Skip to main content

W817 home party

een spel van Chirojeugd Vlaanderen vzw
een spel van Chirojeugd Vlaanderen vzw

Over het spel

 • ongeveer 2 uur
 • 1 tot 50 spelers, 17 tot 18 jaar
 • binnen

Uitleg

Dit spel kan je zowel in de Chiro als digitaal spelen

Na vijf seizoenen in het studentenhuis in wijk 8 huisnummer 17 besluiten de studenten het fameuze huis te verlaten omdat ze afstuderen. Om dat te vieren, plannen ze een kotfeest, maar de voorbereiding loopt wat stroef. Slagen de aspi's erin om de W817'ers te helpen in de voorbereiding van de in-je-kot-versie van het kotfeest?

Doel van het spel

De aspi's krijgen elk een rol toegewezen van een personage uit W817. Elk personage levert een bijdrage voor het kotfeest. De aspi's werken op afstand samen om de voorwerpen te verzamelen voor het feest.

Voorbereiding

 • Print de volgende afbeeldingen op afzonderlijke papieren af: verkleedkleren, computer, lippenstift, haarelastiekjes, gameconsole, hapjes en snacks, kookmaterialen, koptelefoon
 • Bepaal acht plaatsen in de buurt van je Chiroheem. Plaats daar afbeeldingen van acht bijbehorende voorwerpen. Bepaal ook een tijdstip waarop ze die moeten ophalen.
 • Bepaal bij die plaatsen de bijbehorende woordcode via what3words.com
 • Maak een overzicht met de tijdstippen en bijbehorende personages
 • Maak online puzzels die de bovenstaande woordcode opleveren, bijvoorbeeld via festisite.nl/rebus/ of woordzoekerfabriek.nl/woordzoeker-maken. Zorg in elke puzzel voor een verwijzing naar een personage.
 • Een pagina uit een cursus
 • Bezorg elke aspi de juiste puzzels en aanwijzingen
 • Maak een whatsapp-groep voor het spel

Spelverloop

Bekijk samen met je aspi's via VRT NU de laatste aflevering van W817 tot aan het kotfeestje om in de sfeer van de personages te komen. Wijs hen vervolgens een personage toe. De leiding treedt op als kotbazen die alles grondig in de gaten houden.

Elk personage moet een bijdrage leveren om het einde van de aflevering te halen. De aspi's moeten op tijd op een bepaalde locatie een bepaald voorwerp afhalen. Bij elk personage hoort een typisch voorwerp dat ze nodig hebben om het feestje tot een goed einde te brengen:

 • Zoé: verkleedkleren
 • Akke: computer
 • Birgit: lippenstift
 • Jasmijn: haarrekkertjes
 • Carlo: een gameconsole
 • Tom: hapjes
 • Steve: kookmateriaal
 •  Kim: koptelefoon

Geef hen een overzicht van de tijdstippen en bijbehorende personages van bij de start van het spel.

Hang een afbeelding van die voorwerpen op de locatie. De aspi's weten vooraf niet welk voorwerp bij hun personage hoort. Dat moeten ze dus nog achterhalen.

Hoe achterhaal je de locatie?

 • Voor elke locatie moet je drie online puzzels oplossen zoals een woordzoeker. Zo krijg je drie woorden.
 • Via de app What3words ontdek je naar welke locatie die drie woorden verwijzen
 • De aspi's nemen een selfie op de locatie en op het juiste tijdstip en sturen die door via WhatsApp.

Bijvoorbeeld: Birgit moet om 16.32 uur naar locatie 'ontbreken, zwaai, voetjes'. Dan kom je uit bij Chiro Jokido in Ledeberg.

Hoe achterhaal je het voorwerp?

Om te weten te komen welk personage ze zijn, krijgen de aspi's tips. De huisbaas voert om het kwartier een controle uit bij de studenten. De tips zitten verscholen in de opdrachten van de huisbaas, maar enkel door samen te werken, kunnen ze te weten komen bij welke locatie welk voorwerp hoort. Ze mogen extra info opzoeken als ze het niet weten. Naarmate het spel vordert, worden de tips minder subtiel.

Voorbeelden van opdrachten:

 • Poets je tanden voor de camera, want een proper gebit is essentieel.
 • Haal een borstel om te tonen dat ze alles kunnen schoonmaken.
 •  Leer binnen één minuut deze leerstof en haal minstens drie op vijf.

Tips om samenwerking aan te moedigen bij de puzzels:

 • Geef een aspi een bepaalde woordzoeker met typische woorden voor een willekeurig personage. Geef de woorden die hij moet zoeken aan een andere aspi.
 • Geef een aspi een rebus, maar zonder de aanwijzingen zoals '-n' of 'd=k'. De aanwijzingen geef je aan een andere aspi.
 • Geef een aspi de titel van een aflevering, een andere een tijdstip in die aflevering. Als ze het beeld van de aflevering bevriezen, zien ze een personage met een voorwerp. Dat voorwerp staat dan bijvoorbeeld afgebeeld op de achtergrond van een kruiswoordpuzzel van een andere aspi. In de kruiswoordpuzzel stel je vragen over de titel van de aflevering, het personage op een bepaald tijdstip, enz. De aflevering is dus nodig om de kruiswoordpuzzel te kunnen invullen.

Tips om het spel aan te passen:

 • Voorzie eventueel een tweede kans voor een tijdstip. Dat kunnen ze verdienen door een extra opdracht uit te voeren. Als het spel traag op gang komt, krijgen de eerste personages nog een kans om het voorwerp af te halen.
 • Hebben jullie een grote groep? Geef dan aan meerdere aspi's hetzelfde personage. Verdeel de groep in ploegen met verschillende personages. De aspi's moeten dan in kleinere ploegjes samenwerken waarbij de ploegjes zo snel mogelijk de materialen moeten ophalen in de plaats van te werken met vaste tijdstippen. Je kan ook meerdere dezelfde personages laten voorkomen die dan elk op een ander tijdstip een stukje van het voorwerp moeten ophalen.
 • Woont een bepaalde aspi iets te ver weg, geef dan puzzels die leiden naar een punt dicht in de buurt. Er is dan geen voorwerp, maar de foto ter plekke is wel nodig om het voorwerp digitaal te krijgen.

 

Einde

Als alle voorwerpen opgehaald zijn, kan het in-je-kotfeest beginnen. Maak er een gezellig afsluitend momentje van. Bekijk samen het einde van de laatste W817-aflevering om in de sfeer te blijven of hou een online minifuif-voor-maxipret als jouw aspi's zich graag eens goed laten gaan. Op de diverse locaties kunnen jullie bijvoorbeeld ook een vieruurtje achterlaten dat de aspi's oppikken om daarna samen op te eten via een online meeting.