Skip to main content

Het web-effect

een spel van Spoor ZES
een spel van Spoor ZES

Over het spel

  • ongeveer 50 minuten
  • 6 tot 30 spelers, 14 tot 18 jaar
  • binnen

Benodigdheden

Zie bijlagen

Uitleg

Speelse methodieken voor de tweede graad van het secundair onderwijs

Het web-effect bestaat uit twee methodieken om inzicht te krijgen in de complexiteit van het armoedeweb.  De leerlingen komen op een speelse manier in contact met verschillende aspecten en situaties die aansluiten bij armoede en het armoedeweb.  Je kunt ieder onderdeel telkens in één lesuur afronden.

Met Webory maken de leerlingen via toegewezen personages kennis met verschillende aspecten van het armoedeweb.  In de loop van het spel worden de termen vaak herhaald, zodat de verdieping in klasgroep vlot kan verlopen.  Een verdere oefening over de aspecten van het armoedeweb en meer achtergrondinformatie vergaren over armoede en Welzijnszorg kan tijdens een tweede lesuur met de speelse quizmethodiek Het slimste web, waarin vijf ploegjes het tegen elkaar opnemen.

Het web-effect werd ontwikkeld voor de tweede graag van het aso, maar is na aanpassing te gebruiken in de tweede en derde graad van aso en tso.  De methodieken kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden en sluiten aan bij de lessen godsdienst, zedenleer of cultuurwetenschappen.

Het spel werd gemaakt door Spoor ZeS en Samen Tegen Armoede in 2016.

Bijlagen