Skip to main content

Leidingswervingsplan

een spel van Chirojeugd Vlaanderen
een spel van Chirojeugd Vlaanderen

Over het spel

  • ongeveer 30 minuten
  • 2 tot 10 spelers, 17 tot 0 jaar
  • binnen

Uitleg

Het leidingswervingsplan is een uitgebreid sjabloon waarmee een leidingsploeg een actieplan kan uitwerken om leiding te werven. Dit leidingswervingsplan is een onderdeel van de methodiek 'wie niet waagt niet vindt: het spel'

Enkele tips voor de 'moderator':

  • Het invullen van het leidingswervingsplan kan gebeuren onder begeleiding van iemand uit de groep (groepsleiding, VB,...) of onder begeleiding van een 'externe' (bijvoorbeeld iemand uit het gewest, het verbond,...).
  • Blijf voldoende lang stilstaan bij elk onderdeel uit het leidingswervingsplan. Ideeën komen immers niet vanzelf, ze moeten kunnen groeien. Geef de leidingsploeg de tijd om na te denken over alle onderdelen.
  • Zorg er voor dat de acties in het leidinsgwervingsplan zo concreet mogelijk worden geformuleerd. Vermeld bij iedere actie wie hiervoor verantwoordelijk is, hoe en tegen wanneer deze uitgevoerd zal worden. Bijvoorbeeld: schrijf niet: "we gaan een advertentie maken en ophangen in de bakkers" maar schrijf: "Karel maakt tegen 20 april een advertentie. Karel en Tine hangen de advertentie op bij bakkerij Vermeulen en bakkerij De Herdt tegen 1 mei."  Hang het ingevulde leidingswervingsplan op in het leidingslokaal. Stel iemand verantwoordelijk voor de opvolging van het leidingswervingsplan. Overloop na een aantal weken het plan met de hele leidingsploeg en stuur bij waar nodig.