Skip to main content

Corona: vanaf 18 mei sporttrainingen toegelaten onder deze voorwaarden

Nationaal

15 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad van 13 mei besliste om outdoor sporttrainingen, in groepen van maximaal 20 personen en onder begeleiding van een coach, opnieuw toe te staan vanaf maandag 18 mei. Deze maatregelen zijn ook van toepassing op sportfeestoefeningen in KLJ-verband. Er gelden wel strikte richtlijnen. We sommen ze even voor je op en vertellen hoe je best aan de slag kan gaan.

Opgelet: Volg onderstaande maatregelen zeker op. Zo ga je bewust om met de gezondheid van je leden en hun familie én toon je de buitenwereld dat KLJ in staat is om een veilige en fijne sportfeest- en kampzomer te organiseren.

Welke trainingen zijn toegelaten?

Alleen reguliere sportfeestoefeningen zijn toegelaten en dat onder deze voorwaarden:

 • De oefeningen gebeuren in afdelingsverband of als bestaande bovenlokale groep.
 • Er zijn maximaal 20 deelnemers, inclusief de begeleiding.
 • Er is steeds een begeleider/coach aanwezig.
 • De social distancing wordt gerespecteerd. Fysiek contact is dus niet mogelijk.
 • Deelnemers en begeleiders zijn slechts aanwezig gedurende de tijd waarin effectief geoefend wordt.
 • De oefeningen vinden plaats op het eigen terrein waar je altijd oefent.

Welke sporten zijn toegelaten?

Enkel sporten waarbij social distancing gerespecteerd kan worden, zijn toegestaan. Dat betekent dat je minimaal 1,5 meter afstand moet houden tussen de verschillende deelnemers. In KLJ-verband kan je dus oefenen voor het ...:

 • Vendelen
 • Wimpelen
 • Dansen, als je fysiek contact vermijdt en een grotere afstand gebruikt dan gebruikelijk
 • Atletiek, behalve de estafette

Deze sporten kan je niet beoefenen:

 • Piramide bouwen (geen social distancing mogelijk)
 • Touwtrekken (geen social distancing mogelijk)
 • Andere sporten dan de toegelaten KLJ-sporten (dus geen voetbal, volleybal, ...)

Hoe ga je aan de slag?

Bij voorkeur in open lucht

De sportfeestoefeningen mogen indoor plaatsvinden, maar we raden aan om ze zoveel mogelijk buiten te organiseren.

Groep van maximaal 20 personen

Je groep mag t.e.m. 30 juni uit maximaal 20 deelnemers bestaan. Vanaf 1 juli wordt dat aantal verhoogt tot maximaal 50 deelnemers. Indien je ledengroep meer personen telt, moet je deze opsplitsen en op verschillende momenten oefenen. Je kan ook een keuze maken in welke (leeftijds-)groepen wel en niet kunnen deelnemen aan de sportfeestoefeningen.

Respecteer social distancing

Zorg ervoor dat je op elk moment de minimale afstand van 1,5 meter respecteert, ook bij het aankomen en vertrekken. Die 1,5 meter is een absoluut minimum. Gebruik alle ruimte die je hebt om de afstand tussen elkaar zo groot mogelijk te houden.

Tijdens het sporten...: 

 • Geef je elkaar geen handen, ook niet tijdens het dansen.
 • Dans/loop je op een grotere afstand van elkaar dan je gewoon bent.
 • Pas je bij het vendelen en wimpelen de oefeningen aan zodat de afstand gerespecteerd wordt.

Gebruik eigen materiaal

Het coronavirus overleeft langere tijd op diverse oppervlakken. Zorg er dus voor dat – in de mate van het mogelijke – iedereen z’n eigen vlag (of ander materiaal, zoals trommel, trommelstokken,…) gebruikt. Bij voorkeur neemt iedereen dit ook mee naar huis, zodat het niet samen gestockeerd moet worden.

Indien je onvoldoende materiaal voor iedereen hebt, moet je ervoor zorgen dat je het virus niet kan doorgeven via dat materiaal. Je moet dus verplicht het materiaal grondig reinigen met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ...

Deze regels betekenen ook dat je niet kan estafettelopen en geen vendel- of wimpelvlaggen kan doorgeven of doorgooien tijdens de oefeningen.

Altijd met coach

De Veiligheidsraad stelde duidelijk dat er steeds een coach aanwezig moet zijn die minimaal 18 jaar oud is. Minimaal één persoon (bij voorkeur een leider of bestuurslid) treedt op als coach van de groep. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. Begaat de groep een overtreding, dan kan hij/zij hiervoor gestraft worden. De KLJ-verzekering komt uiteraard niet tussen bij boetes of strafzaken in dit kader.

Veilig brengen en afhalen

Je leden verplaatsen zich bij voorkeur zelfstandig en alleen, met eigen vervoer (liefst te voet of met de fiets) van en naar de sportfeestoefening. Het gebruik van het openbaar vervoer is zeer sterk af te raden.

Indien leden gebracht of afgehaald worden, dienen zowel zijzelf als hun chauffeur(s) een mondmasker te dragen en afstand te houden van de groep. Tijdens de oefening moet niemand verplicht een mondmasker dragen, maar het bouwt wel een extra veiligheidsmarge in.

Carpoolen buiten het eigen gezin kan niet. Elk gezin zorgt voor het vervoer van de eigen gezinsgenoten van en naar de sportfeestoefening.

Spreek met je leden af dat iedereen de handen grondig wast voor vertrek naar de oefening en opnieuw bij thuiskomst. Indien je de handen en onderarmen grondig wast (minimaal 40 seconden) is desinfecteren in principe niet nodig. Te vaak de handen ontsmetten kan tot irritatie leiden, overdrijf hier dus niet in.

Wat met sportfeesten?

In juli mogen er geen sportfeesten georganiseerd worden. Voor de sportfeesten in augustus is er ook nog geen zekerheid, maar we houden de hoop hoog dat het mogelijk is als iedereen zich aan de regels houdt. KLJ ondersteunt alvast de sportfeestorganisatoren om de sportfeesten veilig en met zo weinig mogelijk (financieel) risico te kunnen organiseren.

Wil je meer weten over KLJ en corona?

Het coronavirus heeft een grote impact op KLJ. Wat met activiteiten, evenementen en kampen? We zetten alle regels en richtlijnen op een rijtje in dit artikel.

Bekijk het overzicht
Site by Wieni