Skip to main content

Legerspel

een spel van Chiro Sint-Jan Kuringen
een spel van Chiro Sint-Jan Kuringen

Over het spel

  • ongeveer 1 uur
  • 4 tot 20 spelers, 9 tot 18 jaar
  • buiten (Best buiten)
  • zwaar

Benodigdheden

Kegels, stoelen, banken, camouflage bache om onder te kruipen, kleren voor vermommen, military alfabet, morsecode, vlaggencode, fluitje

Uitleg

Uitleg:

Probeer alle opdrachten tot een goed einde te brengen. Deze opdrachten kunnen individueel zijn, in groep of in teams. De leden gaan uitgedaagd worden op verschillende vlakken (bv. kennis, uithouding, vermommen, …) Als ze op het einde alle opdrachten tot een goed einde hebben gebracht krijgen ze tijdens de ceremonie hun leger diploma. Voor een diploma te krijgen moet je minstens 15 punten behalen.

Opdrachten:

Uithouding

  • Commadant zegt: wie het langste volhoudt, krijgt 2 punten.

  • Parcour: wie het parcour 3 keer het snelste aflegt, krijgt 5 punten.

Vermommen:

  • De leden moeten zich onherkenbaar maken. Degene die de leiding niet kan raden of het beste vermomd vindt, krijgt 2 punten.

Kennis

  • Military alfabet: de leden krijgen elk 3 minuut om zoveel mogelijk letter van het alfabet te onthouden, wie er na 3 minuut de meeste juist zegt krijgt 5 punten. Terwijl één lid bezig is, staan de andere leden op een afstand zodat ze elkaar niet kunnen horen.

  • Morsecode: de leden worden in 2 teams gesplitst, de leiding spelt een woord in morsecode: Het team dat als eerste 5 woorden geraden heeft, krijgt 10 punten.

  • Vlaggencode: de leden moeten samen 10 woorden die de leiding met vlaggen spelt raden. Per juist woord krijgen de leden 2 punten.

Bijlagen