Skip to main content

Evaluatie-T-shirt

een spel van Chirojeugd Vlaanderen
een spel van Chirojeugd Vlaanderen

Over het spel

  • ongeveer 2 uur
  • 0 tot 0 spelers, 0 tot 0 jaar
  • binnen

Benodigdheden

1 of 2 grote Chiro T-shirts (afhankelijk van de grootte van je leidingsploeg) Alcoholstift/ textielstift Grote flappen

Uitleg

Met deze methodiek kan je je ploeg evalueren of een activiteit evalueren. Het doel is om de positieve zaken te horen maar ook de werkpunten en hier dan mee aan de slag gaan. De groepsleiding en/of VB neemt de rol op zich om te sturen en om te noteren. Het is belangrijk dat de werkpunten genoteerd worden want hier wordt later nog mee aan de slag gegaan.

Verloop

Zorg dat iedereen in een kring zit. Leg in het midden van de kring een Chiro-T-shirt. De eerste persoon begint met praten: “Wat ik anders zou willen doen/ zien in deze groep is … (werkpunt)  maar ik sta hier elke week terug want …(positief punt).” Schrijf dit positieve punt op de T-shirt.

Gooi het T-shirt dan willekeurig door naar de volgende persoon. Deze begint dan op zijn beurt: “Ik zou dit anders willen doen/ zien in de groep … maar ik sta hier elke week terug want…” Gooi zo de T-shirt heel de kring rond totdat iedereen iets heeft gezegd.

Op het einde staat het T-shirt vol met positieve punten van de activiteit of ploeg. Idee: hang deze T-shirt op in het leidingslokaal zodat je er altijd naar kan terugkijken.

Aan de slag met de werkpunten

Schrijf de werkpunten, die eerder genoteerd werden, nu op grote flappen. Ga eerst eens na of sommige werkpunten samengenomen kunnen worden.

Verdeel de leidingsploeg wordt in kleine groepjes (4-5 personen). Bespreek in deze kleine groepen 1 of meerdere werkpunten, afhankelijk van hoeveel werkpunten er zijn. Neem hier ongeveer 10 minuten de tijd voor.

  • Vindt iedereen in de groep dit een werkpunt?
  • Waarom sommige wel en sommige niet?
  • Moeten we er iets aan doen?
  • Kunnen we er iets aan doen?
  • Hoe kunnen we er dan iets mee doen?

Na 10 minuten breng je hele leidingsploeg terug bij elkaar. Elke groep bespreekt zijn werkpunt(en). Anderen kunnen aanvullen, nieuwe ideeën inbrengen, …

Bekijk als ploeg of je met de werkpunten aan de slag gaat.

  • Hoe gaan jullie dit doen? (concreet)
  • Wanneer? (Dit jaar nog of volgende werkjaar terug bespreken.)

De VB en/ of groepsleiding neemt hier een belangrijke rol op om het gesprek te sturen. Hiermee wordt bedoeld: de juiste vragen te stellen, iedereen evenveel aan het woord te laten, zorgen dat het gesprek rustig verloopt,…

Je kan deze methodiek elk jaar doen en de T-shirts/ werkpunten van andere jaren erbij halen om te vergelijken. Misschien zijn enkele werkpunten in positieve punten verandert?

Of dezelfde werkpunten komen alle jaren terug. Hoe komt dit?