Skip to main content

Connecting People

een spel van Interdiocesane Jeugddienst vzw
een spel van Interdiocesane Jeugddienst vzw

Over het spel

  • ongeveer 2 uur
  • 8 tot 24 spelers, 16 tot 25 jaar
  • buiten, binnen

Benodigdheden

CD speler, muziek, teksten

Uitleg

Doel:

  • Verbondenheid ervaren met zichzelf en met elkaar.

 

Verloop:

Elk element kan op zich aangeboden worden.
Een combinatie van elementen kan leiden tot een vierend moment.

Samen spelen:

Samen dansen om het ijs te breken, contact te maken, …

Voor losmakers (bijlage 2), vertrouwensspelen (bijlage 3) ,samenwerkingsopdrachten (bijlage 4)

 

Dansen:

Samen volksdansen. Volksdansmuziek te vinden in chirowinkels of bij Danskant vzw. info@danskant.be

Je kan eventueel iemand uitnodigen om deze aan te leren.

 

Samen Afrikaans dansen. Nodig eventueel iemand uit om dit te komen geven.

 

Samen sacraal dansen. Dit zijn dansen die je doen verstillen. Net door eerder eenvoudige bewegingen te herhalen krijgen ze een sacrale sfeer.

Zie bijlage 5 voor uitleg van enkele dansen;

Dansen rond de 4 elementen, spiritdance, Vredesdans, zonnedans, chakra-dans (de fluit)

 

Mogelijk opbouw naar het uitspreken/zingen van mantra’s:

1. Je zit / of staat in een grote kring. Je start met enkele ademhalingsoefeningen.

·       in- en uitademen

·       inademen en uitademen met een fff

·       inademen en uitademen met een mm

·       inademen en uitademen met een ohm klank

2. Samen mantra’s zeggen.
Zelf een zin met inhoud zoeken, voor jezelf.

Bv. * Ik ben … (je eigen naam)

      en ik ben de moeite waard.

      * Het leven is mooi, liefde is mijn doel!

- Je kan deze zinnen ook “inoefenen” terwijl iedereen op z’n eigen ritme rondloopt in het lokaal.
- De groep probeert enkele zinnen gezamenlijk uit.

3. Liederen van Taize aanleren en zingen.

Bv. * Venit creator spiritus

      * Bleibet hier und wachet mit mir
      * Ubi caritas et amor

 

Zie www.taize.Fr je kan er je eigen taal kiezen

voor tekst en noten: link liederen leren

liederen en gebeden te beluisteren via link Mp3.

 

Samen bidden:

Je gaat met de groep naar een kapelletje, kerk , een open veld, een rustige plaats.

Op deze plaats wordt:

·       het stil gemaakt en is er tijd om samen de stilte te ervaren

·       een lied rond het thema stilte beluisterd
bv. Breek de stilte (Stef Bos)
     Sound of silence (Art Garfunkel)
    

·       er samen een religieus lied gezongen

·       er hand in hand het Onze Vader gebeden

·       er gebeden voor andere mensen of voor leden van de groep. Ieder mag voor iemand bidden

·       er een kaars door elke deelnemer aangestoken (met een speciale intentie, voor een persoon)

·       er mogelijk in stilte een wandeling gedaan met deze kaarsen

·       door deelnemers zelf gemaakte of zelf gezochte teksten voorgelezen

·      

Je kan hier zelf een mooi moment van maken, in een bepaald thema.

 

 

Samen eten en delen:

Als afsluiter kan je samen met de groep een sobere maaltijd houden. Niemand mag zelf zijn boterham smeren, de anderen moeten ervoor zorgen dat jij, dat wat jij wil, op je bord krijgt.

 

Voorbeelden van Sobere maaltijden …

* rijst met groenten of een nasi-schotel met saus …

* rijstkoeken met thee

Mogelijke nabespreking:

Ieder kiest iets wat voor hem het meest de verbondenheid tussen elkaar uitdrukte en vertelt hierbij waarom hij dit lied, muziek, dans, enz. kiest.
Daarna kan op vraag van de groep een activiteit herhaalt worden.

Op zoek op naar meer inhoudelijke werkvormen?

Surf naar www.ijd.be

Bijlagen