Skip to main content

Hofspel

een spel van KLJ Nationaal
een spel van KLJ Nationaal

Over het spel

  • ongeveer 3 uur
  • 7 tot 0 spelers, 16 tot 35 jaar
  • buiten (grasveld)
  • zwaar

Benodigdheden

Enkele objecten die thuishoren op de boerderij (of afbeeldingen ervan), zoals een riek, stro, een tractor, een silo, een stal, … * een blad met kenmerken van de bestuursleden * een puzzel * 5 glazen * 4 messen * raadsels * jutezakken of bigbags

Uitleg

Speluitleg

Verdeel de deelnemers in groepen van 7. De groepen moeten op het einde van het spel zo veel mogelijk geld proberen te verzamelen door hun eigen melk te verkopen. Maar voor het zover is, moeten ze een heel proces (dat bestaat uit 6 stappen) doorlopen om de melk te produceren. Door opdrachten tot een goed einde te brengen, kunnen ze dit
volledige proces vlekkeloos doorlopen.

Opdrachten

Post 1: Zaai tarwe

De leden doen aan terreinverkenning. 1 iemand van de groep mag zich even afzonderen. Dan krijgen de anderen een object dat thuishoort op de boerderij. De andere persoon mag dan terugkomen. A.d.h.v. ja-/nee-vragen moet hij achterhalen welk object hij is. Heeft hij het juist, dan krijgt de groep 1 bezaaid veld. De leden kunnen maximaal 3 bezaaide velden krijgen. Als de persoon het niet kan raden, dan
krijgt die een tweede kans.

Post 2: Bemesting voor het graan

De deelnemers krijgen een blad met daarop allemaal foto’s die kenmerken voorstellen van het bestuur. Bij elk bestuurslid horen 3 kenmerken. Per correct bestuurslid (alle 3 de eigenschappen bij de juiste persoon) krijgen ze 1 ‘bemesting’. Er zijn 2 correcte bestuursleden nodig om 1 veld te bemesten.

Post 3: Het graan oogsten

De leden moeten een puzzel maken. De puzzelstukken liggen verdeeld over het terrein. Ze moeten die dus eerst zoeken om daarna de puzzel samen te leggen. Lukt het hen, dan krijgen ze een zak graan voor hun koeien.
  • 1 veld + 2 bemesting = 1 graan
  • 2 velden + 4 bemesting = 2 graan
  • 3 velden + 6 bemesting = 3 graan
  • Een veld zonder bemesting (of omgekeerd) levert niets op.

Post 4: Koeien kopen

Een boer en zijn koeien, die hangen aan elkaar als lijm, daarom moeten de leden bewijzen dat ze een sterke groep zijn. Per goed uitgevoerde opdracht, krijgen ze 1 koe (met een maximum van 3 koeien). Let op: ze kunnen geen koe verdienen als ze het geen eten kunnen geven (dus als ze geen zak graan hebben).
Opdracht 1: Kringzit
Iedereen staat in een kring zo dicht mogelijk tegen elkaar, buik tegen rug. Je binnenste voet staat met zijn punt tegen de hiel van de vorige. Iemand telt af en iedereen gaat gelijktijdig zitten, zodat ze op de schoot van hun ‘achterbuurman’ zitten. Als iemand valt of uit de kring stapt, is de opdracht mislukt.
Opdracht 2: Zwevend glas
Plaats 4 glazen in een vierkant op 30 cm van elkaar. De leden krijgen 4 messen en een vijfde glas. Ze moeten dit glas doen zweven boven de andere glazen, zonder de glazen en de messen vast te houden.
Opdracht 3: Op handen en voeten
Heel de groep stelt zich zo op dat er slechts 3 voeten en 2 handen de grond raken. In die houding moeten ze 5 tellen blijven staan. Je mag geen voorwerpen gebruiken en andere lichaamsdelen mogen de grond niet raken.
Post 5: Een melkrobot kopen
Een robot is een slimme machine. Een boer wordt geacht gezond boerenverstand te hebben. Tijd om dit te bewijzen. De leden moeten raadsels oplossen. Per juist antwoord, krijgen ze 10 liter melk, met een maximum van 30 liter melk per koe.
Post 6: Melk verkopen
Nu moet de melk gunstig verkocht worden. De leden bepalen de prijs aan de hand van een wedstrijdje jutezakspringen tussen. De groep die als eerste terug neerzit, kan haar melk verkopen aan 0,35 euro per liter, de tweede groep aan 0,30 euro en de derde
groep aan 0,25 euro. De groep met de grootste omzet (aantal liter melk x prijs), wint.