Skip to main content
een spel van KLJ

Over het spel

 • ongeveer 3 uur
 • 0 tot 0 spelers, 14 tot 0 jaar
 • onbepaald
 • hevig

Uitleg

Uitnodiging 

Zie bijlage

Planning van de dropping

 • 19u00: verzamelen aan het lokaal
 • 19u10: toneeltje (inleiding en welkom) + opdracht 1 + groepsindeling + vertrek
 • 19u30: droppen, de groepjes worden weggebracht
 • Onderweg: opdrachten
 • Rond 21u50: telefoon
 • Rond 23u00: terug aan het lokaal voor de slotshow: zingen van tochtlied + uitdelen ‘oorkonde’
 • 23u30: einde

De eigenlijke dropping

De leden worden om 19u aan het lokaal verwacht. Zorg er voor dat het lokaal tijdig ingekleed is in het thema en dat je met de leiding het openingstoneeltje voorbereid hebt.

Tip

Het is altijd leuk om met een bepaald thema te werken. Je kan de leden een herkenbaar attribuut (in het thema) laten meebrengen en de opdrachten kaderen binnen het thema. Probeer misschien ook tijdens het vervoer iets in het thema te doen.

Inkleding – welkom

Onderstaand openingswoordje kan je gebruiken om je leden welkom te heten en de activiteit in te leiden.

Welkom allemaal!

Het zijn bizarre tijden. De wereld wordt er niet beter op. We worden op alle mogelijke manieren gevolgd: satellieten, afluisterapparatuur, screening van onze mails, … Dit niet alleen door onze geheime dienst, die dit doet om ons te beschermen, maar ook door terroristen. Het wordt tijd dat België de strijd tegen het terrorisme fors gaat verhogen. Om terroristen een stapje voor te zijn heeft de Belgische geheime dienst beslist om gewone burgers op te leiden tot geheime agenten. Wij KLJ’ers werden aangesproken en verplicht mee te werken. Tegen deze geheime missie konden we geen neen zeggen. Vandaag worden er nieuwe geheime agenten gerekruteerd. Als geheim agent is het belangrijk goed te kunnen stappen, codetaal te kunnen ontcijferen en verschillende opdrachten te kunnen uitvoeren. Je moet richtingen vinden in het hele land en je mag niet bang zijn in het donker. Tijdens deze avondmissie worden jullie getest. Je sportieve capaciteiten worden bekeken aan de hand van je wandelkwaliteiten. Je inzicht zal blijken wanneer je de weg terug kan vinden. En gehoorzaamheid, behendigheid en snelheid worden duidelijk tijdens de verschillende opdrachten die je vanavond voorgeschoteld krijgt. Meteen wordt ook duidelijk of je in groep kan functioneren en of je verantwoordelijkheid kan opnemen.

Onthou goed! Deze missie is geheim. Vertel dan ook aan niemand die je op straat tegenkomt waarmee je bezig bent. Jullie krijgen geen speciale kledij mee. Je moet zo ‘normaal mogelijk’ overkomen. Doe gewoon alsof jullie met een KLJ-activiteit bezig zijn. Doe geen rare dingen zodat mensen zich geen vragen gaan stellen!

Straks vertrekken jullie in twee groepen. Maar eerst moeten we het veiligheidsaspect onder de loep nemen. Veiligheid is in deze onveilige tijden een must! Ik leg jullie de eerste opdracht van deze avond uit. Let dus goed op! Je wordt de ganse avond gecontroleerd of je het goed doet of niet! En als je een geheim agent wil worden, kan je je geen fouten permitteren!

Opdracht 1

Fluohesjes, lichtjes en ander veiligheidsmateriaal worden uitgedeeld. Vertel de leden heel duidelijk dat je verwacht dat ze het veiligheidsmateriaal gedurende de volledige activiteit dragen. Leg hen ook klaar en duidelijk de verkeerswetgeving uit (zie hiervoor in het eerste deel van deze bundel).

Tip

Veiligheid boven alles! Als je dit in het verhaal inkleedt maak je er bovendien nog iets leuks van.

Groepsindeling

De deelnemers krijgen elk een stukje touw. Er zijn twee kleuren touwtjes. De touwtjes hebben bovendien een verschillende lengte. Je kan de groep indelen volgens de kleur en/of de lengte van de touwtjes.

Vertrek

Voor ‘de missie’ echt van start gaat doe je nog een aantal mededelingen. Blijf steeds in jullie groepje.

Elk groepje krijgt een stok van 3 meter mee en moet die de hele dropping bijhouden.

Tip

Om te voorkomen dat je leden gaan liften zijn er een aantal mogelijkheden:

 • In een kalme omgeving wordt de kans automatisch kleiner.
 • Je kan je leden per groepje een stok van 3 meter meegeven. Die moeten ze altijd bij zich hebben. Als je stopplaatsen op de dropping inlast kan je op die plaatsen een merkteken op de stok aanbrengen.
 • Je kan een leid(st)er met elk groepje meesturen. Hij/zij mag niets over de weg vertellen, maar gaat mee om te begeleiden. De leid(st)er kan wel protesteren als er gelift zou worden.
 • Wanneer een patrouille van KLJ (auto van één van de leid(st)ers) bij jullie groepje langskomt, mogen jullie niet gezien worden bij het voorbijrijden! Graskanten, bomen, … plaatsen genoeg om jullie onzichtbaar te maken. Ziet de patrouille jullie wel dan volgt er wat.

Tip

Je kan je leden een opdracht geven wanneer ze gezien worden of je kan ze opnieuw inladen en een stuk verder weer droppen.

 • We willen van elk groepje één gsm-nummer waarop jullie deze avond bereikbaar zijn.
 • Elk groepje krijgt van ons een gsm-nummer (nummer van iemand van de leiding) waarop we in geval van een probleem, ongelukje, pech, … te bereiken zijn.

Tip

Een gsm is gemakkelijk om contact te houden met een groepje. Geef een telefoonnummer mee waarop ze kunnen bellen in probleemsituaties, bv. als ze verdwaald zijn. Als jullie zelf een gsm-nummer van iemand van de groep hebben, kunnen jullie onderweg gsm-gewijs opdrachten doorgeven.

 • Onderweg krijgen jullie opdrachten. Het is de bedoeling dat jullie die zo goed mogelijk uitvoeren.

Droppen

De leden worden gedropt. Zie verder voor over het waar en het hoe droppen.

Start

Wanneer de leden vertrekken krijgen ze een opdracht mee die ze onderweg moeten

uitvoeren. De leden moeten een tochtlied (met eigen tekst) op een bestaand nummer

maken. Ze moeten dit op het einde van de dropping voorstellen.

Daarnaast krijgen ze een envelop mee met een boodschap. Deze envelop mogen ze

na tien minuten stappen open maken.

Envelop met opdracht

In de envelop zit volgende mededeling.

Wandel naar het huis, gelegen in de Wittevrouwenstraat nummer 17. Bel aan en vraag een telefoonboek. (Adres aan te passen aan je eigen omgeving.)

Zoek een aantal telefoonnummers op. Is het laatste cijfer van het telefoonnummer even, dan moet je naar rechts. Is het laatste cijfer oneven, dan moet je naar links.

Wie

Telefoonnummer

Volgende straat

Dhont-Tibo M, Houtemstraat 547, Tienen

 

Links of rechts

Geldof J, Middelstraat 7A, Koekelare

 

Links of rechts

Bonte B, Bergstraat 17, Aalter

 

Link of rechts

Vanderveken H, Marlier 40 Asse

 

Links of rechts

Tas M, Truyerstraat 5, Heers

 

Links of rechts

Sips M, Dubbeekstraat 136 Aarschot

 

Links of rechts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je maakt een gelijkaardige mededeling voor de andere groep.

Plaats X

Wanneer de route juist wordt gevolgd komen de leden op plaats X. Daar wacht een bestuurslid met 4 opdrachten. Wanneer de opdracht juist is krijgen de leden een blad met foto’s op. Die foto’s wijzen de leden de weg. Op zich kunnen ze ook zonder foto’s verder wandelen (richting KLJ-lokaal). Maar bij blad 2 en 4 krijgen ze een ‘geheime plaats’ waar iets te verkrijgen is.

Met blad 2 kunnen ze een bonnetje verdienen (zie bijlage 'Bon').

Bon

Wanneer de KLJ-patrouille jullie opmerkt zijn jullie met deze

bon vrijgesteld van een extra dropbeurt

Op blad 4 staat te lezen waar de leden een pak koeken kunnen vinden.

De verschillende opdrachten:

 • Geheimschrift (zie verder)

Volgende tekst moeten ze ontcijferen: “Hoe meer opdrachten jullie goed uitvoeren, hoe meer kans jullie maken op een extraatje. Veel succes!”

 • 22 bekende voetballers opsommen
 • De vuilniszak: Sta met de ganse groep op een opengeknipte vuilniszak. Deze moet omgedraaid worden zodat de onderkant de bovenkant wordt, maar niemand van de personen op de vuilniszak mag de grond raken. Ze blijven met andere woorden op de zak staan.
 • Het KLJ-lied zingen.

Daarna kunnen de deelnemers hun weg vervolgen aan de hand van de foto’s. Hoe meer opdrachten juist, hoe meer fotobladen ze hebben. De extraatjes zijn natuurlijk ook de moeite waard!

Telefoon

Rond 21u50 wordt de groep opgebeld door een persoon die ze niet kennen. Zorg ervoor dat ze ook het telefoonnummer niet kennen. Lees volgend bericht voor:

Beste KLJ’ers,

We hebben zopas een nieuw bericht ontvangen. “Straks zullen jullie een signaal ontvangen. Als dat gebeurt, bel dan naar dit nummer: …”. (Nummer van iemand van de leiding.)

Blijf kalm, hou je rustig, verraad jezelf niet en blijf beleefd.

Signaal

Geef de leden een signaal, dit kan bv. een bepaald geluid zijn dat opvallend is of iemand in een auto die claxonneert. Wees creatief! 

Bellen

Wanneer de deelnemers bellen naar het nummer krijgen ze volgende boodschap:

Beste KLJ’ers,

Bij deze geef ik jullie een codewoord. VISBAKJES. Dit woord is het paswoord van het geheimemissie1@hotmail.com - adres. Probeer de boodschap die - via mail - voor jullie op dit e-mailadres staat te ontvangen.

De andere groep krijgt hetzelfde codewoord maar het e-mailadres:

geheimemissie2@hotmail.com. Je kan natuurlijk ook een ander e-mailadres aanmaken.

Mail

Zie bijlage 'Mail'

Kerk

Aan de kerk wachten beide groepen op elkaar. Voorzie een aantal opdrachten zodat de ene groep niet doelloos op de andere moet wachten. Bv.:

1. Piramide bouwen

2. Suikerbiet uithollen en er een theelichtje inzetten

3. Geruisloos sluipend een parcours afleggen

4. Rond de kerk trekken in commandostijl (Opgelet, achter elk hoekje kan gevaar schuilen!)

Slotmoment

Het slotmoment vindt plaats in het KLJ-lokaal. Voorzie een warm drankje bv. Soep of warme chocomelk. Lees volgende tekst voor:

Proficiat allemaal

Jullie zijn hier goed geraakt. We hebben mooie dingen opgemerkt deze avond. Er zit potentieel in deze groep. We hebben een aantal nieuwe geheime agenten in spé gezien. Helaas kunnen we deze nu niet bekendmaken. Anders zou een geheim agent niet meer geheim zijn …

Toch willen we nog een laatste iets testen. Jullie zangtalent. Dit is namelijk handig wanneer je moet infiltreren in een volgende X-factor of Idool-editie.

De leden zingen hun tochtlied met eigen tekst (opdracht bij start).

Jaja, we moeten toegeven, misschien vallen er na dit optreden wel een aantal kandidaten af (of hebben we net extra potentieel gezien?). Maar goed, we bespreken het allemaal nog wel met de belangrijkste topagenten van de geheime dienst.

We willen jullie evenwel niet zomaar naar huis sturen. Als beloning voor deze moedige doorzettingstocht, jullie strijden en vechten, jullie doorbijten en samenwerken benoemen we jullie allemaal tot ereleden van de Koninklijke Academie van de “Geheime-Jan-zonder-vrees-agenten”. Welkom !

De leden krijgen een oorkonde (zie bijlage 'Oorkonde'). 

Daar moeten we op klinken! Alcohol is tijdens geheime missies verboden, vandaar deze heerlijke chocomelk of soep. Laat het jullie smaken! En nogmaals: van harte bedankt voor jullie inzet en een dikke proficiat!

Bijlagen