Skip to main content

Alibaba en de 40 rovers

een spel van
een spel van

Over het spel

  • ongeveer 2 uur
  • 0 tot 0 spelers, 14 tot 18 jaar
  • buiten (stad/dorp)

Benodigdheden

40 flesjes (of andere voorwerpen), 2 ladders, 2 messen of scharen, 2 schuppen, verkleedkleren Ali Baba, foto’s van monumenten/gebouwen/standbeelden van de stad waarin het spel plaatsvindt, een puzzel, 2 witte lakens

Uitleg

Speldoel: De keti’s worden in twee groepen gedeeld.  Elke groep pluist 1 stadsdeel uit.  Ze kunnen de andere groep helpen in hun zoektocht.  Elke groep bezit over een kaart van het door de andere groep uit te pluizen stadsgedeelte.  Op de kaart zijn de posities van de flesjes aangeduid.  De groepen spelen elkaar via walkie talkie of gsm de info door.  Het doorzoeken van de stad gebeurt in fasen.  Elk stadsdeel is op zijn beurt nog eens in 4 delen ingedeeld.  Wanneer de rovers van 1 deel zijn gevonden, gaat de groep naar de centrale post.  Daar doen ze een opdracht om een nieuw kaartdeel te bemachtigen.  Het spel stopt wanneer alle 40 rovers verzameld zijn.

 

 

Spelverloop:

 

Onthaal

De leiding verkleedt zich als Ali Baba.  Ze ontvangen de keti’s en vertellen kort het verhaal van Ali Baba en de 40 rovers.  Als iemand van de leden het kent, kan die het vertellen.  In het verhaal ontdekt Ali Baba een grot vol goud.  De grot is de schuilplaats van 40 rovers.  Ali Baba hoort hoe de rovers met het wachtwoord “Sesam open u” de grot doen opensplijten.  Ali Baba test het zelf uit en neemt een deel van het goud.  Om een lang verhaal kort te maken (je vindt het hele verhaal op internet): de rovers ontdekken de sluwe streek van Ali Baba en proberen hem om het leven te brengen.  Ze slagen niet in hun opzet.  Sterker nog, ze verliezen zelf allemaal het leven. 

Nu, zoveel jaar later, dreigen de rovers opnieuw tot leven te komen.  Hoe is dit mogelijk?  Wat bijna niemand weet is dat de leider van de 40 rovers een vloek uitsprak.  Voor hij een dolk in zijn hart kreeg gepland, schreeuwde hij: “op ……(datum van vandaag) zullen mijn 40 rovers uit de dood opstaan en opnieuw de macht in handen nemen”.  Enkele dagen voor zijn dood had hij zijn slavin Ama de opdracht gegeven om de ziel van iedere rover in een fles te bewaren.  Zij deed dit en verstopte de flesjes op verschillende plaatsen in de stad.  De keti’s kunnen de wederopstanding van de rovers beletten door alle 40 flesjes te verzamelen. 

 

Terrein - stadskaart

In dit spel speelt het terrein, de stad, een belangrijke rol.  Deel de stad in 2 grote, gelijkaardige vakken in.  Verdeel deze vakken verder in 4 vakken.  Duid alle 8 vakken aan op een kaart.  In elk stadsvak verstop je 5 flesjes.  Verstop in elk vak de flesjes op een andere wijze.

 

  • Vak A en G: goed grijpbaar
  • Vak B en H: met touw stevig vastgebonden aan palen, bomen, gebouwen
  • Vak C en E: in de hoogte verstopt
  • Vak D en F: begraven

 

Omcirkel de verstopplaatsen op de kaart of noteer de coördinaten.  Op de scheidingslijn tussen de twee stadsdelen ligt de centrale post (blauwe cirkel).

 

De missie van de keti’s

Verdeel de keti’s in twee groepen.  Elke groep zal in hun stadshelft 20 flesjes moeten zoeken.  Geef elke groep een gsm of walkie talkie en een stuk kaart.  Groep 1 krijgt een kaart van vak G.  Groep 2 krijgt een kaart van vak A.  Groep 1 heeft dus de kaart van groep 2 en omgekeerd.  De flesjes kunnen enkel gevonden worden wanneer de twee groepen informatie aan elkaar doorspelen.  Hiervoor mogen ze de walkie talkies of gsm gebruiken. 

 

Wanneer een groep de 5 flesjes gevonden heeft, gaan ze naar de centrale post.  Alvorens ze een nieuw stuk kaart krijgen, moeten ze een opdracht uitvoeren.  Met die opdracht kunnen ze een voorwerp verdienen dat ze in het volgende vak goed kunnen gebruiken. 

               

* Opdracht 1: herken de foto’s van monumenten, gebouwen, fonteinen,… en duid ze aan op het stadsplan.

Wanneer de groep het juist heeft krijgen ze een plan van vak H (groep 1) of vak B (groep 2).  Ze krijgen ook een schaar of mes mee.  Hiermee kunnen ze de vastgebonden flesjes losmaken.

* Opdracht 2: een puzzel maken.  Wanneer de puzzel in elkaar zit, krijgen ze een plan van vak E (groep 2) of van C (groep 2).  Ze krijgen ook een ladder om de flesjes naar beneden te halen.

* Opdracht 3:  hang ergens in de hoogte een laken dat je indeelt in vakken.  In elk vak moet een woord geschreven worden.  Dat kan de naam van elk groepslid zijn, maar je kunt ook vooraf enkele woorden bepalen.  De woorden moeten door verschillende personen worden geschreven.  De keti’s moeten elkaar bij deze opdracht dus goed helpen.  Afhankelijk van het aantal keti’s per groep kun je de hoogte van het laken aanpassen.

Wanneer de opdracht volbracht is krijgen ze het laatste stukje kaart.  Groep 1 krijgt vak H, groep 2 vak D.  Ze krijgen ook een spade om flesjes uit te graven. 

 

 

Tikkeltje meer Tips

* Dit spel kan, maar moet niet in een stad gespeeld worden.  Een dorp of bos zijn ook mogelijk.

* Wanneer je de flesjes niet kunt ingraven of hoog hangen, kun je deze beperkingen door andere vervangen.  Je kunt de flesjes bijvoorbeeld in kistjes met een slot steken en sleutels meegeven.  Of de flesjes met zand vullen.  De keti’s krijgen een emmer mee die ze exact gevuld moeten terugbrengen.

 

Taal in dit spel

* De keti’s overleggen voortdurend met elkaar om de flesjes te vinden en in de samenwerkingsopdrachten aan de centrale post.  Deel je groepen goed in.  Zorg ervoor dat personen die zich vlot in het Nederlands uitdrukken niet allemaal samen staan. 

* De keti’s wisselen info aan elkaar uit.

*  Ze lezen samen kaart.

* Ze overleggen met elkaar om de opdrachten tot een goed einde te brengen.