Skip to main content

Een nieuwe leeftijdsgroep: hoe begin je eraan?

Een nieuwe leeftijdsgroep oprichten is niet evident. Er komt veel meer bij kijken dan alleen aan ledenwerving doen. Ontdek hier of zo’n nieuwe leeftijdsgroep iets voor jouw afdeling is. Vervolgens vind je hier een leidraad om aan de slag te gaan.

Een nieuwe leeftijdsgroep oprichten is niet evident. Er komt veel meer bij kijken dan alleen aan ledenwerving doen. Ontdek hier of zo’n nieuwe leeftijdsgroep iets voor jouw afdeling is. Vervolgens vind je hier een leidraad om aan de slag te gaan.

Een nieuwe leeftijdsgroep, iets voor jou?

Zijn jouw lokalen op maat van de leeftijdsgroep?

Let daarbij op veiligheid, gezelligheid, voldoende ruimte, enzovoort.

 

Nee. Kan je het lokaal en de omgeving aanpassen, zodat leden van de

nieuwe leeftijdsgroep zich er thuis voelen?

Ja. Ga door naar de volgende vraag

Wonen er voldoende kinderen van de nieuwe leeftijdsgroep in je wervingsgebied?

Cijfers hiervoor kan je opvragen bij de jeugddienst van je gemeente.

 

Nee. Kan je het ledenwervingsgebied uitbreiden? Of denk je dat je toch voldoende kinderen of jongeren bereikt met je geweldige ledenwervingsactie?

Ja. Ga door naar de volgende vraag.

Heb je voldoende leiding?

Bij jongere groepen moet je meer leiding inzetten. Zo lijkt het ons ideaal om bij de jongste leeftijdsgroepen 1 leid(st)er per 5 à 6 kinderen te voorzien en bij oudere leeftijdsgroepen 1 leid(st)er per 15 kinderen. Je staat best altijd met minstens 2 leid(st)ers voor een groep.

 

Nee. Kan je op zoek gaan naar extra leiding? Vraag eventueel aan oudere +16-leden of ze geen leiding willen zijn.

Ja. Ga door naar de volgende vraag.

Vind je kinderen of jongeren van deze leeftijd leuk?

Er is een groot verschil tussen kinderen van de -9 en jongeren van de +16. Als leid(st)er is het belangrijk dat je kennis hebt over het doen en laten van de leden, je moet enige voeling hebben met hun leefwereld.

 

Nee. Kan je op zoek gaan naar leiding die wel feeling heeft met deze kinderen of jongeren, bijvoorbeeld bij een speelpleinwerking, oudbestuursleden, kinderopvangdienst, via het jeugdhuis, …?

Ja. Ga door naar de volgende vraag.

Heb je leiding in het bestuur voor wie de nieuwe leeftijdsgroep echt hun ding is?

De manier van leiding geven, bepaalt mee het succes van je nieuwe leeftijdsgroep. Zorg er dus voor dat je de juiste personen bij de juiste leeftijdsgroep plaatst.

 

Nee. Volg dan eens een vorming rond volgende thema’s: activiteiten maken, leiderschap, creativiteit, omgaan met een welbepaalde leeftijd. Die vormingen kan je aanvragen via Wall-e.

Ja. Lees verder

Kan je op alles ‘Ja’ antwoorden? Of zijn de ‘nee’s’ gemakkelijk om te buigen tot ‘ja’s’? Waarop wacht je dan nog?! Jouw KLJ-afdeling is echt klaar voor die nieuwe leeftijdsgroep..

Komt ‘nee’ nogal vaak voor? Misschien is het oprichten van een nieuwe leeftijdsgroep dan toch niet meteen voor jouw KLJ-afdeling weggelegd. Focus je vooral op de bestaande leeftijdsgroepen.

Een nieuwe leeftijdsgroep, stappenplan.

 • Stoom je leidingsgroep klaar (min. 2 maand op voorhand)
  • Bespreek alle vragen of twijfels waar de leiding nog mee zit. Maak dus tijd voor een open gesprek over dit thema.
  • Neem contact op met een andere KLJ-afdeling in de buurt die deze nieuwe leeftijdsgroep al heeft en volg eens een activiteit mee. Afspraken hiervoor kan je maken via het gewest of via je pedagogisch medewerker.
  • Volg vorming over je nieuwe leeftijdsgroep. Die kan je op maat aanvragen via Click.
  • Indien nodig: zoek extra leiding die je kan helpen met de nieuwe leeftijdsgroep.

 

 • Stoom het dorp klaar (min. 1,5 maand op voorhand)
  • Licht het hele dorp in over je beslissing: de jeugdraad en jeugddienst, het jeugdhuis, de dorpsscholen, de kinderopvangdienst, andere verenigingen, volwassenenwerkingen, …
  • Organiseer een informatiemoment voor de ouders van de huidige leden en de leden zelf. Dat kan via een officiële vergadering, maar ook via het ronddelen van een boekje of tijdens een informeel moment voor of na activiteiten. Leg contacten voor latere ledenwerving. Spreek alvast wat mensen aan.

 

 • Stoom je afdeling klaar (min. 1,5 maand op voorhand)
  • Maak het lokaal aantrekkelijk voor de nieuwe groep. Zorg dat dit op maat is van de leefwereld van deze kinderen of jongeren. Je gaat geen lokaal vol knuffels en kussens gebruiken voor een activiteit met de +20.
  • Maak een verdeling van de leiding, zodat elke groep minstens 2 leid(st)ers heeft.
  • Bekijk de afspraken die tot nu toe gelden in je afdeling en screen ze op de nieuwe leeftijdsgroep. Moeten er afspraken bij komen of aangepast worden?
  • Als je een trui of T-shirt als uniform hebt, moet je misschien andere maten laten bijmaken voor de nieuwe leden. De drukker kan je vast en zeker helpen bij het kiezen van de juiste maten.
  • Pas de informatie in je ledenwervingsboekje en/of op je website aan zodat de nieuwe groep(en) erin opgenomen worden.

 

 

 

 • Evalueer na enkele maanden
  • Loopt alles zoals gepland? Is het een succes voor leiding én leden? Belast het je werking niet te veel?
  • Na een evaluatie volgt natuurlijk de bijsturing. Die staat jullie toe nog wat te sleutelen om alles nog vlotter te laten verlopen.