Skip to main content

Wat is een KLJ Connectproject?

Hoe ziet zo'n project eruit?

Een KLJ Connect project is een kleinschalige samenwerking op lokaal niveau met de gemeente en een lokale doelgroepenorganisatie (bv. een buurthuis, een voorziening voor mensen met een beperking, een vluchtelingencentrum, …). Er wordt samen een activiteit georganiseerd op maat van de verschillende partners en hun doelgroepen. Een KLJ Connectproject kan dus van alles zijn. Zowel een kleinschalige activiteit, in samenwerking met de lokale voorziening voor mensen met een beperking, een spelnamiddag georganiseerd met een lokaal buurthuis of een KLJ-activiteit in de lokale sociale woonwijk. Laat vooral je verbeelding spreken en maak van je KLJ een toegankelijke jeugdbeweging.

Waarom op lokaal niveau?

Aan de hand van een KLJ Connectproject willen we de werking van KLJ toegankelijk maken voor iedereen. We willen ons bewust worden van de drempels die er zijn binnen onze organisatie, hiervoor kijken we zowel naar het lokaal, bovenlokaal en bewegingsniveau. Om de hele organisatie te kunnen veranderen, beginnen we bij de afdelingen. Daarom gaan we samen met verschillende partners op zoek naar de noden die er zijn in de gemeente van je KLJ-afdeling. We onderzoeken samen met stads- en gemeentebesturen, lokale KLJ’s en organisaties waar de noden liggen binnen de gemeenten en kijken welke doelgroep we willen bereiken. We zoeken samen uit hoe we ontmoeting kunnen creëren op een zo laagdrempelig mogelijke manier.

Biedt KLJ ondersteuning?

Tijdens het project word je ondersteund door je pedagogisch medewerker. Die gaat samen met je KLJ-afdeling en alle partners in overleg, op zoek naar activiteiten die voor iedereen toegankelijk en haalbaar zijn.

Hoe organiseer je een KLJ Connectproject?

Om een KLJ Connectproject te organiseren, is het belangrijk dat je dit samen met een aantal partners doet. Hieronder vind je alvast een aantal tips en tricks om eraan te beginnen. Krijg je er niet genoeg van? Neem dan een kijkje bij Demos en De Ambrassade. Zij schreven samen een visienota over 'diversiteit in/en het jeugdwerk'.

Aard van de activiteit

 • Focus niet te hard op ‘elkaar leren kennen’ (dit kan de wij-versus-zij-gedachte versterken). Zet vooral in op alles wat de verschillende groepen verbindt. 
 • Accepteer dat er verschil mag/moet zijn. We willen verschillende sterktes net gaan verkennen en uitspelen. Werk aan groepsdynamiek.
 • Besef dat er binnen de maatschappij machts- en statusverschillen hangen aan sommige verschillen. Dit kan ontmoeting tegenwerken en zorgen voor ongemak of emotionele moeilijkheden.
 • Voorzie verschillende manieren om te participeren. Laat ruimte voor flexibiliteit.
 • Ideaal gezien is een ontmoeting niet eenmalig.

Voorbereiding van de activiteit

 • Alle partners hebben een eigen aandeel in de voorbereiding van het project. Stem op voorhand met beide organisaties af wat de verwachtingen en taken zijn en welke verschillen aanwezig zijn.
 • Maak op voorhand gedeelde afspraken. Praktisch, communicatie, … Zorg ervoor dat iedereen van alles op de hoogte is.
 • Alle partners van het KLJ Connectproject hebben de functie van bruggenbouwers tussen de verschillende jongeren. Zorg ervoor dat ook de band tussen de partners, vriendschappelijk  en collegiaal is.
 • Weet dat samenwerken niet altijd gemakkelijk is, maar zie er de meerwaarde van in.
 • Heb respect voor elkaars draagvlak en de inspanningen die worden gedaan.

Begeleiding en omkadering tijdens de activiteit

 • Houd er rekening mee dat je tijdens het project de leiding bent van alle kinderen en jongeren die deelnemen. Sta daarom samen met alle begeleiders tussen de jongeren en wees je bewust van alle deelnemers. Het is belangrijk dat alle begeleiders er zijn om alle aanwezige jongeren te ondersteunen waar nodig. Heb aandacht voor de groepsdynamiek tijdens de activiteit en probeer ieders emotionele veiligheid te bewaken. Zorg voor een open/flexibele/veilige begeleidershouding.
 • Tijdens het project kan er gebotst worden op verschillende uitdagingen. Dit hoeven geen negatieve ervaringen te zijn. Zie het als leermomenten naar een inclusievere werking en gebruik ze als leiding om samen met de groepen te leren.
 • Wees je bewust dat iedereen andere ervaringen, waarden en normen heeft. Houd er daarom rekening mee dat er onverwachte reacties kunnen komen op bepaalde acties. Wees flexibel en zorg dat er ruimte is voor emotie, onverwachte wendingen of een ander verloop van de activiteit.
 • Forceer niemand en laat de kinderen en jongeren de keuze om niet (onmiddellijk) mee te doen. Blijf wel zoeken hoe je hen kan stimuleren om contact te leggen op een manier die voor hen veilig voelt.

Een KLJ Connectproject helpt je KLJ groeien. Door samen te werken met lokale partners, zoals de gemeente en andere organisatie uit jeugdwerk en middenveld, verbreed je niet alleen je netwerk. Het is voor de verschillende partijen de ideale manier om van elkaar te leren. We bieden kinderen en jongeren met verschillende achtergronden een plek aan waar ontmoeting centraal staat en laten iedereen proeven waar het jeugdwerk voor staat.

Wil jouw afdeling een KLJ Connectproject opstarten?

Laat het ons weten!

Zijn er voorbeelden?

Kijk op de kaart hieronder en ontdek welke afdelingen al een KLJ Connectproject hebben gedaan. Klik op het icoontje en kom steeds meer te weten over het project.