Skip to main content

5 tips voor +16 ledenwerving

West-Vlaanderen

25 augustus 2020

Leden werven, 't is niet altijd een gemakkelijke opdracht! Met deze 5 tips, kan je gelukkig al op weg.

1. Betrek je leden

Leden werven is niet enkel iets voor het bestuur. Schakel ook je leden in om mensen uit te nodigen voor de startactiviteit. Die 16-jarigen kennen meestal nog wel een hoop 16-jarigen. Maak van de ledenwervingsactie iets van jullie allemaal.

2. Gebruik je contacten

Niet enkel je eigen leden kunnen helpen bij de ledenwerving. Ook ouders, de parochie, Ferm, Landelijke Gilden, ... kunnen jullie ondersteunen. Misschien willen ze wel een uitnodiging doorsturen naar al hun leden of contacten? Hoe groter je netwerk om leden te werven, hoe beter!

3. Maak een eenduidige campagne

Zorg ervoor dat de promotie voor je startactiviteit eenduidig is. Een toffe foto die je herhaalt, duidelijk het KLJ-logo vermelden en een terugkerende slogan zorgen voor herkenbaarheid en dat heb je nodig

4. Maak gebruik van het KLJ-advertentiebudget

Omdat langsgaan bij potentiële leden dit jaar moeilijk zal worden, helpt KLJ je digitale promotie een handje. Als je 20 euro budget uitgeeft aan het promoten van je startactiviteit via Facebook en Instagram dan betaalt KLJ die terug. Alle uitleg krijgt je communicatieverantwoordelijke in de Facebookgroep 'KLJ vrienden van de communicatie'. Heb je geen communicatieverantwoordelijke? Registreer die snel in Click!

5. Geef de moed niet op en ga!

Het zijn geen evidente tijden om leden te werven en activiteiten te doen. Maar het belangrijkste is dat we ons focussen op wat wél kan en mag en niet stilvallen! Dit is ons moment om te tonen hoe capabel wij als KLJ-afdelingen zijn. En wees maar zeker dat alles goed komt!

Om je te motiveren krijgt de afdeling die procentueel het meest stijgt in leden dit werkjaar een feestpakket. Zo kan je er samen je nieuwe leden een KLJ-feest van maken! #laathetknallen #succes

Leuke ideeën om coronaproof leden te werven

Ontdek ze hier