Skip to main content

De leidingsboost: voor al je leidingsevaluaties!

Nationaal

25 augustus 2020

Het kwaliteitsinstrument kende je misschien al? Dit groene doosje met kaartjes heeft elke bestuursgroep liggen om hun werking te evalueren. Nu heeft KLJ nog iets extra’s gemaakt: de Leidingsboost. Het bestaat uit een handleiding en een doosje met 17 verschillende bestuursevaluaties.

Waarom zou je bestuursevaluaties doen?

KLJ-bestuursploegen komen regelmatig samen om zaken af te spreken en te overlopen. Bestuursvergaderingen horen er nu eenmaal bij, want activiteiten in elkaar steken en grote evenementen organiseren vragen de nodige voorbereidingstijd. Je spendeert veel uurtjes met je medebestuursleden. Je goed in je vel voelen in zo’n bestuursploeg is dan ook belangrijk. Dat maakt het leuker voor jou en het bevordert de groepssfeer en de productiviteit.

Jammer genoeg botert het niet altijd even goed in een bestuursploeg. Iedereen komt wel eens in aanraking met spanningen of conflicten. Die spanningen en conflicten (h)erkennen is al een eerste stap naar een oplossing. Dat doe je bijvoorbeeld met een evaluatiemoment. In een tweede stap doe je inspanningen om de probleemsituatie op te lossen.

Je kan natuurlijk ook evalueren als het wél goed gaat in je bestuursploeg. Je kan bijvoorbeeld kijken welke talenten er aanwezig zijn in de groep en die talenten in de toekomst meer uitspelen. Of benoem eens de werkpunten van iemand, zonder een beschuldigend vingertje. Zo kan iedereen groeien als persoon en in zijn of haar engagement.

Hoe werkt de Leidingsboost?

Waar je bestuursploeg ook nood aan heeft, gebruik deze Leidingsboost. We ontwikkelden het instrument speciaal voor jou, zodat je kan kijken hoe je bestuursploeg (samen-)werkt.

Je kan kiezen uit 17 verschillende methodieken. Elke methodiek heeft een andere moeilijkheidsgraad: vraag je een volwassen begeleider of pedagogisch medewerker voor het begeleiden van de methodiek, of kan je dit gemakkelijk zelf doen? Daarnaast kan je zien hoe actief de werkvorm is en hoe lang de methodiek duurt. Verder kan je ook kernwoorden terugvinden bij elke methodiek, zodat je een passende methodiek vindt voor elke situatie. Hieronder zie je alvast de verschillende methodieken.

Leidingsboost

Waar kan ik het krijgen?

De Leidingsboost wordt vanaf september gewestelijk uitgedeeld door de vrijwilligers en pedagogisch medewerkers van KLJ. Vraag dus zeker eens na bij je gewestverantwoordelijke!