Skip to main content

Levend dammen

een spel van Scouts en Gidsen Wommelgem
een spel van Scouts en Gidsen Wommelgem

Over het spel

 • ongeveer 1 uur
 • 10 tot 50 spelers, 6 tot 99 jaar
 • binnen of buiten

Uitleg

Opstelling: De 2 ploegen staan op een frontrij tegenover elkaar ieder aan één zijde van het terrein. 

Doel van het spel: de tegenpartij vernietigen door de spelers uit te tikken. 

Spelregels: 

 • Alle spelers van één ploeg springen na een signaal 1 sprong voorwaarts met aaneengesloten voeten zonder daarbij het evenwicht te verliezen. 

 • De 2 ploegen springen om beurt. 

 • Wie verkeerd springt ( zie verder ) is uit en gaat aan de zijkant van het terrein zitten. 

 • Wie met 2 voeten de overkant van het terrein bereikt ( hielen over de lijn ) wordt een dam (zie verder) 

 • De spelers van de ploeg die aan de beurt is om te springen kunnen spelers van de andere ploeg uittikken door hen aan te tikken met één vinger aan de pantoffel/schoen. Op een andere wijze uittikken is niet toegelaten. 

SPRINGEN: 

Correct springen

Voorwaarts, met aaneengesloten voeten zonder het evenwicht te verliezen. De voeten staan recht vooruit! 

Foutief springen

 • Een bijkomende sprong doen om in evenwicht te blijven 

 • Vallen na de sprong 

 • Hand(en) op de grond plaatsen na de sprong 

 • 1 voet van de grond heffen om het evenwicht te herstellen 

 • Op een andere speler leunen om in evenwicht te blijven 

 • Zijwaarts of achterwaarts springen 

 • De voeten schuin plaatsen (meer dan 45)

 • Springen als de tegenpartij aan de beurt is 

! Schuin voorwaarts springen is toegelaten zolang de voeten maar recht vooruit staan!! 

UITTIKKEN: 

Hoe? 

Met één vinger aan de pantoffel/schoen, zonder hierbij het evenwicht te verliezen of een hand op de grond te plaatsen 

Wanneer? 

Als de eigen ploeg aan de beurt is, na zelf te hebben gesprongen 

Opmerking: 

 • Men kan in 1 beurt maar 1 tegenspeler uittikken 

 • Achterwaarts tikken is niet toegelaten: als de hielen voorbij de hielen van de tegenstander staan is uittikken niet meer toegelaten 

 • Een speler die valt of een fout maakt tijdens of juist na het uittikken van een tegenspeler is zelf uit. De tegenspeler mag echter toch blijven staan. 

EEN DAM:

Wie met beide voeten de achterlijn bereikt (hielen erover!) = DAM 

 • Een DAM mag een medespeler die reeds uit is terugkiezen. Dit echter zolang de voorraad strekt. De teruggekozen speler is echter zelf géén DAM.

 • Een DAM mag bij iedere beurt 2 keer springen 

 • Een DAM mag in alle richtingen springen. Ook de voeten mogen in alle richtingen staan 

 • Een DAM mag in één beurt meerdere spelers van de tegenpartij uittikken 

 • Een DAM mag de lijnen van het speelveld niet meer overschrijden

  TIP: Een DAM wordt best gemarkeerd: petje, lintje, iets in de hand houden ...

Een teruggekozen speler door een dam:

 • Kan nooit meer zelf een DAM worden 

 • Is onderworpen aan de spelregels van een gewone speler 

 • Mag, indien hij de achterlijn opnieuw haalt, zich omdraaien en op een andere plaats achter de achterlijn herbeginnen 

Einde van het spel: De ploeg waarvan geen speler meer overblijft is verloren. 

! Als de dammen van beide ploegen uit zijn en er nog teruggekozen spelers overblijven, wint de ploeg waarvan de meeste spelers overblijven. 

! Indien dat ook gelijk is, is er geen winnaar.