Skip to main content

Platzak

een spel van Spoor ZES
een spel van Spoor ZES

Over het spel

  • ongeveer 2 uur
  • 6 tot 30 spelers, 12 tot 18 jaar
  • buiten (Best buiten)

Benodigdheden

- Print de speluitleg (A5) - Print de fiches (A5) - De materiaallijst staat in de speluitleg

Uitleg

‘Platzak’, ‘blut’,’zo arm als Job’: er bestaan genoeg zegswijzen die uitdrukken dat je krap bij kas zit.  Maar wat betekent het om dag in dag uit in armoede te leven?  Armoede is meer dan een gebrek aan geld, het manifesteert zich op verschillende levensdomeinen.  Samen leggen we een pad aan naar de verschillende levensdomeinen.  Op die weg uit armoede komen we verschillende drempels tegen.  Lukt het om die te overwinnen?

‘Platzak’ is een actief spel dat met weinig woorden armoede ter sprake brengt.  De spelers kunnen tijdens het spel aanvoelen dat armoede meer is dan een gebrek aan geld.  ‘Platzak’  biedt je kant-en-klaar leerrijk spelplezier voor 12- tot 18-jarigen in een groep van 6 tot 30 spelers.
‘Platzak’ is gemaakt op maat van jeugdbewegingen, maar is na kleine aanpassingen zeker bruikbaar in andere groepen, de parochie of het onderwijs.

Het spel kadert in ‘Armoede is geen kinderspel’, de adventscampagne van Welzijnszorg voor 2011, en in het gemeenschappelijk jaarthema van de zeven jeugdbewegingen: ‘Armoede is een onrecht.  Maak er spel van!’. 

Het werd uitgewerkt door Spoor ZeS.

Bijlagen