Skip to main content

Quiz: eens KLJ'er, altijd KLJ'er

een spel van KLJ
een spel van KLJ

Over het spel

  • ongeveer 2 uur
  • 2 tot 50 spelers, 20 tot 35 jaar
  • binnen/buiten
  • matig

Benodigdheden

Antwoordbladen, beamer, scherm voor beamer, tafels, stoelen, pennen, radio, kazoo, hoofdtelefoon

Uitleg

+20’ers zijn vaak al een lange tijd lid van KLJ. Aan de hand van deze quiz wordt hun KLJ-kennis getest. Wie kent de afdeling het allerbeste en heeft de meeste KLJ-herinneringen?
 
Tijdens deze quiz wordt je KLJ-kennis getest. Je kan je baseren op deze speluitleg om een eigen quiz te organiseren. Je kiest dus – indien gewenst – zelf het aantal rondes en het aantal vragen  of opdrachten per ronde.  
 
Omdat KLJ-ervaring een voordeel kan zijn bij deze quiz zal je evenwichtige teams moeten maken. De teams kunnen door de leiding op voorhand gemaakt worden, maar je kan het ook doen met een spelletje. Zet bijvoorbeeld evenveel stoelen als deelnemers op een rij. Op de onderkant van de stoelen hangen nummertjes. Laat de deelnemers rechtstaan op de stoelen en geef hen de opdracht om op volgorde van aantal jaren in de KLJ te gaan staan. Bij het verplaatsen mag je niet van de stoel vallen. Indien dit toch gebeurt, moet de deelnemer naar het einde of het begin van de rij om daar opnieuw te starten.  
 
Nadat alle deelnemers op hun plaatst staan, mogen ze naar het nummertje onder de stoel kijken en vervolgens per team gaan staan.  
 

Mogelijke rondes 

Rode draad 

 
Tijdens de pauze en tijdens het onthaal kan je enkele foto’s en filmpjes laten zien en muziek opzetten die KLJ-herinneringen oproepen. Eventueel kan je na de pauze enkele quizvragen stellen over de liedjes/foto’s/filmpjes die voorbij zijn gekomen.  
 
 
 

Ronde 1: Foto 

 
In deze ronde zullen er verschillende KLJ-foto’s gedeeld worden. De teams proberen per foto een juist antwoord te geven op de bijhorende vraag. Je kan vragen naar locatie, jaartal… 
 
 
 
Laat zeker voldoende tijd en ruimte zodat de groepjes een beetje kunnen uitweiden. Bij het overlopen van de antwoorden is het leuk dat de leiding bij de foto’s een verhaal vertelt.  
 
 
 

Ronde 2: Muziek  

 
Tijd om de quiz om te toveren naar het swingpaleis. Deze ronde kan je opdelen in verschillende onderdelen. Gebruik liedjes die typisch zijn voor jouw afdeling. 
 
 
 

Stop-de-bandronde 

 
Zing luidkeels mee met de muziek. Als de muziek wegvalt, blijf je zingen. Zingt de groep juist op het moment dat de muziek terug opgezet wordt? Dan verdient ze punten.  
 
 
 

Nummer uitbeelden 

 
Iemand krijg een nummer te horen in een hoofdtelefoon en beeld dit uit. Het is aan de rest van het team om te raden welk liedje uitgebeeld wordt. Na 2 minuten mogen de andere teams ook beginnen raden.  
 
 
 

Kazoo of gorgelen 

 
Laat de muzikant in je naar bovenkomen. Speel een nummer op de kazoo of gorgel op de beats. Het is aan de rest van het team om te raden over welk liedje het gaat. Na 2 minuten mogen de andere teams ook beginnen raden. 
 
 
 

Ronde 3: Waar is Wally? 

 
In deze ronde zoom je steeds dichter en dichter in op een locatie. Dat kan je doen door met Google Maps verschillende luchtfoto’s te nemen en ze achter elkaar in een PowerPoint te plaatsen. Bijvoorbeeld: de eerste foto is België, de tweede is Vlaanderen, de derde is de provincie, … De teams moeten om ter eerst raden over welke locatie het gaat en waarom we naar deze locatie gaan. Als een deelnemer denkt het antwoord te weten, loopt die naar de jury en geeft die het juiste antwoord. Elk team mag maar één keer gokken. 
 
 
 

Ronde 4: Puzzel 

 
In deze ronde krijgen de teams een raster met twaalf woorden in. Telkens hebben vier woorden iets met elkaar te maken. Het is aan de teams om het bijhorende thema te achterhalen.  
 
 
 

Ronde 5: Sociale media 

 
Ga op zoek naar de geheimen van het internet. Zoek weetjes op van leden op Facebook of andere sociale mediakanalen en stel er quizvragen over aan de groep. Weet iedereen nog wat hij zelf ooit online gedeeld heeft? 
 
Wie plaatste ooit deze reactie bij een foto/video/post? 
 
Welke post uit het verleden had de meeste likes? 
 
Wie deelde ooit deze post? 
 
 
 

Ronde 6: Eens feest, altijd feest 

 

Voor deze ronde gaan we herinneringen ophalen van oude KLJ-evenementen. 
 
Uit welk jaar komt deze affiche? 
 
Wat was de naam/(onder)titel van deze fuif? 
 
… 
 
 
 

Ronde 7: De drie wijzen 

 
In deze ronde laat je drie (of meer) oud-KLJ’ers aan het woord (dat kan via een videofragment).  
 
Zij vertellen elk een verhaal of anekdote, maar opgelet: één van de drie verhalen klopt niet. Het is aan de deelnemers om het foute verhaal aan te duiden.  
 

Evaluatie   

Hoe leuk vonden je leden de quiz? Geef elke ploeg een blad met daarop de titel ‘punten voor de jury’. Zij kunnen daarop noteren wat ze van de activiteit vonden.