Skip to main content

De groene draad

een spel van Chirojeugd Vlaanderen
een spel van Chirojeugd Vlaanderen

Over het spel

 • ongeveer 2 uur
 • 4 tot 20 spelers, 10 tot 12 jaar
 • buiten
 • zwaar

Uitleg

Rakwi's denken weleens dat ze op alle vlakken hun plan kunnen trekken, zolang ze maar vrijheid krijgen. Maar is dat werkelijk zo? Zouden ze dat nog denken als ze eens van hun vrijheid beroofd worden voor een tijdje? Vandaag loopt er letterlijk een groene draad door de activiteit: slagen de rakwi's erin zich te bewijzen en zo hun vrijheid terug te winnen?

In het kort

De rakwi's moeten per team samenwerken om zo ver mogelijk te geraken in de strijd van wie het beste 'plantrekkende' team vormt. Daarvoor zullen ze enkele opdrachten moeten uitvoeren, die echter niet zo eenvoudig zijn aangezien ze in hun vrijheid beperkt zijn: de groene draad verbindt het hele team. Op het einde kijk je welke groep het meeste vrijheid heroverde en dus het minste groene draadjes overhoudt.

Voorbereiding

Leg het volgende materiaal op voorhand klaar:

 • Een schaar
 • Jenga-blokken
 • Twee fluohesjes
 • Twee ballonnen
 • Een weegschaal
 • Twee grote potjes
 • Twee zakjes met enkele woorden om uit te beelden
 • Plakband
 • Enkele kranten

Zorg voor voldoende stukken groen touw die stevig en lang genoeg zijn om de leden bijvoorbeeld aan hun enkels samen te binden.

Spelverloop

Verdeel de groep in twee ploegjes. Per ploeg hang je nu de rakwi's aan elkaar vast. Daarvoor kan je de groene draad al gebruiken. Neem een bundel groene touwtjes (aantal gelijk aan de helft van het aantal leden) en hou die dubbel geplooid vast. Elke rakwi neemt een uiteinde vast, daarna laat jij de touwtjes los. Zo hebben ze telkens per twee een koordje vast. Die duo's bind je aan elkaar vast rond hun enkels. Doe dat opnieuw tot de volledige ploeg aan elkaar hangt. Ten slotte knoop je nog een touwtje tussen de twee uiteindes als die nog los zouden hangen en zo hangt de ploeg aan elkaar als een echt team. Neem van elke ploeg een leuke teamfoto!

Nu de rakwi's in twee ploegen aan elkaar gebonden zijn, moeten ze met hun eigen team samenwerken tegen het andere team. Eerst en vooral kan je bijvoorbeeld met de groep naar het bos trekken, waarbij een wandeling in cirkelvormige ploeg al niet zo evident is. Vervolgens voeren de ploegen enkele plantrekkersproeven uit, waarbij het soms wel voordelig kan zijn om al iemand in de ploeg te hebben die vrij is. Telkens wanneer het duel tussen de twee ploegen gestreden is, mag de verliezende ploeg een draadje doorknippen van de winnende ploeg. Hoe beter ze tijdens elke proef hun plan trekken, hoe eenvoudiger de volgende proeven zullen worden. Uiteraard hoeven niet alle touwtjes los te zijn op het einde.

Heb je een kleine groep? Laat dan niet alleen een touwtje losknippen bij de winnaars, maar laat hen ook een nieuw touwtje vastknopen bij de verliezers, bijvoorbeeld aan de polsen. Zo gaat het veel trager om los te geraken. Bij een grote groep kan je ervoor kiezen om meerdere touwtjes tegelijk los te maken.

De proeven

De groepsvormende proef

In deze eerste proef moeten de rakwi's proberen om hun kring binnenstebuiten te draaien. De leden moeten dus met hun ruggen naar elkaar toe komen te staan en dat zonder zich los te maken. De ploeg die het snelst kan draaien, wint het spel.

De teamspiritproef

Beide teams komen rond een boomstronk staan waarop een toren van Jenga-blokken staat. Het team dat nog een cirkel is, heeft het hier een stuk moeilijker. Elk team neemt om beurten een blok uit de toren en legt die er bovenaan weer op zonder dat de toren valt. Zorg dat van elk team iedereen aan de beurt komt. Als de toren valt, heeft de ploeg verloren die aan zet was.

De intelligentieproef

Deze proef bestaat uit drie delen die gelijktijdig, binnen de vijf minuten, uitgevoerd worden: een vraagstuk, een gewicht schatten en een tijd inschatten. De rakwi's krijgen het volgende vraagstuk: hoeveel kippen en hoeveel honden zijn er, als er 298 poten en 202 oren geteld worden? (Antwoord: 53 kippen en 48 honden). Tegelijkertijd krijgen ze een grote pot waar ze exact 102 gram aarde in moeten leggen. Een weging zal beslissen welke groep wint. Ten slotte moeten ze inschatten wanneer de vijf minuten voor deze proef om zijn. Als ze denken dat er vijf minuten voorbij zijn, doen ze een ballon ploffen en dan stoppen ze met de andere intelligentieproefjes. Afhankelijk van de groepsgrootte kan je per deelproef een touwtje laten doorknippen of enkel voor de winnaar van de drie proefjes samen.

De snelheidsproef

De teams doen een konijnenjacht. Per ploeg is er één 'konijn', hij of zij doet een fluohesje aan. Dat konijn krijgt een minuut de tijd om zich zo goed mogelijk te verstoppen. Als dat konijn echter nog vastgebonden hangt, is dat natuurlijk niet zo evident. Ondertussen krijgt de rest van het team een krant en plakband, waarmee ze een knuppel moeten maken. Na een minuut mogen ze vertrekken en moeten ze proberen het konijn van het andere team te raken met de knuppel. Het konijn mag zich uiteraard verplaatsen. Het langst overblijvende konijn wint.

Zeg daarbij wel duidelijk aan de rakwi's dat ze niet mogen overdrijven met het slaan en spreek enkele regels af. Bijvoorbeeld: niet op het hoofd, 'banaan' als codewoord om te stoppen met slaan, enz.

De bloed-zweet-en-tranenproef

Je plan leren trekken kan weleens bloed, zweet en tranen kosten. Elk team krijgt een papiertje waarop ze zo snel mogelijk een druppeltje bloed, zweet en een traan moeten krijgen. Verstop ergens een bekertje met rode verf, dat symbool staat voor het bloed. Ze moeten dus geen écht bloed maar een spetter verf op het papier krijgen. Het team dat dat als snelste kan, wint.

De communicatieproef

Beide teams krijgen een zakje met woorden om uit te beelden. Om beurten moeten ze een woord trekken en dat voor hun teamgenoten uitbeelden tot het geraden wordt. Als het geraden is, krijgen ze een punt en moet een volgend teamlid uitbeelden. Na een tweetal minuten kijk je welke ploeg het meeste punten verdiende, en zo is de winnaar bepaald.

De behendigheidsproef

Speel het spel Robin Hood. Zet aan elke kant van het terrein een ploeg zodat ze tegenover elkaar staan. Zet twee stoelen op het terrein, een voor elk team. Elk team kiest een Robin Hood – dat kan een vastgebonden of losse speler zijn. Het doel is om de Robin Hood van het andere team op de stoel van je eigen team te krijgen. Als iemand op de stoel gezet wordt, moet die persoon aangeven of hij of zij de Robin Hood is. Als dat niet het geval is, moeten ze verder proberen. De winnaar is de ploeg die als eerste de juiste tegenspeler te pakken krijgt.

De evenwichtsproef

Leg enkele dikkere takken of sjorbalken in een driehoek. Alle leden van beide teams moeten daar op gaan staan. Het doel is om zo lang mogelijk op de balken te blijven staan zonder eraf te vallen. De ploeg die als langste overblijft, wint.

Einde van het spel

Op het einde van de middag hebben de rakwi's hopelijk al heel wat teamgenoten kunnen verlossen en hebben ze bewezen dat ze in vele soorten proeven toch wel hun plan kunnen trekken. Maak nog een foto van de (half) bevrijde groep en zet die bijvoorbeeld naast de ‘vastgebonden’ groepsfoto als aandenken!