Skip to main content

Sociale partners

Sociale partners zijn organisaties die werken met een diverse doelgroepen. Vaak zijn dit doelgroepen waar een KLJ-afdeling weinig mee in contact komt. 

Sociale partners zijn organisaties die werken met een diverse doelgroepen. Vaak zijn dit doelgroepen waar een KLJ-afdeling weinig mee in contact komt. 

Enkele voorbeelden

Voorbeelden van sociale partners zijn:

 • het  OCMW of Sociaal Huis,
 • Huis van het Kind,
 • Tumult vzw,
 • Lokaal opvanginitiatief (vluchtelingencentrum),
 • Buurtopbouwwerker,
 • Maatschappelijk werker,
 • Voedselbedeling
 • … 

Wat kunnen sociale partners betekenen voor jouw afdeling?

 • Sociale partners hebben kennis, expertise en ervaring over specifieke thema’s die voor leiding niet altijd prioritair zijn of ver van hun bed lijken.

 • Ze kunnen kennis inzetten om afdelingen bewust te maken over drempels die aanwezig zijn binnen hun afdeling. 

 • Ze kunnen een aanspreekpunt zijn voor vragen waarop het directe KLJ-netwerk misschien niet onmiddellijk een antwoord weet.

 • Ze kennen de lokale context en de noden binnen de gemeente.

 • Via deze weg kunnen niet-bereikte jongeren mogelijks terecht komen bij jouw KLJ-afdeling. 

Wat kan jouw afdeling betekenen voor sociale partners?

 • Sociale partners kunnen samen met jouw afdeling een project op poten zetten om bepaalde drempels om deel te nemen aan het jeugdwerk te verlagen. Samen kunnen jullie zorgen voor meer integratie.

 • Een KLJ-afdeling kan een warme en veilige plek zijn voor kwetsbare jongeren. 

 • De samenwerking zorgt voor alle partijen voor een uitgebreider netwerk. Zowel de ouders, de jongeren als de sociale partners genieten van meer contacten.

Aandachtspunten

 • Het is van groot belang om een vertrouwensband te creëren met je netwerk. Op basis van dit vertrouwen weten ze dat het nuttig is om samen te werken met jouw afdeling.  

 • Het is belangrijk om het contact goed te onderhouden.

 • Stel eventueel een communicatieverantwoordelijke aan, die hét aanspreekpunt is voor alle sociale partners binnen het netwerk.

 • Vergeet niet om op een open en transparante manier te communiceren. 

 • Maak gebruik van de sociale kaart om in contact te komen met het volledige zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel.

 • KLJ heeft, dankzij het project 'Verbindingsambassadeur voor het jeugdwerk', KLJ Connect gelanceerd.