Skip to main content

Cartoonportret

een spel van Chirojeugd Vlaanderen
een spel van Chirojeugd Vlaanderen

Over het spel

  • ongeveer 20 minuten
  • 2 tot 30 spelers, 12 tot 99 jaar
  • onbepaald

Benodigdheden

Pen/potlood voor iedereen Papier

Uitleg

DOEL: Afhankelijk van de vraagstelling: - evalueren - kennismaken - schouderklopje geven

Aangenaam om een vergadering te starten. 

Je zit best in een cirkel of rond een tafel. Iedereen krijgt een 10-tal minuten om een cartoonportret van de persoon naast zich (werk hiervoor in duo's of spreek af dat iedereen de persoon naast zich bekijkt) te tekenen.

Daarbij mogen ze het volgende in de tekening verwerken:

  • Verwachtingen die ze van die persoon hebben
  • Complimentjes voor die persoon
  • (bij evaluatie) Werkpunten voor die persoon
  • (bij evaluatie) Sterke punten van deze persoon
  • (bij kennismaking) Welke hobby's denk je dat deze persoon heeft?
  • (bij kennismaking) Welke rol heeft deze persoon volgens jou bij de Chiro? (groepsleiding, gewester, aspileiding,...)
  • ...

Daarna gaan we de cirkel rond en vertelt iedereen wat hij tekende over de persoon naast zich.