Skip to main content

KLJ-lidgeld

KLJ draaiend houden, dat vraagt heel veel onbaatzuchtige energie van honderden vrijwilligers … maar ook centen. KLJ vindt op verschillende manieren inkomsten, en het lidgeld is er daar een van. Ouders kunnen die kosten (deels) terugkrijgen.

 

KLJ draaiend houden, dat vraagt heel veel onbaatzuchtige energie van honderden vrijwilligers … maar ook centen. KLJ vindt op verschillende manieren inkomsten, en het lidgeld is er daar een van. Ouders kunnen die kosten (deels) terugkrijgen.

 

Meestal 22 euro

Afdelingen bepalen zelf hoeveel lidgeld ze vragen. Ze moeten wel per lid een bepaald bedrag doorstorten aan aan het nationale secretariaat.

Het lidgeld betaal je bij inschrijving, aan de lokale groep. Hier vind je een KLJ-afdeling in de buurt.

Gewoon lidmaatschap (A-leden)

Elke afdeling betaalt voor een (bestuurs)lid 22 euro lidgeld aan het nationale secretariaat.

Wonend op hetzelfde adres (B-leden)

Wanneer (bestuurs)leden op hetzelfde adres wonen, wordt het kortingstarief van 11 euro aangerekend vanaf het tweede lid. Voor het eerste (bestuurs)lid betaalt de afdeling 22 euro en vanaf het tweede (bestuurs)lid betaalt de afdeling 11 euro aan het nationale secretariaat. Let op! Dit kortingstarief kan enkel worden toegepast wanneer hetzelfde adres is doorgegeven aan het nationale secretariaat.

Het B-tarief geldt ook voor (bestuursleden) die op hetzelfde adres wonen, maar in verschillende KLJ-afdelingen zitten. Een voorbeeld: Jan en Sara zijn broer en zus die op hetzelfde adres wonen. Jan schrijft zich in bij KLJ A, Sara schrijft zich in bij KLJ B. Beiden betalen ze 22 euro aan de afdeling, want KLJ A en KLJ B weten waarschijnlijk niet dat er nog een broer of zus in een andere KLJ zit. De afdeling die als laatste haar ledenadministratie in orde brengt, zal zien dat er voor het lid in haar afdeling slechts 11 euro (B-tarief) wordt aangerekend. De afdeling moet dan zelf 11 euro terugbetalen.

Lid van KLJ en Groene Kring of lid van meerdere KLJ-afdelingen (D-leden)

Voor (bestuurs)leden die lid zijn van meerdere KLJ-afdelingen en/of een KLJ-afdeling en een Groene Kring gewest betaalt de KLJ-afdeling of het Groene Kring gewest 22 euro aan het nationale secretariaat. Het nationale secretariaat zal voor elk lidmaatschap in een tweede KLJ of Groene Kring 11 euro terug storten aan het lid.

Een voorbeeld: Mieke wordt lid van KLJ Vissenaken en KLJ Wiekevorst. KLJ Vissenaken en KLJ Wiekevorst betalen elk 22 euro aan het nationale secretariaat. Elke afdeling vraagt 22 euro aan Mieke. Het nationale secretariaat stort 11 euro terug aan Mieke.

Zomerlid (Z-leden)

Het is jaarlijks vanaf 15 maart mogelijk om leden in te schrijven als zomerlid. Het werkjaar is dan halfweg en je betaalt voor dit z-lidmaatschap dus ook slechts de halve prijs (€ 11). Dit is handig voor leden die enkel meedoen met de sportwerking maar geldt voor alle leden die je na 15 maart inschrijft. LET OP! wacht nooit met het inschrijven van leden! Want niet ingeschreven is niet verzekerd!

Wat krijg je voor dat lidgeld?

Dankzij dit lidgeld ben je officieel geregistreerd als KLJ-lid. Daar krijg je een vol jaar plezier voor terug, samen met je goed opgeleide leiding en bestuursleden. En je bent zo ook verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de KLJ-activiteiten. Tot slot krijg je driemaandelijks het KLJ-magazine Hélaba in jouw brievenbus.
 

Lidgeld van KLJ

De mutualiteit betaalt (deels) terug

Verschillende ziekenfondsen betalen elk jaar een deel van het geld terug dat ouders betalen voor het kamp, weekend of lidgeld van de jeugdbeweging. Daarvoor hebben ze van het lokale KLJ-bestuur wel een bevestiging nodig dat hun kind lid- of kampgeld is betaald. In bijlage vind je dat standaardformulier. Link dit Word-document aan je Excel-ledenlijst, en maak zo voor elk lid een deelnamebewijs.

Opgelet: CM betaalt sinds 2019 geen lidgeld meer terug.

Onder de 14 jaar: kampgeld is fiscaal aftrekbaar

De deelnamekosten voor jeugdbewegingskampen voor kinderen onder de 14 jaar kan een ouder inbrengen in de belastingen. Van zodra je bestuursploeg een kamp, weekend of activiteit heeft afgesloten in Click, kunnen je leden en hun ouders de nodige fiscale- en aanwezigheidsattesten downloaden

Opgelet: In 2023 is de wetgeving gewijzigd waardoor attesten automatisch op het aanslagbiljet voor de belastingen zouden verschijnen. Het jeugdwerk heeft daar voorlopig een uitzondering op gekregen omdat die manier van werken administratief nog niet mogelijk is. Sommige gemeenten zijn wel al bezig met deze automatisering. KLJ blijft de downloadbare fiscale attesten nog aanbieden via Click.

Ondersteuning via OCMW?

Een gezin dat het moeilijk heeft om de touwtjes aan elkaar te knopen, kan financiële en praktische ondersteuning krijgen van het OCMW voor de vrijetijdsactiviteiten van hun kinderen. Vraag na bij jouw OCMW hoe en waarover je bepaalde ouders kunt informeren, en bij wie ze terecht kunnen.