Skip to main content

KLJ-lidgeld

KLJ draaiend houden, dat vraagt heel veel onbaatzuchtige energie van honderden vrijwilligers … maar ook centen. KLJ vindt op verschillende manieren inkomsten, en het lidgeld is er daar een van. Ouders kunnen die kosten (deels) terugkrijgen.

 

KLJ draaiend houden, dat vraagt heel veel onbaatzuchtige energie van honderden vrijwilligers … maar ook centen. KLJ vindt op verschillende manieren inkomsten, en het lidgeld is er daar een van. Ouders kunnen die kosten (deels) terugkrijgen.

 

Meestal 26 euro

Afdelingen bepalen zelf hoeveel lidgeld ze vragen. Ze moeten wel per lid een bepaald bedrag doorstorten aan het nationale secretariaat.

Het lidgeld betaal je bij inschrijving, aan de lokale groep. Hier vind je een KLJ-afdeling in de buurt.

Gewoon lidmaatschap (A-leden)

Elke afdeling betaalt voor een (bestuurs)lid 26 euro lidgeld aan het nationale secretariaat.

Wonend op hetzelfde adres (B-leden)

Wanneer (bestuurs)leden op hetzelfde adres wonen, wordt het kortingstarief van 13 euro aangerekend vanaf het tweede lid. Voor het eerste (bestuurs)lid betaalt de afdeling 26 euro en vanaf het tweede (bestuurs)lid betaalt de afdeling 13 euro aan het nationale secretariaat. Let op! Dit kortingstarief kan enkel worden toegepast wanneer hetzelfde adres is doorgegeven aan het nationale secretariaat.

Met de uitbreiding van het steunfonds, verdwijnt vanaf september 2024 het B-lidmaatschap.  De uitbreiding van het steunfonds biedt een antwoord op een bredere nood aan solidariteit. Vandaag heeft namelijk niet elk gezin met meerdere leden meteen nood aan financiële steun en is het mogelijk dat leden zonder broers en/of zussen ook wel steun kunnen gebruiken om naar KLJ te komen. Nu zorgt de uitbreiding van het Steunfonds en het afschaffen van de B-lidmaatschappen ervoor dat steun vooral terechtkomt bij alle personen die het kunnen gebruiken. Het zomerlidmaatschap en het D-lidmaatschap blijven wel bestaan.

Lid van KLJ en Groene Kring of lid van meerdere KLJ-afdelingen (D-leden)

Voor (bestuurs)leden die lid zijn van meerdere KLJ-afdelingen en/of een KLJ-afdeling en een Groene Kringgewest betaalt de KLJ-afdeling of het Groene Kringgewest 26 euro aan het nationale secretariaat. Het nationale secretariaat zal voor elk lidmaatschap in een tweede KLJ of Groene Kring 13 euro terugstorten aan het lid.

Een voorbeeld: Mieke wordt lid van KLJ Vissenaken en KLJ Wiekevorst. KLJ Vissenaken en KLJ Wiekevorst betalen elk 26 euro aan het nationale secretariaat. Elke afdeling vraagt 26 euro aan Mieke. Het nationale secretariaat stort 13 euro terug aan Mieke.

Zomerlid (Z-leden)

Het is jaarlijks vanaf 15 maart mogelijk om leden in te schrijven als zomerlid. Het werkjaar is dan halfweg en je betaalt voor dit Z-lidmaatschap dus ook slechts de halve prijs (tot 31/08/2023 bedraagt dit € 11, vanaf werkjaar 2023-2024 bedraagt dit € 13). Dit is handig voor leden die enkel meedoen met de sportwerking, maar geldt voor alle leden die je na 15 maart inschrijft. LET OP! wacht nooit met het inschrijven van leden! Want niet ingeschreven is niet verzekerd!

Wat krijg je voor dat lidgeld?

De KLJ-werking stopt niet in je dorp, daar begint het eigenlijk pas. De bovenlokale werking van KLJ ontwikkelt heel wat om de lokale werking te omkaderen. We doen o.a. aan beleidswerk, ondersteunen afdelingen waar het even wat minder gaat, en we laten de stem van jongeren op het platteland luid horen. Daarnaast organiseren we vormingen en evenementen en zetten we elk jaar een grote sportwerking op poten. Daarnaast brengen we publicaties en huistools uit om onze werking breed bekend te maken en voorzien we kennis en aanbod over de verzekeringen en andere zakelijke thema’s voor onze afdelingen. Deze werking wordt mogelijk gemaakt door zo’n 300 vrijwilligers, die niet met een loon betaald worden, maar die wel ondersteund worden met de nodige materialen en middelen zoals bewegingskledij, budget voor vorming en teambuilding en kilometervergoeding.

Naast de vrijwilligers heeft KLJ ook 18 mensen in dienst die voltijds voor KLJ werken. En nog eens 7 mensen werken deeltijds voor onze organisatie om de communicatie en administratie te regelen. In totaal kost de werking van KLJ zo’n 2,3 miljoen euro, dat is ongeveer 105 euro per lid. Met een lidgeld van 26 euro krijg je dus vier keer zoveel KLJ terug als waarvoor je betaalt.

De rest van de inkomsten krijgt KLJ voornamelijk van de Vlaamse overheid, en van de groep Boerenbond, waar KLJ lid van is. Samen zorgen deze twee partners voor twee derde van onze inkomsten. De resterende 8% van de inkomsten vergaart KLJ zelf, onder meer via deelnamegelden voor evenementen, en de verkoop in de KLJ-winkel.

Lidgeld van KLJ

De mutualiteit betaalt (deels) terug

Verschillende ziekenfondsen betalen elk jaar een deel van het geld terug dat ouders betalen voor het kamp, weekend of lidgeld van de jeugdbeweging. Daarvoor hebben ze van het lokale KLJ-bestuur wel een bevestiging nodig dat hun kind lid- of kampgeld is betaald. In bijlage vind je dat standaardformulier. Link dit Word-document aan je Excel-ledenlijst, en maak zo voor elk lid een deelnamebewijs. Hieronder geven we een overzicht van wat de grote ziekenfondsen anno 2024 doen. Geef deze informatie ook zeker mee aan ouders als je hen bovenstaand formulier bezorgt.

Onder de 14 jaar: kampgeld is fiscaal aftrekbaar

De deelnamekosten voor jeugdbewegingskampen voor kinderen onder de 14 jaar kan een ouder inbrengen in de belastingen. Van zodra je bestuursploeg een kamp, weekend of activiteit heeft afgesloten in Click, kunnen je leden en hun ouders de nodige fiscale- en aanwezigheidsattesten downloaden

Opgelet: In 2023 is de wetgeving gewijzigd waardoor attesten automatisch op het aanslagbiljet voor de belastingen zouden verschijnen. Het jeugdwerk heeft daar voorlopig een uitzondering op gekregen omdat die manier van werken administratief nog niet mogelijk is. Sommige gemeenten zijn wel al bezig met deze automatisering. KLJ blijft de downloadbare fiscale attesten nog aanbieden via Click.

Ondersteuning via OCMW?

Een gezin dat het moeilijk heeft om de touwtjes aan elkaar te knopen, kan financiële en praktische ondersteuning krijgen van het OCMW voor de vrijetijdsactiviteiten van hun kinderen. Vraag na bij jouw OCMW hoe en waarover je bepaalde ouders kunt informeren, en bij wie ze terecht kunnen.