Skip to main content

+16: participeren, motiveren en soigneren!

Een sterke ledenbinding zorgt ervoor dat je leden regelmatig naar activiteiten komen. Of je leden gemotiveerd zijn om vaak te komen, daar kun je actief aan werken.
 

Een sterke ledenbinding zorgt ervoor dat je leden regelmatig naar activiteiten komen. Of je leden gemotiveerd zijn om vaak te komen, daar kun je actief aan werken.
 

Verwen

Klein of groot, iedereen wordt graag verwend. Een kleine attentie, een leuk compliment, een schouderklopje, een verrassing,… het zijn net die kleine dingen die je een warm gevoel geven. We geloven dat door die extraatjes onze leden graag naar KLJ blijven komen.

 • Toon waardering: 'Dat heb je goed gedaan', een dikke knuffel, een schouderklopje, een knipoog,…

 • Steun hen in moeilijkere periodes: na een overlijden, na een relatiebreuk … Laat hen weten dat je voor hen klaarstaat, aan hen denkt en dat ze altijd bij jou terechtkunnen.

 • Denk ook in de wereld buiten KLJ aan hen bv. stuur een Facebookbericht als ze jarig zijn.

 • Examenstress, iedere +16'er krijgt er wel een keer mee te maken. Geef je leden een KLJ-survivalpakket tijdens de examens: Een KLJ-balpen, een kaartje met een leuke aanmoediging, een moppenboekje, een snoepje met een slogan …

 • Trakteer je leden op een gezellig terrasje na de activiteit, ga een keer bowlen, trek samen naar een survivaldomein …​

Let er op dat je iedereen even veel ‘verwent’. Zorg ervoor dat je je beloningen het hele jaar kunt volhouden, voor alle leden.

leden +16 van KLJ

Geef verantwoordelijkheid

Leden vinden het fijn om betrokken te worden bij de activiteiten en de werking van hun KLJ-afdeling. Die betrokkenheid zal ervoor zorgen dat ze fier zijn op hun afdeling en dat ze zeker aanwezig willen zijn op elke activiteit.

Hou rekening met de leeftijd en de competenties van de leden. Een te moeilijke opdracht zal hen afschrikken en daar zullen ze geen plezier aan beleven. Een te gemakkelijke opdracht zal weinig motiveren en zullen ze waarschijnlijk niet tot een goed einde brengen.

Het betrekken van leden bij de KLJ-werking wil niet zeggen dat zij jullie taken overnemen en dat jullie in jullie luie zetel kunnen gaan zitten. Ondersteun hen waar nodig. En feliciteer hen als ze hun taak of opdracht goed afgewerkt hebben.

Er zijn allerlei mogelijkheden om de verschillende leeftijdsgroepen te betrekken bij één en dezelfde activiteit. Dit geeft onderlinge verbondenheid tussen de leden.

 • Laat de oudsten een film of fotoverhaal maken waarin de jongsten acteren.

 • Laat de jongste leden de helpers zijn in een spel voor de hele groep: alleen zij kunnen de ouderen bevrijden door tussen de benen door te kruipen, alleen zij mogen het kostbare water gaan halen op een bepaald punt, alleen zij mogen de schatkist van de ouderen bewaken,…

 • Laat de leden meehelpen aan een receptie op kamp of tijdens de ouderavond: de kleinsten knutselen versiersels die op rietjes geplaatst kunnen worden, terwijl de ouderen de obers zijn.

Hoe kun je jongvolwassenen verantwoordelijkheid geven?

 • Laat hen het lokaal inkleden voor een activiteit voor een van de andere leeftijdsgroepen (bv. een griezellokaal, een piratenschip…).

 • Laat een deel van de groep een spel in elkaar steken voor de andere oudere leden.

 • De oudste leden kunnen meehelpen om het lokaal op te knappen en de terreinen te onderhouden, binnen een budget en timing.

 • De leden zoeken zelf een locatie voor het weekend of de daguitstap.

 • Organiseer een wedstrijdje voor het ontwerpen van een affiche of flyer voor de fuif, de eetdag, de bonte avond,… Het mooiste ontwerp wordt gedrukt.

 • De leden worden betrokken bij de opmaak van het afdelingstijdschriftje of de website van de afdeling. Zij moeten bijvoorbeeld de fotopagina op de website beheren.

 • Ze zamelen geld in voor de afdeling. Ze organiseren bijvoorbeeld een optreden van een plaatselijk groepje, bepalen hiervoor een budget en denken ook kritisch na over wat er zal gebeuren met de opbrengst.​

Luister naar je leden

Als je wil te weten komen wat je leden denken, vinden, willen … hou dan dit in het achterhoofd:

 • Bereid dit goed voor: wat wil je te weten komen en wat zal je doen met de resultaten.

 • Ga niet meteen in de verdediging als je werking kritiek krijgt van een lid. Vraag wat ze precies bedoelen en of er nog leden deze mening delen. Zorg dat de leden geen schrik hebben om hun mening te uiten.

 • Maak je leden duidelijk dat jullie als leiding beslissen of iets kan of niet. Jullie bewaken of een nieuw idee realistisch en leuk is.

 • Realiseer een nieuw idee effectief.

Welke methodiek kun je gebruiken bij deze jongeren?

 • Doe een bosspel of quiz waarmee punten verdiend kunnen worden. Per vijf verdiende punten mag het groepje een voorstel voor een activiteit doen. De beste ideeën worden verder uitgewerkt door de leiding.

 • De leden mogen op papiertjes schrijven wat ze graag zouden willen doen. De verschillende papiertjes worden opgehangen, met telkens een uitdaging ernaast. Leden dagen de leiding uit. Als de leden winnen, wordt het voorstel opgenomen in de jaarplanning. Als de leiding wint, mogen zij kiezen wat ze ermee doen, opnemen of niet.

 • Maak een online-enquete of organiseer een ledenvergadering waarbij leden voorstellen mogen doen voor de jaarplanning.

 • Hang op de startdag of nieuwjaarsreceptie flappen tegen de muur met stiften erbij. Moedig leden aan om wat op te schrijven. Als iemand hen voorgaat zullen ze er zeker eens samen gaan rondstaan om gekke en haalbare activiteiten te noteren! De bestuursvergadering nadien zijn de flappen jullie inspiratie!

Volg op wie er aanwezig was

Hoe kun je op een leuke, originele manier zichtbaar maken wie deelnam aan de KLJ-activiteiten? Hierdoor stimuleer je leden ook om vaker te komen, omdat ze zien dat andere leden ook aanwezig waren.

 • Maak een KLJ-fankaart waarop je per activiteit een stempel krijgt. Per volle fankaart kan je 5 vrienden gratis binnenlaten op je eigen KLJ-fuif, een keuze maken uit de KLJ-winkel …

 • Maak een berichtenmuur in het lokaal: van elk lid hangt er een profielfoto waarop berichten (van het lid of andere leden) kunnen gepost worden, met datum. Neem er als leid(st)er ook zelf actief aan deel.