Skip to main content

Gewesten en groepen leren kennen

een spel van Chirojeugd Vlaanderen
een spel van Chirojeugd Vlaanderen

Over het spel

 • ongeveer 1 uur
 • 5 tot 20 spelers, 18 tot 0 jaar
 • onbepaald

Benodigdheden

Punten Leerkrachtaccessoires SOM-box groepen leren kennen

Uitleg

Samenvatting: 
Deze workshop voor verbonders gaat over - Hoe leren wij als verbond onze gewesten kennen? - Hoe ondersteunen we de verbonders in hun meter/peter-zijn? - Hoe stimuleren we onze gewesten om hun groepen goed te kennen? - Wat is de SOM-box over groepen leren kennen en wat doe ik ermee? - Hoe ondersteunen we de gewesters in hun meter/peter-zijn?
 
 

1. Overzicht van de vorming

 • Waarom is het zo belangrijk om onze gewesten/groepen te leren kennen?
 • Hoe leren wij als verbond onze gewesten kennen (en omgekeerd)?
 • Hoe stimuleer je gewesten om hun groepen te leren kennen?

2. Een stukje droge theorie, recht uit KIC1 – waarom is dit belangrijk? (10’)

Op zwaar schoolse wijze! Dat kan best met enkele leerkrachtaccessoires (brilleke op de neus, stijf vestje, lat in de hand). Geef punten (stukjes papier met een groot zwart punt op) aan wie iets juist heeft.

Vraag 1: Wat zijn de taken van een gewest?

De ploeg krijgt een blanco papier en probeert hier een antwoord op te formuleren. Daarna leg je de vijf taken van het gewest ernaast om te vergelijken.

 1. het kennen van je groepen, hen elkaar leren kennen en hen steunen op maat (= SOM ). Dit is de eerste en voornaamste taak
 2. samenbrengen van groepsleiding
 3. ontmoetingskansen bieden aan alle leiding
 4. organiseren van een IK
 5. ondersteunen van ledeninitiatieven

Vraag 2: Wat gebeurt er als je als gewest al je groepen niet kent?

 • Waarom zouden ze dan luisteren als je hen iets komt vertellen?
 • Waarom zouden ze naar activiteiten komen van mensen die ze niet kennen?
 • Waarom zouden ze vorming volgen bij mensen die niet weten hoe het er in hun groep aan toe gaat?
 • Waarom zouden ze hulp vragen aan mensen die niet geïnteresseerd zijn in hun werking?
 • Hoe zouden jullie je activiteiten kunnen aanpassen aan de noden van jullie groepen?
 • Hoe zou je weten wie je in een ploeg moet aanspreken om je activiteiten te promoten of om de groep iets te vragen?
 • Hoe zou je weten dat een groep zo in de nesten zit dat ze er zelf niet meer aan uit kunnen?

Vraag 3: Maar hoe kan een gewest haar groepen leren kennen?

 • Zorg dat de gewestploeg bestaat uit mensen van zoveel mogelijk groepen.
 • Zorg dat je maandelijks contact zoekt met je groepen, zeker met diegene die je niet goed bereikt op activiteiten. Stap er naartoe en neem de tijd om met de mensen in contact te komen.
 • Maak je activiteiten zo aantrekkelijk mogelijk zodat er zoveel mogelijk volk op afkomt.
 • Organiseer een peter&meterschap

Extra informatie:

Het is de taak van het gewest om extra aandacht te besteden aan ploegen in moeilijkheden. Om er langs te gaan tot ze jou kennen en jij hen kent. Om hen tips te geven, om hen de weg te tonen en om mensen te zoeken in hun omgeving die hen kunnen en willen helpen om de Chirowerking terug op rails te zetten. Dit vraagt echter tijd zodat dit grondig moet opgenomen worden in de gewestplanning!

Vraag 4: Wat zijn de taken van een verbond?

De ploeg krijgt een blanco papier en probeert hier een antwoord op te formuleren. Daarna leg je de drie taken van het verbond ernaast om te vergelijken.

 1. Gewesten ondersteunen
 2. Vorming en initiatieven organiseren
 3. Nationale werking mee uitbouwen en prioriteiten mee opnemen

Vraag 5: hoe moet een verbond gewesten ondersteunen?

 • Gewesten kennen en Steunen Op Maat (SOM). Omdat sommige gewesten hun werking niet van de grond krijgen. Vaak zijn dat de gewesten die het verbond niet bereikt: het gewest dat nooit naar verbondsactiviteiten of vergaderingen komt, het gewest dat geen inhoud wil aanbieden, het gewest waar je wantrouwig bekeken wordt als je op bezoek komt. Het is de taak van het verbond om aan die gewesten extra aandacht te besteden, om er langs te gaan tot ze jou kennen en jij hen kent (peter- en metersysteem). Om hen tips te geven, om hen de weg te tonen en om mensen te zoeken in hun omgeving die hen kunnen en willen helpen. Besteed daarom binnen het verbond genoeg tijd en energie aan het ondersteunen van de peters en meters van de gewesten.
 • Gewesten helpen bij de ondersteuning van hun groepen: omdat dat hun eerste en meest belangrijke taak is. Het ondersteunen van groepen is niet altijd evident als de gewestploeg jong of klein is of wanneer er zich moeilijkheden voordoen in één of meerdere groepen. Het kan voor het gewest zinvol zijn om eens van gedachten te wisselen of hierbij ondersteund te worden. Het verbond kan hierin een belangrijke rol spelen: ze kunnen ideeën aanleveren, interessante brochures bezorgen, uitwisselingsmomenten organiseren, eens meegaan met de meter of peter naar de groep, …
 • Gewestleiding samenbrengen om hen te ondersteunen in hun functie.
 • Alle gewestmensen samenbrengen en hen elkaar leren kennen via sfeer, spel en contactmogelijkheden en als dat er is: inhoud.
 • Opvolgen van de IK’s.

Vraag 6 (voor 100 punten): wie kan samenvatten waarom het belangrijk is dat gewesten hun groepen leren kennen en verbonden hun gewesten leren kennen?

3. Hoe leren wij als verbond onze gewesten kennen?* (20’)

Twee flappen, eentje met ‘hoe leert jouw verbond de gewesten kennen (en omgekeerd)?’ en eentje met ‘hoe ondersteunt jouw verbond de verbonders in hun meter-/peterschap?’.

 • Schrijf daarop alle vragen waar ge een antwoord op zoekt.
 • Ik schrijf daar ook vragen bij:
  • Is dit een punt waar jij volgend jaar/op de planning meer aandacht aan zou willen besteden?
  • Hoe goed slaagt jouw verbond erin om haar gewesten te leren kennen?
  • Ken jij als verbonder van elk gewest iemand? Hoe zit dat bij de rest van uw ploeg?
  • Welke informatie moeten wij van elk gewest hebben?
  • Hoeveel verbonders kent elk gewest gemiddeld?
  • Wanneer vinden wij dat wij een gewest goed kennen?
  • Ken je als meter/peter vooral de gewestleiding of iedereen van het gewest?
  • Hoe zorg je voor kennismaking met de nieuwe gewesten en het nieuwe verbond in ’t begin van ’t jaar?
  • Hoe ondersteunen we de verbonders in hun meter/peter-zijn?
  • Hoe ondersteunt je verbond nieuwe meters/peters?
  • Wat wordt minimaal verwacht van een meter/peter? Wordt dat besproken?
  • Welke meter/peter doet het geweldig en wat is zijn/haar geheim?
 • Onderlijn de vragen die ge het interessantst vindt om over uit te wisselen.
 • Korte uitwisseling over de interessante vragen. Eerst de ene flap, daarna de andere flap.

*Of als gewest onze groepen. Zo wordt deze methodiek meteen bruikbaar voor gewesten!

4. Hoe stimuleer je een gewest om haar groepen te leren kennen? (25’)

Alvorens groepen aan SOM kunnen doen, moeten ze eerst wel de groepen leren kennen. Anders komen die klanken nooit tot bij hen. Of anders winnen ze het vertrouwen niet om bij die groep binnen te stappen.

 • Elk krijgt een exemplaar van de SOM-box over groepen leren kennen.
 • Een vleug geschiedenis van de SOM-box. SOM is een onbekend begrip in verbond Brussel. Lukt ook moeilijk om gewesten daarvoor warm te maken. SOM begint bij groepen leren kennen, dus dachten we daar eerst op in te zetten. Deze methodieken helpen gewestleiding om hun gewest te stimuleren hun groepen beter te leren kennen. Of je kan ze als verbondsmeter/peter gebruiken in uw gewest als opener of tussendoortje.
 • Doorblader eens en zeg uw gedacht
 • Help verbond Brussel: hoe kunnen we dit instrument gebruiken?
 • Deze SOM-box is een manier om de gewesters te ondersteunen in hun meter/peter-zijn. Hoe kunnen we dat nog aanpakken?

5. Ik ga terug naar mijn verbond en ik neem mee (5’)

Mini-evaluatie van de workshop: wat haalt ge eruit, hoe kunnen we deze workshop aanpassen zodat hij op de methodiekendatabank kan, wat is voor u interessant?