Skip to main content

De 5 leukste online energizers

Nationaal

9 november 2020

De sfeer erin houden tijdens online vergaderingen én iedereen geconcentreerd houden, 't is helemaal niet evident. Een energizer tussendoor is eigenlijk noodzakelijk om er een goede vergadering van te maken. Hieronder alvast 5 ideeën!

1. Om ter eerst

Draai aan het rad op deze site. Op dit rad staan alle letters van het alfabet. Wanneer het rad terecht komt op een letter, moeten de deelnemers zo snel mogelijk een voorwerp gaan zoeken dat start met deze letter. Wie het eerst met een voorwerp terugkomt, is gewonnen. Juij!

2. Ja, dat doen we!

Iemand in de vergadering stelt iets voor om te doen. Bijvoorbeeld: "laten we allemaal op onze tafel gaan staan!". De groep antwoordt luid en enthousiast: “Ja, dat doen we!” en ze voeren de opdracht zo snel mogelijk uit. Daarna is het de beurt aan iemand anders. Dit werkt het best als de opdrachten heel visueel zijn.

3. Bingo met woorden

Maak een bingo met woorden die tijdens de vergadering zeker gaan vallen of gekke woorden die dan tot een gekke conversatie leiden. Iedereen duidt op zijn eigen blad aan welke woorden al gevallen zijn en roept 'BINGO' bij een volle kaart. Zo zorg je ook voor oplettende deelnemers!

4. Ik kan dit

Wie heeft er een speciaal talent? Wie kan er op zijn hoofd slaan en op zijn buik rondjes maken of omgekeerd? Wie kan er met zijn tong aan zijn neus of wie kan enkel zijn oren bewegen zonder dat zijn mimiek verandert? Tijd om het uit te zoeken!

5. Wie zoekt die vindt

Iemand van het bestuur maakt op voorhand een lijst van voorwerpen. Tijdens de vergadering roept hij/zij af en toe een voorwerp van de lijst. Wie dit al eerste toont, wint!