Skip to main content

Fysieke beperking

Kinderen en jongeren die met een fysieke beperking leven ervaren soms moeite met bepaalde bewegingen. Dat kan zich uiten op heel wat verschillende manieren. In essentie zijn door deze moeilijkheden sommige bewegingen of handelingen minder vanzelfsprekend of helemaal niet mogelijk. Net door aandacht te hebben voor deze en andere obstakels die het voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking moeilijk maken om mee te doen, kunnen we ervoor zorgen dat we toch samen KLJ kunnen beleven. Door na te gaan wat er mogelijk is en samen naar creatieve oplossingen te zoeken kan iedereen zich maximaal amuseren. Met de tips die je hieronder vindt, kan je met elkaar in gesprek gaan en bekijken wat er mogelijk is.

Kinderen en jongeren die met een fysieke beperking leven ervaren soms moeite met bepaalde bewegingen. Dat kan zich uiten op heel wat verschillende manieren. In essentie zijn door deze moeilijkheden sommige bewegingen of handelingen minder vanzelfsprekend of helemaal niet mogelijk. Net door aandacht te hebben voor deze en andere obstakels die het voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking moeilijk maken om mee te doen, kunnen we ervoor zorgen dat we toch samen KLJ kunnen beleven. Door na te gaan wat er mogelijk is en samen naar creatieve oplossingen te zoeken kan iedereen zich maximaal amuseren. Met de tips die je hieronder vindt, kan je met elkaar in gesprek gaan en bekijken wat er mogelijk is.

Leer elkaar kennen

 • Fysieke beperkingen komen in verschillende vormen en variërende intensiteit voor. Kinderen en jongeren die hiermee leven kunnen zelf het beste aangeven wat voor hen kan en wat niet kan. Overleg dus samen over wat mogelijk is, wanneer het moeilijk wordt en ga er niet van uit dat je al weet wat niet lukt. 
 • Vertrek samen vanuit de zelfstandigheid die kinderen en jongeren met fysieke beperking hebben en bouw voort op dit positieve zelfbeeld. Misschien moet je wel veel minder helpen dan je denkt? Vraag dus gericht naar wat er wel kan, wat jullie van elkaar verwachten en bespreek hoe jullie die verwachtingen in jullie werking op elkaar kunnen afstemmen. Zo help je wanneer het écht nodig is, zonder daarbij de nadruk te leggen op wat niet lukt.
 • Respecteer elkaars privacy bij intieme momenten. Stel geen te persoonlijke vragen als dat niet nodig is en geef kinderen en jongeren met een fysieke beperking zelf de tijd en ruimte om hun verzorgingsmomenten, indien mogelijk, zonder jou in te richten.
 • Spreek bij kinderen met een fysieke beperking ook met ouders of begeleiding. Zij kennen hun kind het beste en kunnen aangeven waar je op kan letten en wat ze van jullie verwachten. Ga in gesprek en bekijk welke tegemoetkomingen langs beide kanten haalbaar zijn. Misschien kan je niet meteen je hele lokaal rolstoeltoegankelijk maken, maar is het wel gemakkelijk om jullie activiteiten op gelijkvloers te laten doorgaan.
 • Zoek het niet te ver, misschien hoef je geen automatische deur te voorzien en kan je met een deurstopper ook makkelijk die ene doorgang of lastige deur openhouden, zodat iedereen zich zonder hindernissen kan verplaatsen. 

Communiceer gepast

 • Door op gelijke hoogte te gaan zitten beperk je het verschil tussen jou en je lid, en communiceer je gemakkelijker met elkaar. Pas wel op met je voorover te buigen of te bukken, dat kan kleinerend overkomen. 
 • Je mag gerust meer aandacht schenken aan iemand die met een fysieke beperking leeft, maar zorg er ook voor dat die niet het middelpunt van de belangstelling wordt, dat is voor deze personen vooral ongemakkelijk. 

Geef elkaar tijd en ruimte

 • Bepaalde handelingen of verplaatsingen kunnen voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking soms wat langer duren of meer moeite kosten. Vaak is het al voldoende om wat extra tijd te voorzien en geduldig te zijn. Geef hen de ruimte om zichzelf te zijn en als een gelijke op eigen kracht aan jullie activiteit deel te nemen.
 • Je kan en mag altijd hulp aanbieden, maar wees nu ook niet overbehulpzaam. Kinderen en jongeren met een fysieke beperking vinden het niet fijn als jij ineens alles voor hen wilt doen, want dat komt over alsof ze zelf maar weinig kunnen.
 • Het blijft het gemakkelijkste om altijd toestemming te vragen als je iemand wilt helpen of diens hulpmiddelen aanraakt.

Zorg voor structuur en voorspelbaarheid

 • Zorg ervoor dat het nodige spelmateriaal binnen handbereik ligt, zo hoeft niemand zich bovenmatig in te spannen om ergens aan te geraken. Je kan bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers bij kringspelen waar je normaal gezien op de grond zit, iedereen laten plaatsnemen op een stoel, dan is iedereen weer gelijk.
 • Verlaag drempels in je werking, dit mag je zelfs best letterlijk nemen. Als je lokaal of werking niet toegankelijk is, worden kinderen of jongeren met een fysieke beperking steeds opnieuw geconfronteerd met de drempels die ze moeten overbruggen. Bekijk het zo: eigenlijk bestaan er geen mensen met een beperking, enkel gebouwen met een beperking. 
 • Vraag je bij het voorbereiden van een activiteit of evenement af of de locatie wel toegankelijk is voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking. Waar dat niet zo is kan je bekijken of je dat met kleine ingrepen kan verhelpen. Even meelopen om een deur te openen, of deze deur op voorhand openzetten of zelfs tijdelijk verwijderen, kan al wonderen doen. Met een hellend vlak kan je voor rolstoelgebruikers ook al heel wat problemen vermijden en kunnen ze zich zelfstandig verplaatsen. Andere ingrepen, zoals het plaatsen van een lift, zijn natuurlijk niet zo vanzelfsprekend. Durf dus ook aan te geven welke aanpassingen voor jullie moeilijk zijn. Toch kan het lonen om hierover na te denken, zo’n opstapje om een drempel te overstijgen is immers voor altijd en voor iedereen handig. Aan ingrijpende veranderingen hangt er soms een prijskaartje, maar ook hier bestaan financiële hulpmiddelen voor. Ken je bijvoorbeeld Dokter Jules? Hier kan je zelf een maatschappelijk project indienen dat je kan helpen om je lokalen of werking toegankelijker te maken.

Wil je meer weten of heb je hulp nodig?

 • Weet je nog niet wat doen? Communiceer in de eerste plaats met je lid, zij kunnen het best vertellen wat er moeilijk is en wat ze nodig hebben.
 • Ga ook altijd in gesprek met de ouders, zij kennen je lid het beste en kunnen jullie dus gericht tips geven. 
 • Contacteer ons met je vragen. Wij kunnen samen met jou en je pedagogisch medewerker gericht op zoek gaan naar antwoorden op jullie vragen of je in contact brengen met de juiste partner die dat beter kan. Onze contactgegevens vind je aan de rechterzijde van deze pagina. Je kan je vragen ook mailen naar kljvooriedereen@klj.be, dan zoeken wij ineens uit wie jou het beste antwoord kan geven.
 • Wist je trouwens dat we in KLJ heel wat vormingen aanbieden waar je concrete tips kan krijgen om met jouw situaties aan de slag te gaan? Vraag een vorming op maat aan en wij komen langs met informatie, tips & tricks. 

Extra informatie? Klik hier.

 • Op de website van Komaf worden kort en bondig de belangrijkste tips om kinderen en jongeren die met een beperking leven te integreren in je werking herhaald. Scrol door naar “Tips voor kinderen en jongeren met een beperkte mobiliteit”. 
 • Via Toegankelijke Jeugdlokalen vind je meer informatie over waar jij aandacht aan kan besteden om je lokalen toegankelijk te maken.
 • Op de Spelensite kan je met de zoekfunctie spelletjes zoeken waar ook kinderen en jongeren met een fysieke beperking aan kunnen deelnemen.