Skip to main content

Ons groot netwerk

KLJ staat niet alleen. In de vele dorpen waar KLJ afdelingen zitten, is de afdeling een graag geziene gast op de vele evenementen waar ze helpen, hun wimpel- en vendelkunsten tonen of hun werking voorstellen. En ook op nationaal en internationaal vlak is KLJ een bekende en graag geziene organisatie.

KLJ staat niet alleen. In de vele dorpen waar KLJ afdelingen zitten, is de afdeling een graag geziene gast op de vele evenementen waar ze helpen, hun wimpel- en vendelkunsten tonen of hun werking voorstellen. En ook op nationaal en internationaal vlak is KLJ een bekende en graag geziene organisatie.

De Landelijke Beweging

KLJ heeft een sterke band met het platteland die historisch gegroeid is. In het sociaal-cultureel vormingswerk zijn we bovendien niet de enige beweging die zich voornamelijk op het platteland begeeft.

KLJ is de jongerenpoot van de Landelijke Beweging, een fijne en warme familie van organisaties. Samen met Landelijke Gilden, Ferm en LRV werkt KLJ aan een fijn en bruisend platteland. We ondersteunen elkaar in maatschappelijke thema’s en proberen samenwerkingen te stimuleren. Doe jij in je dorp ook enkele activiteiten samen?

Internationaal en solidariteit

KLJ Nationaal heeft van oudsher twee internationale partners die wereldwijd plattelandsjongeren samenbrengen, versterken en hun stam laten horen, namelijk: Trias en MIJARC. Wist je trouwens dat we beide organisaties mee hebben opgericht?

Trias ngo

Trias is gegroeid uit – het door BJB opgerichte – Ieder voor Allen, een ontwikkelingsorganisatie die landbouw- en plattelandsorganisaties ondersteunt in ontwikkelingslanden. Intussen omvat Trias ngo veel meer organisaties en werkt het wereldwijd aan zelfontwikkeling van boeren. Het doet dat door mensen te laten samenwerken en uitwisseling te stimuleren. Trias is nog steeds onze bevoorrechte partner voor projecten rond solidariteit wereldwijd.

MIJARC

MIJARC, of voluit Mouvement Internationale de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique, is de internationale katholieke jongerenbeweging voor kinderen en jongeren op het platteland. KLJ is stichtend lid van deze organisatie.

MIJARC heeft een wereldwijde en een Europese koepel. Tijdens de Nationale Raad van 2019 besliste KLJ om de samenwerking met MIJARC World stop te zetten omdat MIJARC World al enkele jaren weinig meerwaarde voor KLJ bracht en omdat het standpunten innam die niet strookten met de visie van KLJ. Met de Europese tak van MIJARC werkt KLJ nog steeds graag, veel en goed samen.

KLJ en MIJARC Europe deelden in de vorige beleidsperiode even een bureauruimte, organiseerden uitwisselingen die meer volk dan ooit aantrokken en werkten samen projecten uit.

De Ambrassade en thematische samenwerkingen

KLJ wil graag een onderdeel en een betrouwbare partner zijn van het hele jeugdwerk. Daarom engageert de beweging zich graag in collegagroepen, beleidswerkgroepen en overlegstructuren. De Ambrassade is voor KLJ de poort naar de rest van het jeugdwerk. Deze organisatie biedt een breed netwerkplatform. KLJ vindt via De Ambrassade heel wat expertisepartners. Al deze ontmoetingen zorgen voor impulsen die de werking van KLJ vooruit stuwt.