Skip to main content

Traditionals in een ander kleedje

een spel van KLJ
een spel van KLJ

Over het spel

  • ongeveer 1 minuut
  • 1 tot 99 spelers, 0 tot 99 jaar
  • kleine ruimte, klein

Uitleg

Dropping

Ladderdropping

Geef iedere groep een heuse ladder mee op pad. Je zal ervan versteld staan welk een wending dit geeft aan een dropping.

Anti-Café-Dropping

Droppings zijn bij sommige KLJ’ers enorm in trek gezien hun potentiële mogelijkheid tot frequent cafébezoek. Je kan hier op verschillende manieren rekening mee houden: Stippel je dropping zo uit dat er in kilometers omtrek geen café te bespeuren valt, maak afspraken met de cafés onderweg dat ze uw KLJ’ers geen bier zullen serveren maar wel melk bijvoorbeeld, je geeft een telefoonnummer door aan de verschillende caféuitbaters op het parcours. Zij verwittigen jullie als een groepje KLJ’ers binnenzit. Jullie gaan dan op weg voor een snelle interventie met leuke opdrachten, je maakt een afspraak met de plaatselijke politie die uw KLJ’ers even aan de tand voelt over het fenomeen-Openbare Dronkenschap (zorg er wel voor dat er enkel verwittigingen worden gegeven en geen processen), …

Grond Onder Je Voeten-Dropping

Ben je er ooit al eens bij stilgestaan hoeveel asfalt/beton er overal ligt?Tijdens deze dropping mogen alle deelnemers geen beton/asfalt/stenen/… betreden. Enkel de natuurlijke ondergrond van zand, gras, … is toegestaan. Het is evident dat iemand van de leiding de groepjes vergezelt, anders zal het opzet geenszins slagen. Iedere groep heeft recht op een aantal uitzonderingen als het parcours geen andere keuze laat dan over beton en dergelijke te gaan. Hiervoor kun je bijvoorbeeld ‘zweefkaarten’ uitdelen (aantal afhankelijk van parcours) waarbij de groep gedurende een aantal seconden op beton mag lopen.

Laat Je Niet Pakken-Dropping

Je KLJ-groep slentert langsheen de weg op tocht naar haar eindbestemming. Plots duikt er een geheimzinnig voertuig van de leiding op. Laat de groep zich snappen door deze mobiele brigade dan wordt ze opgeladen en een aantal kilometers teruggevoerd. De groepen zullen voortaan aandachtiger zijn voor alle gemotoriseerd vervoer. Het kat-en-muis-spel is zowel voor leiding als leden een leuke variatie die tevens de verkeersveiligheid verhoogt (groepen gaan immers oog hebben voor alle auto’s). Zorg er als leiding voor dat je wat variatie in voertuigen voorhanden hebt, anders ben je na een interventie hopeloos herkenbaar.

Multimediadropping

In deze dropping zitten verschillende controleposten ingebouwd. Op iedere post krijgt de groep de plaatsaanduiding voor een volgende post. Deze plaatsaanduiding gebeurt aan de hand van een audiocassette, een videocassette, een computerdiskette, …Om de boodschap te ontcijferen dienen de groepen in eerste instantie een bereidwillig buurtbewoner te vinden die voor hen de cassettes of diskette wil afspelen. Hetgeen je als leiding vooraf op de bandjes/diskette zet kan ook nog heel origineel en lachwekkend zijn.

QUIZ

Zet ‘M Op Z’n Kop-quiz

Bij deze quiz start je met het einde en je gaat op weg naar de start van de activiteit. Je start dus met de prijsuitreiking. Iedere groep begint met een door het lot aangeduide eindscore. Je hebt dus een groep die het spel als winnares begint. Je voorziet een heuse prijsuitreiking met prijs.

Tijdens het spel is het de bedoeling dat na het uitvoeren van verschillende opdrachten en het oplossen van vragen de groepen punten scoren. Dit puntentotaal wordt in mindering gebracht van hun eindscore. Op het einde van de activiteit (eigenlijk bij het zogezegde begin van de quiz) dienen de groepen hun nulscore zo goed mogelijk te benaderen. De groep die het dichtst bij de 0 komt is de morele winnares. Het is leuk verschillende spelen/vragen ook volgens het algemene thema-‘Zet ‘m op z’n kop’ uit te voeren. Enkele voorbeelden: muziek omgekeerd laten afspelen (titels laten herkennen), je geeft de antwoorden – KLJ’ers zoeken de vraag, de uitslag van een bepaalde proef wordt op zijn kop gezet, dit wil zeggen: De eerste krijgt de minste punten en de laatste de meeste (dit is verrassend voor slimme rekenwonders), praktische proeven omgekeerd laten uitvoeren (achteruitlopen, …), een gedichtje/lied laten voordragen/zingen beginnend met het laatste woord, …

Pluszestien aan het Quizroer

Je pluszestieners gaan elk in groepjes zelf bepaalde quizonderdelen voorbereiden. Als leiding coördineer je het geheel. Laat hen zelf de rubriek kiezen maar zorg ervoor dat het niet te moeilijk wordt en dat er geen zelfde rubrieken gekozen worden. Op de avond zelf stelt iedere groep haar onderdeel voor. Je doet als leiding uiteraard ook mee.

CANTUS

Watercantus

Bier en drinken lijken een noodzakelijk kwaad bij iedere cantus. Zingen, opdrachten uitvoeren en plezier maken zijn uiteindelijk de basisbestanddelen van iedere geslaagde cantus. Hij kan dus ook zonder bier. In de watercantus drinken KLJ’ers water of alcoholvrij bier. Een tijdelijke plasstop (niet te lang best) maakt alles dan nog extra spannend.

Opgelet, ook grote hoeveelheden water drinken kan ernstige gevolgen hebben. Dwing leden tijdens een spel dus nooit om meer te drinken of eten dan ze zelf willen

Verneder mij niet-cantus

Veel cantussen gaan gepaard met belachelijk machtsvertoon van schachtentemmers, doopmeesters en ander gefrustreerd tuig. Veel opdrachten zijn niet eens grappig en hebben als enig doel de belaagde te vernederen. Een cantus zonder beestachtige opdrachten (smurrie, bloem, eieren, …) zonder zielenpoten (de koekoek in de doos), zonder vernederingen en belachelijk-maken, … is het enige concept dat KLJ-waardig is. Een proficiat voor de groepen/leiding die deze activiteit een leuke ervaring laten zijn voor alle leden.

Doe-Het-Zelf-Cantus

De deelnemers gaan op een bekende melodie zelf liedjesteksten schrijven. Zij verzinnen leuke opdrachten voor het deelnemende publiek. Deze opdrachten worden tijdens het lied ook uitgevoerd.

BOWLEN

To the Limit

Iedere ploeg krijgt een verschillende scorelimiet (door lottrekking aan de groepen uitgedeeld). De groep die het dichtst deze score benadert in de minste werpbeurten wint (neem getallen waarvan de uitersten maximum twintig punten uit elkaar liggen).

Vooruit met de Tijd?

Het spel wordt zo snel mogelijk gespeeld. Zowel de puntenscore als het aantal gespeelde minuten wordt in rekening gebracht. Het aantal gespeelde minuten wordt vertaald in minpunten.

Dobbelsteenbowlen

Je kan om het even welk gezelschapsspel spelen waar dobbelstenen bij gebruikt worden. De score van je worp vervangt de score van de dobbelstenen.

Strike Spare

Iedere geworpen score houdt een korte en grappige opdracht in die direct uitvoerbaar is en moet gerealiseerd zijn voor de volgende strike of spareworp.

FILM

De KLJ-oscoop

Een avondje naar de bioscoop heeft zijn charme. Het is meer dan film kijken alleen. Het is de sfeer, de inkleding, het achteraf iets drinken en/of eten, kortom de magie van het filmgebeuren. Met deze activiteit zorgen we ervoor dat alle ingrediënten terug te vinden zijn in ons eigen KLJ-lokaal. De leiding als kaartjesverkoopster, programmaboekjesverdeelster, toogpersoneel, ijsventster of Miss-Ijspraline, …Het lokaal ingekleed als een filmtempel. De keuze van de te bekijken film kan je maken volgens het bekende Kanaaltwee-telefoonsysteem waarbij je enkele keuzetitels op je uitnodiging zet en de +16’ers naar iemand van de leiding moeten bellen om hun keuze kenbaar te maken. De hoogste score wordt bekeken.

KLJ Goes Hollywood

Je maakt zelf je voorfilmpje en reclame met je +16’ers. Alvorens je naar de hoofdfilm gaat kijken in je tot huisbioscoop omgetoverd KLJ-lokaal geniet je heerlijk van je eigen creaties.

DANSAVOND

Themadansavond

Een avond vol animatie-, volks- en andere leuke dansen. Iedere deelnemer verkleedt zich in een bepaald thema bv Charleston, Flower Power, Rap/Hip Hop, …

Live-Muziek

Ooit al eens aangeklopt bij de plaatselijke fanfare, bij de muziekgroep van de volksdansvereniging of bij een plaatselijk orkestje voor het verzorgen van jouw dansmuziek. Spreek een aantal titels af van leuke (en gekende) dansen en de pret kan niet meer op. Gezien de grote inspanning van de muzikanten kan je deze activiteit het best organiseren voor alle dorpsbewoners.

Selfmade-Dansavond

Al je +16’ers gaan individueel of in kleine groepjes een dans aanbrengen op je dansavond. Zij kiezen een titel, zorgen voor de muziek (de leiding kan uiteraard wel enkele titels achter de hand houden bv Volksbeat, volume 1 en volume 2) en leren het dansje op de avond aan hun +16-collega’s aan.

Schaatsen

Intergewestelijke Schaatsavond

Spreek met enkele gewesten een bepaald moment af om op een afgesproken plaats te gaan schaatsen. Als het echt over een hele groep gaat kan je misschien de schaatspiste afhuren.

KLJ’s Ijsrevue

Met al je KLJ’ers verkleed op het ijs. Dolle pret en echte KLJ-ambiance. Wie krijgt de prijs voor de bestverklede ijsprins en –prinses?

Massaspelen op Ijspiste

Een ijspiste leent zich uitstekend om gekende, eenvoudige, soms ietwat afgezaagde spelen om te toveren tot spannende, halsbrekende maar ooh zo plezante spelen. Dit doe je best pas na een uurtje ijspret. Zo kan iedereen eerst wat wennen aan het gladde ijs en zijn de eerste energie-uitbarstingen reeds achter de rug.

Schaatsen op Natuurijs in Openlucht

Als de winter het toelaat is er niets zo aangenaam als het schaatsen in openlucht op vijvers en kreken. Als je absoluut zeker bent van de veiligheid kan je met je +16-groep ravotten op het ijs. Fietskoers, ijshockey, dansen op het ijs, … zijn maar enkele voorbeelden van mogelijke ijspret. Heb je de mogelijkheid om de piste te verlichten (met een generator doe je wonderen) bezorg je je KLJ’ers en wellicht ook veel dorpsbewoners de avond van hun leven.

Denk in eerste instantie aan veiligheid!!!

EET- EN ANDERE TEERFEESTEN

Zelfkookformule

Wat is er leuker dan het zelf-bereiden van een heuse feestmaaltijd voor je +16-feest?Het KVLV-kookboek, iemand van de kookouders, een KLJ’er of bekende uit de kokschool, … helpen je op weg in de realisatie van een achtgangenfeestmaaltijd.

Eten uit Andere Culturen

Kroketten, varkensgebraad, groentekrans, … stuk voor stuk lekkere dingen die jaarlijks de revue passeren op talrijke feesten. Je bent jong, op zoek naar andere nieuwe dingen. Misschien wel zaken uit andere culturen. Zet je voelhorens op en ga op zoek naar zuiderse en oosterse gerechten. Kook je dit daarenboven zelf, al dan niet onder begeleiding van een allochtone chef-kok, dan heb je pas echt andere culturen geproefd.

Scheve Tafel

Onbezorgd falen, een sterk ingewortelde traditie voor ons, Bourgondiërs. Het kan ook nog even anders zonder alle tafelgenoegens aan de kant te schuiven. Op de scheve tafel worden verschillende menu’s geserveerd. Het lot bij aanvang van de maaltijd bepaalt of je jezelf mag tegoed doen aan een rijkelijk ogend vijfgangenmenu of dat je eerder genoegen moet nemen met een sobere maaltijd. De link met de ongelijke voedselverdeling op aarde is al vlug gelegd. Een aanrader voor rond Kerstmis.