Skip to main content

Gezocht: commissievoorzitter K

Nationaal

13 juli 2023

Wist je dat de regionale werkgroepen K ook samenwerken in een nationale commissie? Wist je dat elke commissie een vrijwillige voorzitter heeft? En wist je dat we voor de commissie K op zoek zijn naar eentje? Bekijk dus zeker onderstaande vacature, want zo'n voorzitterschap is echt een leuk engagement.   

Wat doet zo’n commissie?

Een commissie is de nationale overkoepeling van regionale werkgroepen. Idealiter wordt elke regio vertegenwoordigd in de commissie. Verder is er plaats voor uitwisseling, het mee uitstippelen van het nationaal beleid, en het bespreken van interregionale uitdagingen en actualiteiten. Voor de commissie K houdt dit concreet in dat er ongeveer 5 momenten zijn waarbij de vertegenwoordigers van alle werkgroepen K samenzitten. Tijdens deze momenten worden er afspraken gemaakt rond de K-zendingen, worden K-momenten voor nationale cursussen en evenementen bedacht, worden er goede voorbeelden en bedenkingen met elkaar gedeeld … 

Wat doet zo'n commissievoorzitter?  

Als vrijwillige voorzitter zit je de commissie voor. Samen met je verantwoordelijke beroepskracht ben je mee verantwoordelijk voor een goede werking van de commissie. Daarnaast heb je als voorzitter nog enkele taken:   

 • Je draagt de missie en visie van KLJ uit;    

 • Je coördineert de commissie;  

 • Je leidt de vergaderingen en bereidt die samen met de verantwoordelijke beroepskracht voor;  

 • Je volgt het reilen en zeilen in de commissie op;  

 • Je neemt, indien nodig, vertegenwoordiging op in het Nationaal Bestuur;   

 • Je bent het aanspreekpunt voor andere werkgroepen.

Hoelang duurt zo'n voorzitterschap?   

Een mandaat duurt 2 jaar en je kan je één keer herverkiesbaar stellen voor een tweede mandaat van opnieuw 2 jaar. Het eerste mandaat van onze huidige voorzitter, Bo De vlieger, loopt af op 31 augustus 2023. Het nieuwe mandaat zal lopen van 1 september 2023 tot 31 augustus 2025. Na de verkiezing start een eventuele dubbelloop met de huidige voorzitter. 

Waaraan moet je voldoen om je kandidaat te kunnen stellen?   

 • Je moet KLJ-lid zijn;  
 • Je onderschrijft de missie en de visie van KLJ;  

 • Je bent jonger dan 32 jaar bij aanvang van de voorliggende termijn;  

 • Je bent bereid om mee de eindverantwoordelijkheid te dragen over de commissie;  

 • Je bent bereid om bovenstaande taken uit te voeren.   

Als je daarnaast ook nog onderstaande competenties hebt, is dat een pluspunt.

 • Je hebt ervaring als bovenlokaal vrijwilliger;  

 • Je kan vergaderingen leiden;  

 • Je kan vlot het standpunt van de commissie vertolken;  

 • Je hebt een duidelijke visie over de KLJ-werking;  

 • Je bent een teamspeler;  

 • Je hebt een kritische blik op je eigen functioneren en het functioneren van de commissie.  

Wat krijg je in ruil?   

Het voorzitterschap mag dan wel een vrijwillig engagement zijn, toch krijg je er veel voor in ruil. Zo krijg je:   

 • Persoonlijke begeleiding waarbij jouw ontwikkeling centraal staat;   

 • Een onthaalgesprek: een grondige toelichting bij de functie als commissievoorzitter;   

 • Een welkomstpakket met informatie over K op regionaal en nationaal niveau;  

 • De mogelijkheid tot coachingsgesprekken;  

 • Voldoende vorming, zowel intern als extern, om jouw taak goed te kunnen uitoefenen;   

 • Jaarlijks een nationaal georganiseerd bedankingsmoment;   

 • Materiële ondersteuning en omkadering:     

 • De medewerkerssite waar je alle relevante info vindt om op de hoogte te blijven van de dagelijkse regionale en nationale werking: verslagen, nota’s … ;  

 • Een groot deel van de kosten die je maakt, worden vergoed door KLJ: kilometervergoeding, verzekering …;    

 • Elke maand een digitale nieuwsbrief met alle nieuwtjes over regionaal en nationaal;   

 • Een exitgesprek op het einde van jouw engagement;  

 • Veel waardering voor jouw engagement.

Stel je kandidaat   

Heb je nu al enorm veel zin om voorzitter van de commissie K te worden? Of ken je iemand die daar de geschikte persoon voor is? Neem dan zeker contact op met de Jolien Caubergh en stel al je bijkomende vragen.   

Volledig overtuigd? Stel je dan voor de deadline op 31 juli 2023 kandidaat door je motivatie te mailen naar jolien.caubergh@klj.be.

Iedereen krijgt de kans om zich kandidaat te stellen. In augustus beslissen de huidige commissieleden en de verantwoordelijke nationale ondervoorzitter wie vanaf 1 september voorzitter zal zijn van de commissie K.