Skip to main content

Het Foute-Antwoordenspel

een spel van -
een spel van -

Over het spel

  • 0 tot 0 spelers, 0 tot 0 jaar
  • onbepaald
  • matig

Uitleg

Dit is een zeer simpel en zeer amusant spel.

Eén persoon begint en stelt een vraag.
De anderen moeten nu zo snel mogelijk een antwoord geven, maar dit antwoord moet fout zijn.

De enige regel is dat men binnen de juiste categorie antwoordt. Wanneer er een naam wordt gevraagd moet er ook een naam geantwoord worden, maar het moet de foute naam zijn.
Wordt er een kleur gevraagd, dan moet men ook een kleur als antwoord geven.
Je mag ook ja/nee-vragen stellen, maar geef toe, dit is te gemakkelijk,  niet?

Degene die als eerste een "goed" fout antwoord geeft, mag de volgende vraag stellen.