Skip to main content

Rambotocht

een spel van Mediaraven
een spel van Mediaraven

Over het spel

  • 16 tot 99 spelers, 12 tot 99 jaar
  • buiten

Benodigdheden

Heel veel touw voor de begeleiding: scharen plakband of ander bindmiddel

Uitleg

Naar gelang het aantal deelnemers wordt de groep verdeeld.3/4de van de groep wordt het wild. 1/4de zijn de jagers.Dit wordt een overlevingsspel in ware Rambo-stijl!De "jagers" hebben touw, plakband, scharen,... in hun bezit. Het "wild" heeft niets en moet overleven.Het "wild" krijgt een 10-tal minuten om zich te verspreiden over het gehele terrein. Het leukste terrein omvat zowel gebouwen, bos, vlak terrein,... Zolang je maar voldoende verstopmogelijkheden hebt. Nu begint de jacht! De jagers mogen elk vrij persoon te pakken nemen en ergens gebonden achter laten. Het wild mag elkaar helpen bevrijden, helpen,... op alle mogelijke manieren. De wet van de sterkste rules. Het spel stopt wanneer niemand van het "wild" nog vrij rond loopt.

Variaties

Wij hebben dit spel ook al eens gespeeld op een groepsdag. De jongste deelneemster was 7.Hier ging het natuurlijk een stuk rustiger aan toe. De jagers waren gasten = leiding. Het "wild" idem dito. Op deze manier kon de leiding een zicht hebben op beide groepen en ingrijpen indien nodig.Dit bleek niet nodig te zijn. Geen enkele persoon raakte gewond.

Opmerkingen

Zorg voor een goede omkadering en een goed afgebakend terrein.Dit spel kan uit de hand lopen (is volgens mijn weten nog nooit gebeurd bij onze jongens- en meisjeschiro). Dus hou alles altijd in het oog.

Hou de veiligheid extra in het oog bij het spelen van dit spel!

van Eva Cami, OM/2112, Kariboe, Wieze