Skip to main content

Buurt

Elke afdeling kent wel een directe omgeving met heel wat buren. We zijn ons niet altijd bewust van de impact van onze KLJ-activiteiten. Lees hieronder hoe je de relatie met je directe buurt goed kan onderhouden.

Elke afdeling kent wel een directe omgeving met heel wat buren. We zijn ons niet altijd bewust van de impact van onze KLJ-activiteiten. Lees hieronder hoe je de relatie met je directe buurt goed kan onderhouden.

Wat kan de buurt betekenen voor jouw afdeling?

 • Je directe omgeving kan voor jou een oogje in het zeil houden en zorgen voor sociale controle in gevallen van vandalisme of inbraak.

 • Wanneer je nood hebt aan enkele helpende handen, kan je meestal rekenen op de buurtbewoners.

 • Veel buurtbewoners bieden een grotere mogelijkheid tot nieuwe verbindingen en kennissen, en dus ook een groter netwerk. 

 • Lokale handelaars willen vaak hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld te sponsoren met eigen middelen.

Wat kan jouw afdeling betekenen voor de buurt?

 • Als KLJ-afdeling kan je heel wat helpende handen of een aangename samenwerking bieden. Denk bijvoorbeeld aan zaken als een zwerfvuilactie of buurtfeest.

 • Je leden of leiding kunnen zich lokaal ter beschikking stellen (bijvoorbeeld in het buurtcomité …) 

Aandachtspunten

 • Informeer de omgeving wanneer je activiteiten of een evenement organiseert. Communiceer duidelijk over de planning en de mogelijkheid tot overlast. Een leuk gebaar is om de buurt een directe uitnodiging te bezorgen of hen enkele gratis drankbonnetjes aan te bieden. Zo zijn er nog veel andere kleine zaken die je kan doen om een goed contact te onderhouden.  

 • Begroet de buren wanneer je ze tegenkomt op straat of ergens anders, en neem bewust contact op. Denk er de volgende infoavond bijvoorbeeld aan om ze uit te nodigen.

 • Stel een communicatieverantwoordelijke aan die eenduidige en duidelijke communicatie naar de buurt op zich neemt.  

 • Verzorg je lokaal. Het is een belangrijk onderdeel van het straatbeeld en jullie imago als KLJ-afdeling. Maak bijvoorbeeld gebruik van een naambord en wegwijzers.

Wat bij conflict met de buren? 

 • Grijp meteen in wanneer buren klachten hebben en voorkom dat de situatie verergert. 

 • Merk de frustraties op en toon hier begrip voor. 

 • Ga in gesprek met je omgeving.

 • Kom tot een gedragen overeenkomst en maak duidelijke afspraken.  

 • Plan opvolging in: ga om de 6 maanden in gesprek of verwerk jaarlijks een feedbackmoment in de planning.

 • Zorg voor een aanspreekpunt bij verdere opmerkingen.

 • Bespreek het conflict met het hele bestuur/de leidingsploeg. 

KLJ-case

Dat je als KLJ in contact komt met gefrustreerde buren is geen uitzondering. Hoe je hiermee omgaat is van groot belang.

Bekijk de case