Skip to main content

Een netwerk opbouwen en onderhouden

Wat is een netwerk en hoe kan je dit betrekken? Op die vragen krijg je binnen dit thema een antwoord. Samen met tips en aandachtspunten kan je te weten komen hoe je jouw netwerk optimaal inschakelt en welke voordelen hierbij komen kijken! 

Wat is een netwerk en hoe kan je dit betrekken? Op die vragen krijg je binnen dit thema een antwoord. Samen met tips en aandachtspunten kan je te weten komen hoe je jouw netwerk optimaal inschakelt en welke voordelen hierbij komen kijken! 

Wat is een netwerk?

Een netwerk uitbouwen, wil zeggen dat je functionele contacten legt en deze onderhoudt. Je kan ze inschakelen om achterliggende kennis, informatie en contacten te delen. Een goed ingeschakeld en onderhouden netwerk kan zo een middel zijn om doelen te bereiken. Vele handen maken namelijk licht werk! 

Netwerk opbouwen = vertrouwen

Een groot aspect binnen netwerken, is wederzijds respect en vertrouwen. Het moet namelijk van twee kanten komen, zo zal je bewust moeten omgaan met wat jij de ander te bieden hebt.  

 • Voorbeeld: jullie KLJ-afdeling schakelt ouders in om te komen helpen op de jaarlijkse fuif. Om de ouders te bedanken, motiveren en respecteren, kunnen jullie als afdeling een bedankingsavond organiseren. Zo blijven de contacten onderhouden en worden ze mogelijks nog versterkt. 

Werk daarom jouw netwerk uit vanuit interesse, oprechtheid en authenticiteit. Geef ook gevolg aan de hulp, adviezen of tips die je ontvangt. Verborgen agenda’s worden nooit geapprecieerd. 

Wees je ook bewust van hoe jouw netwerk er concreet uitziet of kan uitzien. Een netwerk kan je opdelen in twee categorieën:  

 • De essentiële omgeving, bijvoorbeeld ouders.

 • De vrij te kiezen context, bijvoorbeeld drankencentrale.

Een netwerk kan je zien als een map waarbij elk onderdeel (on)rechtstreeks met elkaar verbonden is.  

Daarom is het leuk, of kan het helpen, om jouw netwerk eens visueel in kaart te brengen en bovenstaande categorieën te bespreken.

Netwerk-spel

Kijk kritisch naar je eigen netwerk, versterk het of begin er één uit te bouwen!

Speel het netwerk-spel

Waarom jouw netwerk inschakelen?

 • Snellere toegang tot informatie.

 • Materiële, logistieke en financiële steun.

 • Positief imago wordt verspreid en versterkt.

 • Vicieuze cirkel: van een goed netwerk ga je naar een uitgebreid netwerk, wat op zijn beurt zorgt voor een goed imago.

 • Leuke meerwaarde en bezigheid. 

 • Groter bereik.

 • Grotere zichtbaarheid en naamsbekendheid. 

 • … 

Algemene tips voor het uitbouwen en onderhouden van een netwerk

 • Niet netwerken om te netwerken.  

 • Kom naar buiten en wordt gezien.

  • Bezoek als afdeling lokale evenementen (bijvoorbeeld fuiven, rommelmarkten, buurtfeesten, avondmarkt, kermis ...) of ga er helpen.

  • Ga langs bij lokale winkels.

  • Organiseer grote ledenwervingsactiviteiten.

  • Maak jezelf laagdrempelig en aanspreekbaar.

  • Doe jouw herkenbaar uniform aan.

 • Spreek zelf mensen aan en babbel over koetjes en kalfjes .

 • Maak gebruik van sociale media.

  • Post leuke groepsfoto’s van activiteiten.  

  • Communiceer evenementen, activiteiten, opruimdagen …  

 • Laat (af en toe) van je horen en blijf een goed contact onderhouden.

  • Bezorg buren een uitnodiging, ledenboekje of nieuwsbrief.

 • Nodig je netwerk uit op jouw initiatieven. 

  • Zorg voor persoonlijke uitnodigingen, zoals een kaartje in de bus of een persoonlijk telefoontje.

 • Ken je netwerk.

  • Maak een lijst (met contactgegevens) van je netwerk.

  • Bekijk de website van andere verenigingen. 

  • Volg andere instanties op sociale media en bekijk geregeld de pagina.

 • Toon waardering en bedank je netwerk of geef iets terug wanneer ze iets voor jou gedaan hebben

  • Kan iets kleins zijn.

  • Let hierbij op de eigen mogelijkheden.  

 • Laat je netwerk weten wat je zoekt 

  • Laat weten wanneer je hulp of iets anders nodig hebt.

  • Geen spontane hulp? Maak de vraag dan concreter.

 • Geef een meerwaarde aan.

  • Zorg ervoor dat je netwerk weet wat jullie voor hen kunnen betekenen.

  • Zet je troef in: een jong ledenaantal van geëngageerde enthousiastelingen. Mensen doen graag iets voor ‘de jeugd’.