Skip to main content

Puzzelzoektocht/Is er Wifi in Tahiti?

een spel van KLJ Oostkamp
een spel van KLJ Oostkamp

Over het spel

  • 0 tot 0 spelers, 0 tot 0 jaar
  • onbepaald
  • zwaar

Benodigdheden

• Koptelefoon • Blinddoeken • Eieren • Kom • Klopper • Knikker in ijs

Uitleg

Over het spel

  • Ongeveer 2 uur
  • 10 tot 50 spelers

Doel

Zoveel mogelijk puzzelstukken verzamelen om de locatie van de prijs te achterhalen. Puzzelstukken  kunnen verzameld worden door opdrachten juist uit te voeren.

Uitleg

Door opdrachten te doen, kunnen de groepen puzzelstukken verzamelen. Met de verzamelde puzzelstukken dient een puzzel gemaakt te worden. Op de puzzel is er een plaats aangeduid waar een prijs ligt. De groep die eerst denkt te weten waar de prijs ligt, mag de auto nemen en de prijs gaan ophalen.

Opdrachten

1.Koptelefoon

Elke groep duid twee personen aan die dit spel gaan spelen. De ene persoon zet een koptelefoon op zijn/haar hoofd. De andere persoon krijgt kaartjes met woorden op die te maken hebben met een bepaald thema. Deze laatste persoon moet de woorden uitspreken. De persoon met de koptelefoon moet ze proberen raden. Het is verboden om uit te beelden.

2.Voorwerp raden

Van elke groep mag er één persoon naar voor komen. Iemand van de leiding houdt een voorwerp vast. De personen mogen aan het voorwerp voelen en proberen raden wat het is. De persoon die het als eerste raadt, wint.

3.Titels

Er worden titels voorgelezen van liedjes. Er zitten foute en juiste titels tussen. De leden moeten proberen raden welke titels juist zijn. Per juist geraden titel krijg je een puzzelstuk. Maar let op, als je onterecht een titel als juist beschouwd dan wordt er een puzzelstuk afgenomen.

4.Ei opkloppen

Elke groep duidt één persoon aan die naar voor mag komen. Deze persoon moet zo snel mogelijk een ei opkloppen en boven zijn/haar hoofd houden. De winnaar krijgt twee puzzelstukken, de tweede krijgt een puzzelstuk.

5.Wie is het

Er mag één persoon van elke groep naar voor komen. Zij mogen naar een bord kijken waar foto’s ophangen van bekende personen. Na een minuut worden alle foto’s omgedraaid. Daarna worden vragen gesteld over de personen die op de foto’s staan. Als een persoon denkt te weten over welke persoon het gaat, mag hij/zij naar voor lopen en de omgekeerde foto aantikken. Per juist aangetikte foto verdien je een puzzelstuk, een fout aangetikte foto zorgt ervoor dat je een puzzelstuk verliest.

6.Wereldrecordpogingen

Een leiding leest verschillende recordpogingen voor. Het is aan de deelnemers om te gokken in hoeveel seconden de wereldrecordpoging is uitgevoerd. Dit doen ze door samen met hun team te overleggen. Als ze denken te weten in hoeveel seconden, minuten, uren … de poging is voltooid schrijven ze het op een blaadje die ze vervolgens in de lucht mogen steken. De groep die er het dicht bijzit krijgt een puzzelstuk.

7.Bevrijd de knikker

Voor deze opdracht mag er opnieuw één persoon naar voor komen. Die persoon zal een klomp ijs krijgen waar een knikker in verstopt zit. Het is de bedoeling om de knikker om ter snelst te bevrijden. Hiervoor mogen ze gebruiken wat ze willen, maar ze mogen de klomp ijs niet stuk gooien. Wie het snelst de knikker bevrijd wint 3 puzzelstukken, de 2e 2, …

Bijlagen