op denkdagen en Nationale Raad…;
 • een abonnement op de Hélaba, het KLJ-tijdschrift;
 • elke maand krijg je digitaal een nieuwsbrief met alle nieuwtjes over regionaal en nationaal;
 • een exitgesprek op het einde van jouw engagement.

Stel je kandidaat

Zie jij dit als een uitgelezen kans en wil je nog meer info? Neem dan contact op met Femke De Coninck, pedagogisch medewerker via 0488 98 55 68 of femke.deconinck@klj.be of met Jonathan Bolsens, regionaal voorzitter, via 0477 51 49 93 of jonathan-bolsens@hotmail.com.

Volledig overtuigd? Stel je dan voor woensdag 23 november  2022 kandidaat door je motivatie te mailen naar de Regionale Leiding via rloostvlaanderen@klj.be of via post (KLJ Oost-Vlaanderen, t.a.v. de Regionale Leiding, Kortrijkstraat 82 bus 1a, 9800 Deinze).

Elke Oost-Vlaamse KLJ’er krijgt de kans zich kandidaat te stellen. Op woensdag 30 november zal de verkiezing plaatsvinden tijdens de vergadering van het Regionaal Bestuur. De regionale bestuursleden en één afgevaardigde van elke structurele werkgroep beslissen wie vanaf dan voorzitter zal zijn van KLJ Oost-Vlaanderen.