Skip to main content

Werken aan een positief imago

Hoe je communiceert en overkomt, is heel belangrijk voor het imago van je afdeling: jullie tonen waar jullie mee bezig zijn, jullie tonen dat jullie open staan ... Hoe zorg je voor een positief imago?

Hoe je communiceert en overkomt, is heel belangrijk voor het imago van je afdeling: jullie tonen waar jullie mee bezig zijn, jullie tonen dat jullie open staan ... Hoe zorg je voor een positief imago?

Waarom is een goed imago belangrijk?

Een imago is het beeld dat diverse publieksgroepen hebben van de organisatie: wat men ervan denkt, wat men erbij voelt … Dat baseren mensen uit eerdere ervaringen met de organisatie (hoe beperkt ook).  Het imago bepaalt de attitude van mensen tegenover de organisatie: of ze ingaan op uitnodigingen, of ze erover verdervertellen, of ze zelf contact durven opnemen ...

Zorg dat je goéd gezien wordt

Je KLJ-afdeling en alle KLJ’ers mogen zichtbaar zijn, op een positieve manier. Mensen zien jullie kinderen spelen, zien dat jullie iets groots organiseren, zien dat jullie een eigen lokaal en terrein onderhouden, dat jullie verstandig omgaan met afval, verkeersregels, opvoeding …

Als leider of bestuurslid ben je in een dorp snel ‘die van de KLJ’, zonder dat mensen je naam kennen. Dus je bent ook ‘die van de KLJ’ als je iets op sociale media doet, als je op café zit, als je rondrijdt in het dorp, als je aan de kassa van de winkel staat … Hoe je je dan gedraagt, heeft ook een weerslag op het imago van KLJ.

Klachten?

Maak van die ervaring met KLJ, al is het op een afstandje, een positieve ervaring, ook al kun je in contact komen met mensen die kritiek hebben, die vinden dat je hen stoort of overlast bezorgt.

Spelende kinderen of feestjes in het lokaal, dat kan zorgen voor extra geluid, verkeer, afval … Hoe pak je dat positief aan? Informeer buurtbewoners op voorhand àls er overlast zou kunnen zijn (een briefje, even langsgaan, een info-avond). En sta open voor vragen of problemen, geef daarvoor de juiste contactgegevens. Toon je nooit brutaal of minimaliserend, dat is niet constructief.

Toon dat jullie echt een meerwaarde zijn

Mensen in jullie omgeving willen zich gerespecteerd voelen, maar gaan jullie zelfs nog leuker vinden als ze voordeel hebben bij jullie bestaan. Ook dat zijn goede ‘public relations’:

  • Doe dingen waar iedereen in het dorp iets aan heeft: een feest, een brunch-aan-huis-(kas)actie, een simpel bedankkaartje in de bus, een opruimactie …

  • Koop zoveel mogelijk lokaal, bij plaatselijke handelaren. En vergeet de Wereldwinkel niet: fairtrade kopen van boeren in het Zuiden is een goed idee.  

  • Steek een helpende hand uit, bij verenigingen of gezinnen die dat nodig hebben.