Skip to main content

W817! Ons kot is het beste!

een spel van Chirojeugd Vlaanderen vzw
een spel van Chirojeugd Vlaanderen vzw

Over het spel

 • ongeveer 2 uur
 • 1 tot 99 spelers, 11 tot 12 jaar
 • buiten
 • matig

Uitleg

Dit is een spel om in real life te spelen.

Twee koten in Gent boksen tegen elkaar op om het beste kot te worden. De rakwi's zijn kotbazen, verdeeld in twee ploegen. Zij proberen in groep het beste kot te bouwen om zoveel mogelijk studenten te lokken.

In het kort 

De rakwi's moeten zoveel mogelijk geld verdienen om meubilair te kunnen kopen. Dat doen ze door geld te verdienen bij het andere kamp, in spelen tussendoor en door elkaar uit te dagen. Tegelijkertijd kunnen ze schulden in het kot van het andere team achterlaten.

Voorbereiding 

Zorg op voorhand voor kaartjes met cool meubilair op om te verkopen aan de rakwi's. 

Voorbeelden: 

 • Deluxe frigo/normale frigo 

 • Bed/hoogslaper/stapelbed 

 • Diepvriespizza 

 • Tv/Xbox/Playstation

Materialenlijst 

 • Twee soorten gekleurde jetons 

 • Ballonnen 

 • Bekers 

 • Meubilair op papier 

 • Vier kegels

Spelverloop 

Wat is een kot? De rakwi's zullen daar misschien nog niet van gehoord hebben. Een kot is een studentenkamer waar studenten kunnen wonen als ze gaan studeren in een stad met een universiteit of hogeschool. Vaak zijn er vele koten in een huis, dus wonen studenten met vele andere studenten samen. Als je zelf op kot zit, kan je hen daarover vertellen. En uiteraard geef je mee hoe flink je daar studeert.

Verdeel de rakwi's in twee ploegen. Elke ploeg kiest een plaats op het terrein waar hun kot zal staan. Bij elke ploeg hoort één leider of leidster die tijdens het spel in het kot blijft.

Tijdens het spel proberen de rakwi's munten te verdienen en hun schulden achter te laten in het andere kot. Dat doen ze door binnen te breken in het kot van de andere ploeg en de leiding van de andere ploeg aan te tikken. Die geeft dan twee keuzes: je krijgt een munt of je mag je schuldenmunt achterlaten. Schulden staan vast en moeten later afbetaald worden. Ze kunnen dus niet opnieuw gebruikt worden om terug naar het kamp van de andere ploeg te brengen.

Schulden krijgen de rakwi's telkens ze iets aankopen voor hun kot. Een vierde van ieder bedrag dat ze uitgeven wordt automatisch een schuld. Koop je stoelen voor vier munten? Dan krijg je de stoelen en één schuldenjeton.

Verder kunnen de rakwis spelers van de andere ploeg elkaar aantikken. Ze moeten elkaar uitdagen met een spelletje blad-steen-schaar. De twee spelers tellen af en steken tegelijk de hand uit in de vorm van een steen, een blad of een schaar. De volgende combinaties bepalen of je wint of verliest: 

 • Een vuist (steen) wint van twee gespreide vingers (de steen maakt de schaar bot) 

 • Een vlakke hand (blad) wint van een vuist (het blad bedekt de steen) 

 • Twee gespreide vingers (schaar) winnen van een vlakke hand (de schaar verknipt het blad) 

De verliezer van het spel geeft alle jetons af aan de winnende speler, zowel de munten als de schulden.

Gedurende de middag zal de leiding een aantal keer fluiten om de rakwi's samen te roepen. Dat is het moment om een telling uit te voeren en te weten waar ze staan. Ze krijgen de kans om hun schulden af te betalen en meubilair te kopen om in hun kot te plaatsen. Schulden kan je afkopen met de gewone munten.

Daarna nemen de rakwi's het tegen elkaar op in een grotere kotbattle.

Puntentelling 

De bedoeling is dus dat ze een zo echt mogelijk kot bouwen. Er zijn veel zaken zoals een bed en een bureau die noodzakelijk zijn. Andere voorwerpen zoals een koelkast en extra stoelen zijn niet noodzakelijk, maar toch zeer handig. Tv's en Playstations zijn ook verkrijgbaar maar die voorwerpen zijn het meeste waard omdat het luxe is. Enkele voorbeelden: 

 • Vier stoelen = vier munten 

 • Tafel = vier munten 

 • Bureau = acht munten 

 • Koelkast op je kot = twaalf munten 

 • Oven = twaalf munten 

 • Afwasmachine = twintig munten 

 • Tv = tweeëndertig munten 

 • Playstation = veertig munten 

De uiteindelijke puntentelling krijg je als je de schulden van de totale waarde van de voorwerpen aftrekt. De uiteindelijke som is het aantal punten dat je verdiend hebt.

Kotbattles 

Als er tussendoor gefloten wordt, is het tijd voor een kotbattle. De kotbazen maken kennis met het studentenleven en kruipen een dag in de huid van de studenten. Ze verdienen dan ook heel wat munten die ze kunnen uitgeven aan het kot. De winnaar van ieder spel verdient sowieso dertig munten, de verliezer krijgt er vijftien.

 1. Race om in de les te geraken: Studenten verslapen zich wel eens. Het is dan een race om op tijd in de les te geraken. Baken een speelveld af met kegels. De rakwi's moeten om het eerst geblinddoekt tien rondjes draaien en de overkant bereiken. 

 1. In de aula al je vrienden zoeken: Je speelt verstoppertje maar de zoeker mag zich niet verplaatsen. De zoeker, iemand van de leiding, begint de eerste keer zonder te kijken te tellen van twintig naar nul, terwijl de rest van de groep zich verstopt. Eens de zoeker aan nul is gekomen, mag hij of zij kijken maar zonder zich te verplaatsen. Niemand meer te vinden? Dan begint de zoeker weer zonder te kijken te tellen, maar nu van negentien tot nul. Het is de bedoeling dat elke deelnemer de zoeker tikt telkens als die aan het tellen is. De deelnemers hebben zo telkens minder tijd om zich te verstoppen en de zoeker heeft het alsmaar makkelijker om deelnemers te zien. De laatste die overblijft, is de winnaar van het spel. 

 1. Thuiskomen en eerst de afwas moeten doen: De afwas moet gedaan worden! De rakwi's vormen twee ploegen en gaan achter elkaar staan. De eerste van elke ploeg krijgt telkens een beker en een ballon. Ze zetten de beker rechtop en blazen er de ballon in op zonder de beker aan te raken. Eens dat gebeurd is, heffen ze ballon en beker op met hun mond en lopen een parcours. Op het einde laten ze de beker rechtopstaand achter. Dan lopen ze terug naar de startplaats. Daar aangekomen is het aan de volgende. Als iemand zijn of haar beker laat omvallen, telt die beker niet meer mee. De ploeg van wie de meeste bekers zijn blijven rechtstaan als iedereen aan beurt kwam, heeft gewonnen. 

 1. Feestje met veel geluidsoverlast: 's Avonds organiseren de koten een feest. Er staat een ploeg in het midden. De andere ploeg wordt in tweeën gesplitst, die spelers gaan aan weerskanten van de ploeg in het midden staan. De ene helft van de gesplitste ploeg moet een liedje zingen. De andere helft moet het liedje raden. De ploeg in het midden maakt zoveel mogelijk lawaai om te voorkomen dat de andere ploeg het liedje aan elkaar kan doorgeven.

Einde van het spel 

Op het einde van de namiddag geven we de rakwi's nog één keer de kans om met hun geld meubilair te kopen en daarna vergelijken we de koten. De ploeg met de meeste punten en dus het zotste kot is de uiteindelijke winnaar.