Skip to main content
een spel van

Over het spel

  • ongeveer 2 uur
  • 6 tot 16 spelers, 14 tot 18 jaar
  • onbepaald

Uitleg

Wifi In Tahiti

Dit spel (rechtstreeks gebaseerd op de gelijknamige tv quiz) levert jullie aspi’s zeker een hi-la-rische Chironamiddag op.

Doel van het spel.

Dit is een spelprogramma. Doel is om zoveel mogelijk punten te verdienen op de quiz. Dit spel wordt gespeeld in verschillende rondes. Op het einde van het spel worden de punten van de verschillende rondes samengeteld. De groep met het meeste punten, wint het spel.

Voorbereiding
-Maak kaartjes met titels van bekende liedjes op.
-Maak x aantal kaarten met 10 bekende films op (X=het aantal groepjes die jullie kunnen vormen uit jullie aspi-group.
-Verzin een aantal quizvragen met antwoorden die uit eenzelfde aantal letters bestaan. Zorg ervoor dat alle antwoorden te vormen vallen met de letters die op enkele kroontjes staan. Maak de kroontjes. Op elk kroontje kunnen er vier letters staan.
-Schrijf grappige woorden zoals ‘appelsap’ en ‘salami’ op een kaartje.
-Kies een thema en verzin er tien gerelateerde woorden bij. Voorbeeld: Je kiest Nederland. De gerelateerde woorden zijn: Oranje, Maxima, Kroket, kaas, tompoes, klompen, Amsterdam, Koninginnedag, gierig, Kees.
-Verzin enkele rebussen in ‘smileys’. Bv ‘regen’-‘zon’ is ‘Na regen komt zonneschijn’.
-Leg het volgend materiaal gereed:KoptelefoonIets om muziek te maken.KroontjesKaartjes met verschillende opdrachten op.Spelverloop
Verdeling in groepen.
Verdeel de aspi’s in twee groepen. Als jullie een grote groep aspi’s hebben, kan je gebruik maken van drie groepen. Dit spel wordt gespeeld in verschillende rondes. Op het einde van het spel worden de punten van de verschillende rondes samengeteld. De groep met het meeste punten, wint het spel.

Opdrachten.

Kroontjes

Geef elke groep een aantal kroontjes. Op de kroontjes staan vier letters. Met de letters die op de kroontjes staan, moet de groep het antwoord vormen. Maar, ze moeten de kroontjes op hun hoofd zetten en mogen deze niet afdoen. De bedoeling is dus dat de aspi’s elkaar instructies geven over hoe ze moeten staan zodat de quizmaster het juiste antwoord kan geven. Ze mogen zich enkel draaien. Als de groep denkt dat ze juist staan en de quizmaster het juiste antwoord kan aflezen, mogen ze stop roepen. Als het antwoord juist is, krijgen ze een punt.


Smileys
Maak een ‘whatsapp’ groep. Post in de whatsappgroep de ‘rebussen’. De bedoeling is dat de groepen proberen zo snel mogelijk het juiste antwoord in de whatsappgroep te zetten. De groep die het snelst het juiste antwoord geeft, is gewonnen.

Filmscenes uitbeelden

Laat elke groep aspi’s twee aspi’s naar voor sturen. Zij krijgen een blaadje met filmtitels op en moeten deze zo goed mogelijk proberen uitbeelden. Er is maar een regel: ze moeten beiden deel uit maken van de uitbeelding. Per film die hun groep kan raden, krijgen ze een punt.

Liplezen.
Laat elke groep iemand afvaardigen die goed kan articuleren en iemand die goed kan liplezen. Geef de ‘liplezer’ een koptelefoon om op te zetten. Speel luide muziek af. Geef de ‘articuleerder’ een kaartje met tien gerelateerde woorden op. Geef de articuleerder en de liplezer het thema waarmee deze woorden verbonden zijn (bv Nederland). Geef de articuleerder de opdracht om deze woorden zo goed mogelijk te lezen. De ‘liplezer’ moet deze raden. De ‘liplezer’ mag passen. Maar eens een woord gepast is,  komt het niet meer terug. Per woord dat de liplezer kan raden, krijgt de groep een punt.

Sa-Sa-Sa-Sa-Salami.
Geef de aspigroepen titels van bekende liedjes. Een iemand van hun groep moet die neurieën. Maar die mag enkel gebruik maken van één bepaald woord. Zoals ‘Salami’ of ‘appelsap’. Vrolijke, vrolijke vrienden wordt dus ‘Salami, salami, Salaa’. Per liedje dat die groep kan raden, krijgen ze een punt.

Einde van het spel.

Op het einde van het spel, tel je de punten van alle rondes samen. Het groepje dat het meeste punten heeft gehaald, wint het spel.