Skip to main content

Brief schrijven

een spel van Chirojeugd Vlaanderen
een spel van Chirojeugd Vlaanderen

Over het spel

  • ongeveer 30 minuten
  • 2 tot 30 spelers, 16 tot 0 jaar
  • onbepaald

Uitleg

Samenvatting: 
Uitwisselen van ervaringen omtrent het groepsgebeuren; dit kan uitsluitend taakgericht blijven, maar kan evengoed omtrent het groepsgerichte gaan. Je moet wel keuze maken tussen één van beide.
Verloop: 

Alle deelnemers schrijven een brief (aan zichzelf, of aan de groep, of aan iemand anders uit de groep), waaarin ze hun ervaringen omtrent de activiteiten van de groep vertellen. Men kan ook kiezen voor een telegram.

Wanneer iedereen klaar is met schrijven, geef je je brief aan iemand anders, je kan er dan samen over praten (kan ook met drie over vier gebeuren). Nadien kan je het belangrijkste in de groep brengen.
Al naargelang kan hieruit dan een groepsgesprek ontstaan.