Skip to main content

Estafettespelen +16

een spel van
een spel van

Over het spel

  • ongeveer 2 uur
  • 10 tot 0 spelers, 16 tot 0 jaar
  • Grasplein

Uitleg

 

Overzicht

Geef je pleinspelen een boost met deze originele estafettespelen.

Duur: 2-3 uur

Aantal deelnemers: Min. 12

Locatie: KLJ-lokaal

Aantal begeleiding: Min. 2

Materiaallijst:

  • Afhankelijk van de gekozen estafettespelen (zie verder)
  • Scorebord

 

Klaarzetten en voorbereiden

·        Materiaal verzamelen

·        Scorebord voorzien

Speluitleg

De groep wordt opgedeel in 2 of meerdere groepen, afhankelijk van de groepsgrootte. Doorheen de namiddag worden verschillende estaffettespelen gespeeld. De score wordt steeds bijgehouden op een scorebord. 

Groepsindeling

2 groepen

Verloop van het spel

ZOEK MAAR ESTAFETTE

De ploegen zitten op een rij tegenover mekaar en zijn genummerd per opgaan. (gelijke nummers zitten tegenover mekaar) De spelleider, op een verhoog op een afstand van de spelers. Hij zegt "Breng mij ... een lepel, een bruine schoen". Dan roept hij een nummer. De spelers met dit nummer brengen het gevraagde voorwerp zo vlug mogelijk op het verhoog. Wie het eerst is heeft een punt. Tip: indien er weinig materiaal in dubio aanwezig is, zal de leiding voor enige voorwerpen in de buurt zorgen.

DRONKEMANSRIT

De spelers staan in gewone estafetteopstelling. Op het fluitsignaal lopen twee spelers naar het keerpunt (= emmer op zijn kop), draaien er tienmaal rond en keren terug naar hun groep waar de tweede mag vertrekken. Wie is het vlugst klaar ?

KELNERRACE

De spelers stellen zich op in estafetteopstelling. De twee eerste spelers hebben elk een schenkbord met daarop een beker water. Op het fluitsignaal lopen ze naar het keerpunt en kieperen het resterende water in de maatbeker en keren terug. De tweede vult de beker en zet hem op het schenkbord enz. Wie brengt het meeste water over in het afgesproken tijdsbestek ?

VERKLEEDESTAFFETTE

Gewone estafetteopstelling. Voor de rijen ligt er telkens een mannenoutfit die de nummers één op het beginsignaal aantrekken, ermee naar het keerpunt lopen, het daar uittrekken en de vrouwenoutfit die daar klaarligt aantrekken. Terug bij de rij aangekomen trekken ze de vrouwekleren uit en begint nummer twee aan zijn beurt. Wie is het vlugst in het verkleden?

VANG EN GOOI ESTAFFETTE

De spelers staan met hun ploeg in een rij en tussen de spelers is er onderling een afstand van circa vier meter. De beginnende speler heeft een bal die hij op het beginsignaal naar de volgende werpt. Deze tracht hem op te vangen en door te gooien naar de volgende. Wanneer de bal valt moet die teruggehaald worden en mag de speler verder doen als hij op zijn plaats is. Wie is het vlugst heen en terug met de bal ?

WERPESTAFFETTE

Gewone estafetteopstelling. De nummers één hebben elk een bal verschillend van kleur. Op het fluitsignaal gooien ze deze bal zo ver mogelijk weg en rennen daarna achter de bal van de tegenpartij die ze aan de tweede geven. Die gooit op zijn beurt de bal enz. Wie staat er het vlugst terug in de rij ?

WIE SPRINGT HET VERST

De beide groepen staan op een rij. Het kind dat eerst staat springt met beide benen tesamen zover mogelijk.  Daarna gaat de volgende op die plaats staan en doet juist hetzelfde, enz. Wie het verst staat nadat iedereen gesprongen heeft is gewonnen.

ESTAFETTEKRIJGER

De spelers verspreiden zich over het speelveld. Eén speler is de jager en één heeft een voorwerp bij dat hij gedurende het spel aan iemand anders kan geven. Diegene die het voorwerp krijgt mag niet weigeren en moet op zijn beurt beginnen lopen en de jager moet hem nu proberen te tikken. De vorige neemt de plaats in. Tikt de jager de loper, dan wisselen de rollen & voorwerp. Het is wel verboden het voorwerp te gooien.

DUIZENDPOOT

De twee ploegen staan op een rij voor een lijn. Op 10 m ligt er voor elke groep een band die het keerpunt aanduidt. Op het fluitsignaal vertrekt de eerste, loopt rond het keerpunt en neemt bij zijn terugkeer een tweede speler met zich mee. Zo altijd verder tot alle spelers ingeschakeld zijn. De ploeg die eerst volledig over de lijn komt is gewonnen. Opmerking : de ploeg die onder de weg de ketting verbreekt moet een strafronde lopen.

TUSSEN DE BENEN

De ploegen staan achter mekaar in spreidstand. De laatste van elke rij kruipt op het fluitsignaal onder de benen van de spelers voor zich door en neemt plaats vooraan de rij. Daarna vertrekt de volgende. Wie het eerst terug in de oorspronkelijke rij staat is gewonnen.

KNALAFLOSSING

De spelers staan in een gewone estafetteoplossing. Op het sein vertrekt de eerste van elke groep naar het keerpunt. Alvorens ze mogen terugkeren moeten ze een ballon stukblazen en een ballon meenemen voor de volgende. Wie eerst rond is, is natuurlijk gewonnen.

PAARDRIJ-ESTAFETTE

De jongeren staan voor dit spel achter elkaar achter de startlijn. De eerste persoon van iedere groep neemt de tweede persoon op de rug en als de spelleider een startsignaal geeft, rent het naar het einde van de baan. Zodra ze aangekomen zijn, moeten ze wisselen. Zo lopen ze weer terug naar de startlijn om het tweede koppel af te tikken, dat dan de baan op een neer rent. Zo gaat het spel door tot een groep klaar is. Bij oneven de laatste of allen of met de eerste.

LEEGLOOP

Gewone estafetteopstelling. Bij iedere groep staat een leider met een grote waterton en emmer. De eerste van elke groep heeft een diepvrieszakje waarin een gatje is. Op het signaal vullen ze hun zakje in de emmer, lopen naar de overkant waar ze hun resterende water in een emmer doen en dan terugkeren. Ondertussen heeft de leider de emmers aangevuld. De eerste geeft het zakje aan de tweede enz... . Wie het meest water heeft is de winnaar.

OVERZETBOOT

De ploegjes staan in gewone estafetteopstelling. De eerste twee van elke ploeg krijgen twee grote stukken karton. De bedoeling is dat de duos tesamen de rivier oversteken door op het karton te gaan staan, het tweede eindje verder te leggen enz... tot aan het keerpunt waar nummers 1 blijven staan en de nummers met de stukken karton terugkeren en hetzelfde opnieuw proberen met de nummers 3. Welke ploeg is er het eerst aan de overkant ?

Tips

Nog veel meer estafettespelen vind je als bijlage. 

Speleinde

Op het einde wordt bekeken welke groep het meeste punten heeft weten te verzamelen. De winnende ploeg krijgt een prijs (in te vullen naar keuze).

 

Bijlagen