Skip to main content

Marie is pedagogisch medewerker: “KLJ zorgt voor veel ruimte om te groeien”

Nationaal

10 maart 2023

Marie (26) werkt als pedagogisch medewerker binnen het KLJ-team. Zij kon niet wachten om van haar hobby een job te maken. Van die beslissing heeft ze zeker nog geen spijt gehad: “Ik heb echt het gevoel dat er geïnvesteerd wordt in mij als medewerker, maar ook in mij als persoon.”

Waarom koos je KLJ als werkplaats?

“Zodra er een KLJ in mijn dorp was, ben ik lid geworden en later ook leiding. Nadien ben ik bovenlokaal vrijwilliger geworden bij KLJ Vlaams-Brabant waarin ik in de werkgroep Afdelingsondersteuning en VKB (de vrijwilligers die de animatorcursussen van KLJ begeleiden, red.) heb gezeten. Ik wou al lang bij KLJ werken als pedagogisch medewerker. Er zijn ook nog andere vacatures geweest waarvoor ik gekeken heb, maar die pasten minder bij mij. Toen deze functie vrijkwam, dacht ik: dit is mijn kans, die moet ik grijpen. Het is fijn dat je van je hobby je beroep kan maken.“

Wat houdt je job precies in?

“Ik werk als pedagogisch medewerker in Vlaams-Brabant en ondersteun daar dus afdelingen en gewesten. Ook moet ik het Regionaal Bestuur en de Regionale Leiding ondersteunen in het vormgeven van het beleid. Daarnaast heb ik nog de werkgroep K waarin we samen K-momenten en bezinningen maken. Daarnaast heb ik nog enkele thema’s waar ik rond werk, namelijk het jaarthema en ledenwerking (werving, ledenbinding, leeftijdsgericht werken en spel en ontspanning). Daarbij moet ik expertise opbouwen.”

Marie KLJ Vlaams-Brabant

Heb je een KLJ-achtergrond nodig om hier te werken?

“Nee, absoluut niet. Het kan je wel helpen om mee te zijn met de structuur. Anderzijds denk ik dat als je wel in KLJ-afdeling hebt gezeten, maar nooit  bovenlokaal vrijwilliger bent geweest, je ook niet veel van dat bovenlokale weet. Als bovenlokaal vrijwilliger weet je meer wat er overal in KLJ gebeurt en dat kan wel een voordeel zijn.”

Hoe verloopt het leven op het KLJ-kantoor?

“Elke dag is anders. Doordat je op verschillende plaatsen kan werken, kom je steeds andere mensen tegen. Dat maakt het interessant omdat je niet continu alleen met je eigen kantoorteam samenwerkt, maar met àlle KLJ-collega’s vanuit alle kantoren. Anderzijds weet je ook niet op voorhand wie er die dag allemaal op kantoor zal zijn, waardoor je ook niet altijd weet hoe druk het zal zijn. In het algemeen is de variatie in zowel de werkplek als in collega’s heel fijn.”

Wat is jouw favoriete moment op kantoor?

“De spontane (pauze)momenten. Op kantoor in Leuven kan het wel eens gebeuren dat er iemand aan de hoge tafels staat en dat er dan vervolgens spontaan anderen bij komen staan om samen pauze te nemen. Ook wordt er eens een spelletje gespeeld of een kruiswoordraadsel gemaakt onder de collega’s. Het is ook niet verplicht om daaraan deel te nemen. Die vrijblijvendheid is wel fijn. Het samen eten met vrijwilligers vlak voor een vergadering vind ik ook fijne momenten omdat je hen eindelijk eens persoonlijker leert kennen.”

Raad je een werkplaats bij KLJ aan?

“Ja, ongelooflijk hard omdat je hier fouten mag maken. Je mag vallen en weer opstaan, maar je moet natuurlijk uit je fouten leren. KLJ zorgt voor heel veel ruimte om te groeien. Als eerste werkervaring is dat een heel fijne en veilige omgeving. Ook de ondersteuning die je krijgt door de werkoverleggen met je teamverantwoordelijke, de personeelsvergaderingen en de ploegoverleggen vind ik heel goed. Ook wordt er externe coaching aangeboden die heel waardevol is. Daardoor heb je echt het gevoel dat er geïnvesteerd wordt in jou als medewerker, maar ook in jou als persoon.”

Wil jij ook een job bij KLJ?

Bekijk onze vacatures