Skip to main content

Referentiefiguren

een spel van Interdiocesane Jeugddienst vzw
een spel van Interdiocesane Jeugddienst vzw

Over het spel

 • ongeveer 2 uur
 • 8 tot 12 spelers, 14 tot 25 jaar
 • binnen (grote ruimte)

Benodigdheden

een paar grote bladen, verf, tijdschriften, stiften, kwaliteitenspel (uit te lenen bij elke afdeling van Jongerenpastoraal IJD), foto’s van Jezus (bijlage 1), Jezusnamen (bijlage 2), verhaal van Pinksteren (bijlage 3)

Uitleg

Doel:

 • stilstaan bij je eigen leidersfiguren
 • jongeren kennis laten maken met verschillende Jezusbeelden

 

Verloop:

Stap 1: Inleiding

Bij het begin van de activiteit wordt er gezocht naar de betekenis van een leidersfiguur, eerst vanuit leidersfiguren die de jongeren persoonlijk kennen.

 • Welke leiders ken jij?
 • Welke eigenschappen hebben zij?

Daarna vanuit meer ‘algemene’ leidersfiguren (bv. Dalah lama, Kofi Anan, President Bush,…).

 • Welke mensen zijn leidersfiguren?
 • Welke eigenschappen bezitten zo’n leidersfiguren?
 • Wat stralen ze uit?
 • Wat verwacht je van hen?

Er moet hier nog geen link gelegd worden met Jezus of met het bijbelverhaal!

 

Je kan kiezen uit volgende zaken:

~ Stellingen

·       Iemand met weinig zelfvertrouwen kan geen leider zijn.

·       Iemand die leiderskwaliteiten heeft, heeft automatisch het recht om de baas te zijn.

·       Als je het goed kan uitleggen, dan ben je sowieso een leidersfiguur.

·      

 

~ Collage

De plussers knutselen een ‘poster’ in elkaar. Met tijdschriften, verf, stiften,…maken ze een voorstelling van een leidersfiguur: wat moet iemand hebben om een leiderfiguur te zijn?

 

~ Flapgesprek

Op een flap komt de zin: ‘Om een leider te zijn, moet je…’. Iedereen schrijft in stilte op, wat volgens hem of haar het antwoord is op deze vraag. Dit kan verschillende richtingen uitgaan!

 

Na elke methodiek kan een korte nabespreking volgen. Maar, op elke vraag moet nog geen antwoord gevonden worden. Deze inleiding is een aanzet voor de rest van de activiteit.

 

Stap 2: Jezus als leiderfiguur

In dit tweede deel komt Jezus als leidersfiguur of gewoon als persoon ter sprake. Er wordt op drie manieren gewerkt: met beelden, namen en kwaliteiten. Je kan deze drie werkvormen gebruiken om zo tot een geheel te komen. Je kan ook één werkvorm uitgebreider bespreken.

 

1. De foto’s (bijlage 1) worden verspreid in het lokaal. De plussers krijgen rustig de tijd om ze te bekijken. Daarna kiezen ze één foto. Een foto dat voor hen iets met Jezus te maken heeft: het beeld zelf stelt Jezus voor, het beeld vertelt iets over hoe Jezus was/is,…

In het gesprek dat erop volgt, krijgen de jongeren de kans om te verwoorden waarom ze die keuze hebben gemaakt. De volgende vragen kunnen het gesprek leiden:

·       Wat wordt er uitgebeeld?

·       Welk verband leg jij met Jezus?

·       Wat vertelt het beeld over Jezus?

·       Waarom bekijk jij Jezus op die manier?

·       Heb je altijd op die manier naar Jezus gekeken?

·       Denk je dat dit beeld later nog steeds datzelfde beeld zal zijn?

·       Beïnvloeden mensen uit je omgeving dit beeld?

·      

 

2-3. Bij de methodiek met de namen (zie bijlage 2) en de kwaliteiten/eigenschappen ga je op dezelfde manier te werk.

Tip: Je kan je lokaal verdelen in verschillende ‘kamers’. De drie methodieken worden elk in een andere kamer klaargelegd. Tijdens de activiteit verhuis je van kamer naar kamer om zo telkens wat meer te weten te komen over Jezus.

Stap 3

Tot slot wordt er het Pinksterverhaal gelezen.(bijlage 3)

Stel dat jij naar buiten komt: welk beeld, welk woord, welke foto, welke eigenschappen van Jezus zou jij benadrukken?

~ Link bijbelverhaal -  inleiding:

·       Is Jezus ook een leidersfiguur?

·       Past hij in het profiel dat jij maakte over een leidersfiguur?

Je kan er de collage, de stellingen of de flap terug bijnemen en op die manier een vergelijking maken.

 

~ Link bijbelverhaal -  tweede deel:

·       Vertelt dit verhaal iets over jouw beeld van Jezus, over jouw naam/namen voor Jezus, over de kwaliteiten/eigenschappen die je hem geeft?

·       Is het een bevestiging van jouw beeld over hem?

·       Past jouw beeld van Jezus in jouw profiel van een leidersfiguur?

·       Is hij volgens jou een leidersfiguur?

Op zoek op naar meer inhoudelijke werkvormen?

Surf naar www.ijd.be

Bijlagen