Skip to main content

Een nieuwe leeftijdsgroep: hoe begin je eraan?

Een nieuwe leeftijdsgroep oprichten is niet evident. Er komt veel meer bij kijken dan alleen aan ledenwerving doen. Ontdek hier of zo’n nieuwe leeftijdsgroep iets voor jouw afdeling is. Vervolgens vind je hier een leidraad om aan de slag te gaan.

Een nieuwe leeftijdsgroep oprichten is niet evident. Er komt veel meer bij kijken dan alleen aan ledenwerving doen. Ontdek hier of zo’n nieuwe leeftijdsgroep iets voor jouw afdeling is. Vervolgens vind je hier een leidraad om aan de slag te gaan.

Een nieuwe leeftijdsgroep, iets voor jou?

Zijn jouw lokalen op maat van de leeftijdsgroep?

Let daarbij op veiligheid, gezelligheid, voldoende ruimte, enzovoort.

 

Nee. Kan je het lokaal en de omgeving aanpassen, zodat leden van de

nieuwe leeftijdsgroep zich er thuis voelen?

Ja. Ga door naar de volgende vraag

Wonen er voldoende kinderen van de nieuwe leeftijdsgroep in je wervingsgebied?

Cijfers hiervoor kan je opvragen bij de jeugddienst van je gemeente.

 

Nee. Kan je het ledenwervingsgebied uitbreiden? Of denk je dat je toch voldoende kinderen of jongeren bereikt met je geweldige ledenwervingsactie?

Ja. Ga door naar de volgende vraag.

Heb je voldoende leiding?

Bij jongere groepen moet je meer leiding inzetten. Zo lijkt het ons ideaal om bij de jongste leeftijdsgroepen 1 leid(st)er per 5 à 6 kinderen te voorzien en bij oudere leeftijdsgroepen 1 leid(st)er per 15 kinderen. Je staat best altijd met minstens 2 leid(st)ers voor een groep.

 

Nee. Kan je op zoek gaan naar extra leiding? Vraag eventueel aan oudere +16-leden of ze geen leiding willen zijn.

Ja. Ga door naar de volgende vraag.

Vind je kinderen of jongeren van deze leeftijd leuk?

Er is een groot verschil tussen kinderen van de -9 en jongeren van de +16. Als leid(st)er is het belangrijk dat je kennis hebt over het doen en laten van de leden, je moet enige voeling hebben met hun leefwereld.

 

Nee. Kan je op zoek gaan naar leiding die wel feeling heeft met deze kinderen of jongeren, bijvoorbeeld bij een speelpleinwerking, oudbestuursleden, kinderopvangdienst, via het jeugdhuis, …?

Ja. Ga door naar de volgende vraag.

Heb je leiding in het bestuur voor wie de nieuwe leeftijdsgroep echt hun ding is?

De manier van leiding geven, bepaalt mee het succes van je nieuwe leeftijdsgroep. Zorg er dus voor dat je de juiste personen bij de juiste leeftijdsgroep plaatst.

 

Nee. Volg dan eens een vorming rond volgende thema’s: activiteiten maken, leiderschap, creativiteit, omgaan met een welbepaalde leeftijd. Die vormingen kan je aanvragen via Wall-e.

Ja. Lees verder

Kan je op alles ‘Ja’ antwoorden? Of zijn de ‘nee’s’ gemakkelijk om te buigen tot ‘ja’s’? Waarop wacht je dan nog?! Jouw KLJ-afdeling is echt klaar voor die nieuwe leeftijdsgroep..

Komt ‘nee’ nogal vaak voor? Misschien is het oprichten van een nieuwe leeftijdsgroep dan toch niet meteen voor jouw KLJ-afdeling weggelegd. Focus je vooral op de bestaande leeftijdsgroepen.

Een nieuwe leeftijdsgroep, stappenplan.

 • Stoom je leidingsgroep klaar (min. 2 maand op voorhand)
  • Bespreek alle vragen of twijfels waar de leiding nog mee zit. Maak dus tijd voor een open gesprek over dit thema.
  • Neem contact op met een andere KLJ-afdeling in de buurt die deze nieuwe leeftijdsgroep al heeft en volg eens een activiteit mee. Afspraken hiervoor kan je maken via het gewest of via je pedagogisch medewerker.
  • Volg vorming over je nieuwe leeftijdsgroep. Die kan je op maat aanvragen via Click.
  • Indien nodig: zoek extra leiding die je kan helpen met de nieuwe leeftijdsgroep.

 

 • Stoom het dorp klaar (min. 1,5 maand op voorhand)
  • Licht het hele dorp in over je beslissing: de jeugdraad en jeugddienst, het jeugdhuis, de dorpsscholen, de kinderopvangdienst, andere verenigingen, volwassenenwerkingen, …
  • Organiseer een informatiemoment voor de ouders van de huidige leden en de leden zelf. Dat kan via een officiële vergadering, maar ook via het ronddelen van een boekje of tijdens een informeel moment voor of na activiteiten. Leg contacten voor latere ledenwerving. Spreek alvast wat mensen aan.

 

 • Stoom je afdeling klaar (min. 1,5 maand op voorhand)
  • Maak het lokaal aantrekkelijk voor de nieuwe groep. Zorg dat dit op maat is van de leefwereld van deze kinderen of jongeren. Je gaat geen lokaal vol knuffels en kussens gebruiken voor een activiteit met de +20.
  • Maak een verdeling van de leiding, zodat elke groep minstens 2 leid(st)ers heeft.
  • Bekijk de afspraken die tot nu toe gelden in je afdeling en screen ze op de nieuwe leeftijdsgroep. Moeten er afspraken bij komen of aangepast worden?
  • Als je een trui of T-shirt als uniform hebt, moet je misschien andere maten laten bijmaken voor de nieuwe leden. De drukker kan je vast en zeker helpen bij het kiezen van de juiste maten.
  • Pas de informatie in je ledenwervingsboekje en/of op je website aan zodat de nieuwe groep(en) erin opgenomen worden.

 

 

 

 • Evalueer na enkele maanden
  • Loopt alles zoals gepland? Is het een succes voor leiding én leden? Belast het je werking niet te veel?
  • Na een evaluatie volgt natuurlijk de bijsturing. Die staat jullie toe nog wat te sleutelen om alles nog vlotter te laten verlopen.

 

 

Een (te grote) leeftijdsgroep splitsen?

Soms heb je al leeftijdsgroepen waarmee je alle leeftijden aanspreekt, maar zijn je leeftijdsgroepen te groot. Het kan dan verstandig zijn om die leeftijdsgroepen verder op te delen. 

Heb je voldoende leden voor een splitsing?  

Op dit moment waarschijnlijk wel, maar gaat dat zo blijven? Misschien heb je van één bepaalde leeftijd uitzonderlijk veel leden, maar is het niet zo dat die leeftijdsgroep altijd veel leden heeft. Raadpleeg eventueel je ledenrapport in Click om het te onderzoeken.

Heb je voldoende leiding?

Bekijk op voorhand of de hele leidingsploeg de splitsing ziet zitten. Het zal uiteindelijk van elke persoon wat extra inzet vragen. Heb je niet (altijd) genoeg leiding voor een extra leeftijdsgroep? Dan kan je de activiteiten van verschillende groepen op andere momenten laten plaatsvinden, waardoor dezelfde leiding meerdere activiteiten kan begeleiden. Let wel op: dit is extra tijdsintensief voor de leiding en moet ook haalbaar zijn op kampen en weekends. 

Is er genoeg plaats?

Als je activiteiten voor de 2 groepen op dezelfde moment zal organiseren, zijn er best ook twee aparte ruimtes beschikbaar.

Wat vinden de leden?

Om dat te weten te komen, zou je een anonieme poll kunnen uitsturen naar je leden. Vinden ze het een goed idee? Zouden ze nog komen of zouden ze net afhaken? Let wel op dat je geen verwachtingen creëert bij je leden als je nog niet zeker bent of de groep er zal komen.

Goede voorbeelden

Leden vanaf 6 jaar bij KLJ Zwijnaarde-Zevergem

Heel lang was het zo dat je bij KLJ Zwijnaarde-Zevergem pas lid kon worden vanaf je 8ste. De leidingsploeg besliste om daar verandering in te brengen door ook leden vanaf 6 jaar toe te laten. Het was een doordachte keuze van de leidingsploeg omdat ze merkten dat veel kinderen van 6 jaar al naar een jeugdbeweging willen gaan en dan vaak kozen voor een andere naburige jeugdbeweging. De KLJ maakte veel reclame via Facebook en met affiches in de buurt.

Opstart Boenkers KLJ Keerbergen (+16)

Ook KLJ Keerbergen startte een nieuwe groep op: de Boenkers (+16). Als startactiviteit voor deze groep organiseerde de afdeling een Mexicaanse avond. Geïnteresseerden konden zichzelf toevoegen in een Facebookgroep, waar dan nog meer info in kwam over de activiteiten, inschrijvingen, enzovoort.

De opstart van drie -16-groepen bij KLJ Oostkamp

KLJ Oostkamp merkte dat de +16-groep niet meer groeide en wilde daarom jongere leden werven die nadien kunnen doorstromen naar de +16. Daarom startte de afdeling een -9 (6-8 jaar), -12 (9-11 jaar) en +12 (12-15 jaar) op. Om deze drie nieuwe leeftijdsgroepen te laten draaien, was er heel wat nieuwe leiding nodig. De KLJ ondernam verschillende acties om zowel leden als leiding te werven: dat deden ze via een infoavond, flyeren, reclame via Facebook... Al snel werd er een startdag georganiseerd waar enkele nieuwe leden aanwezig waren. Een gouden tip van KLJ Oostkamp: verwacht niet té veel, dan kan het allemaal maar meevallen.

Een nieuwe leeftijdsgroep voor +18’ers bij KLJ Ravels-Eel

Bij KLJ Eel merkten ze op dat er wel vaker leiding stopt, maar dat ze KLJ toch nog niet helemaal willen loslaten. Daarom kwamen ze op het idee om een +18-groep op te starten. De afdeling hoopte daarmee het contact tussen oud-leiding onderling en tussen leiding en oud-leiding te onderhouden. Voor de startactiviteit, een +18-receptie, maakten ze veel reclame. Tijdens de receptie – met voldoende hapjes en drankjes – gaf de leiding uitleg over de nieuwe +18-werking en mochten de aanwezigen voorstellen doen voor activiteiten.

Nieuwe leeftijdsgroep +18 KLJ Ravels-Eel

KLJ Doorslaar start een -9 op

De leidingsploeg van KLJ Doorslaar merkte op dat de jongste groep te groot werd om nog leuke activiteiten te doen. Tijdens een bestuursvergadering werd er dus snel beslist om een extra leeftijdsgroep op te richten. Daarna hebben de communicatieverantwoordelijken nagedacht hoe ze dit nieuwtje gingen meedelen met de leden en hun ouders. Er werd kort op de bal gespeeld, maar eigenlijk verliep alles zeer vlot. De leden zijn ook heel positief over de verandering.

Hamont Jongens maakt opnieuw een opsplitsing tussen +12 en +14

Door een stijging in het aantal leden heeft de leiding van KLJ Hamont Jongens besloten om opnieuw een +14 op te starten. Nu kunnen ze meer leeftijdsgerichte activiteiten op maat van de leden organiseren. Zo wil een +14 af en toe wel eens een ruwer spel spelen, wat niet altijd lukt met een +12.

Kaulille heeft opnieuw een +16

In het verleden had KLJ Kaulille een +16-werking, maar door een daling in het aantal leden hebben ze deze bij de +14 gevoegd. Nu ze weer genoeg leden hebben binnen deze leeftijd, hebben ze besloten opnieuw een +16-groep op te richten en de toekomstige leiding al deels bij de leidingsploeg te betrekken. Daarnaast organiseren ze nu elke week activiteiten voor de -12 en +12 om de leden beter met elkaar en de KLJ te binden.