Skip to main content

Migratieachtergrond

Jonge nieuwkomers, buitenlandse afkomst of etnische diversiteit: het zijn allemaal termen die we gebruiken als kapstok om ondersteuning, die jullie helpt om kinderen en jongeren met een migratieachtergrond bij jullie werking te betrekken, aan op te hangen. Welke woorden we ook gebruiken, eigenlijk willen we gewoon benadrukken dat KLJ er voor iedereen is. Met onderstaande tips kan je samen met kinderen en jongeren met een migratieachtergrond bekijken hoe jullie écht samen aan KLJ kunnen doen. 

Jonge nieuwkomers, buitenlandse afkomst of etnische diversiteit: het zijn allemaal termen die we gebruiken als kapstok om ondersteuning, die jullie helpt om kinderen en jongeren met een migratieachtergrond bij jullie werking te betrekken, aan op te hangen. Welke woorden we ook gebruiken, eigenlijk willen we gewoon benadrukken dat KLJ er voor iedereen is. Met onderstaande tips kan je samen met kinderen en jongeren met een migratieachtergrond bekijken hoe jullie écht samen aan KLJ kunnen doen. 

Hoe omgaan met een kinderen en jongeren met een migratieachtergrond?

Heel wat kinderen en jongeren in Vlaanderen groeien op in een gezin dat ook buitenlandse wortels heeft. Zo vinden we ook in onze landelijke omgeving heel wat culturele diversiteit terug. Dat zorgt er soms voor dat sommige kinderen en jongeren thuis of onder vrienden een andere taal spreken, er andere hobby’s op na houden, of de wereld anders beleven dan wat je misschien zou verwachten. Heb je er zo al ooit bij stilgestaan dat het idee van een jeugdbeweging eigenlijk iets vrij westers is? Het kan dus goed zijn dat jonge nieuwkomers en hun familie een andere invulling geven aan wat wij doorgaans verstaan onder vrijetijdsbeleving, en dat wij tijdens onze activiteiten overkomen als “die gekke bende met hun rode sjaaltjes”. En zelfs als we er in slagen om kinderen met een etnisch diverse achtergrond uit de buurt te betrekken, zijn er nog gebruiken of ideeën die we niet altijd allemaal even evident vinden. Dat kan, dat mag en daar is niets mis mee. Net dát verschil maakt dat we samen onze ideeën en werking kunnen verrijken, zodat iedereen zich welkom voelt. Ontdek hieronder hoe je dat kan doen, zodat KLJ er echt voor iedereen is. 

Leer elkaar kennen

 • De beste tip die we kunnen geven is eigenlijk gewoon je lid leren kennen. Elk kind wil zich amuseren en heeft recht op vrije tijd. Bij KLJ willen we met wat wij onder spel en ontspanning verstaan daar een antwoord op geven. Ga met elkaar in gesprek, vertrek daarbij vanuit wat jullie verbindt en ontdek samen wat er allemaal mogelijk is. 
 • Toch kan je er soms andere ideeën of wensen op na houden. Durf het gesprek hierover aan te gaan: leg uit wat jullie gewoontes zijn, waarom jullie ze belangrijk vinden en waar ze vandaan komen. Door dat te doen, stel je jezelf in vraag en kan je ook nagaan hoe logisch bepaalde tradities in jullie KLJ zijn. Als je vervolgens ruimte geeft aan anderen om in te vullen hoe ze hier aan kunnen deelnemen, zal je merken dat jullie heel wat van elkaar kunnen leren. 
 • Denk ook na over de activiteiten die moeilijk kunnen zijn of er maar raar uitzien voor nieuwe leden. Een doop, moddertocht of activiteit à la vettige spelen kan potentiële KLJ’ers afschrikken als je weinig uitleg geeft. Een bietentocht of altijd-rechtdoor-tocht lijkt maar een vreemde bedoeling als je dit voor de eerste keer ziet. Met de juiste kadering begrijp je zo al snel dat ook een K-moment een eigentijdse bezinning of een kans is om even stil te vallen bij ons eigen leven en dat van de mensen rondom ons.
 • Je kan bij kinderen met een buitenlandse afkomst best ook de ouders in dit gesprek betrekken. Hou er wel rekening mee dat zij er misschien nog andere ideeën op na houden dan hun kinderen, maar zonder hun begrip en steun komen hun kinderen ook niet naar KLJ. 

Maak diversiteit bespreekbaar

 • Laat vooroordelen en stereotypen los. Niemand wordt graag gereduceerd tot dat ene kenmerk. Het is best normaal dat je wat je niet kent probeert te begrijpen aan de hand van wat je wel weet en ideeën die je al vaker hebt gehoord, maar die kloppen daarom niet allemaal. In plaats van er op basis van deze vooroordelen vanuit te gaan dat je al weet hoe iemand is en waar die nood aan heeft ga je best met elkaar in gesprek om dat nu écht uit te zoeken.
 • Leg uit welke tradities of gewoontes jullie belangrijk vinden en waarom ze zo betekenisvol zijn voor jullie. Geef ook ruimte aan anderen om aan te geven aan welke ideeën en gebruiken zij waarde hechten.
 • Onthoud dat er geen juist of fout is. Het is volkomen normaal dat we er soms nog andere ideeën of gewoonten op na houden. Zolang deze elkaar niet uitsluiten hoeft dat geen probleem te zijn. Net door met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat er erkenning voor wie we echt zijn en laat dat net zijn waar het voor ons rond draait: dat iedereen zich in KLJ veilig voelt om zichzelf te zijn. Durf dus na te denken over diversiteit. Weet jij echt wat halal is? Misschien is het helemaal niet zo moeilijk om dit op weekend te voorzien voor Sander en Samirah.

Communiceer duidelijk

 • Zorg ervoor dat iedereen in je dorp, dus ook kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, in de eerste plaats weet wie jullie zijn en wat jullie doen. Heb je er al eens aan gedacht om een affiche van jullie werking of activiteiten van de maand op te hangen op de plek waar kinderen en jongeren die jullie moeilijk bereiken vaak komen spelen? 
 • Doe een extra inspanning om te laten zien dat iedereen welkom is op jouw KLJ-activiteit. Voor kinderen, jongeren en ouders die KLJ of het concept van een jeugdbeweging niet kennen is het niet meteen duidelijk dat iedereen mag meedoen. Staan er kinderen vol verwondering naar jullie activiteit te kijken, spreek ze dan zeker aan en leg uit waar jullie mee bezig zijn. Misschien kunnen ze zelfs even meedoen en kan je ze uitnodigen voor jullie volgende activiteit? Om nog meer mensen te bereiken kan je aan het begin van het jaar zelfs reclame maken aan de lokale schoolpoort of in het jeugdhuis in de buurt, zo werk je aan de bekendheid van je aanbod en lok je beslist meer volk naar jullie evenement.  
 • Hou rekening met de eventuele meertaligheid van je doelpubliek. Het kan soms wat langer duren voor kinderen en jongeren van een diverse achtergrond om te begrijpen wat jij bedoelt. Geef en gun elkaar tijd en ruimte om te communiceren en fouten te maken. 
 • In plaats van elke fout te verbeteren kan je met de juiste woorden bevestigen wat iemand goed doet. Zo klinkt “Inderdaad Samuel, ik zie dat je met het springtouw hebt gespeeld” veel beter dan “Nee Samuel, het is niet de springtouw, maar het springtouw”. 
 • Omdat taal letterlijk wordt begrepen, vermijd je best beeldspraak, moeilijke woorden en afkortingen. Maak dus korte en eenvoudige zinnen, beeld uit of doe voor wat kan, en herhaal de belangrijkste informatie. 
 • Als de uitleg te veel of moeilijk dreigt te worden, gebruik je best visuele hulpmiddelen bovenop gebaren. Eigenlijk is dat altijd een goed idee. De pictogrammendatabank en het wijsboekje kunnen je daarbij helpen. 
 • Ga ten slotte na of iedereen weet wat er te gebeuren staat, wat er van hen verwacht wordt en geef ruimte om vragen te stellen. Deze 10 tips van het project Wereldspelers van Tumult zetten alles goed op een rijtje.
 • Reageer altijd op racistische, seksistische en andere discriminerende taal. Elk kind en jongere heeft recht op vrijetijdsbeleving. Wanneer iemand op basis van zijn huidskleur, geaardheid, beperking of andere kenmerken wordt uitgesloten spreken we over discriminatie. Het is belangrijk om te onthouden dat dit niet altijd bewust gebeurt, maar dat dit wel regelrecht ingaat tegenover waar wij als KLJ voor staan. Laat het dus niet zomaar passeren en spreek elkaar vooral aan op discriminerende taal, ook in je leidingsploeg. Focus daarbij op iemands woordgebruik zonder iemand meteen als racist of seksist te bestempelen. Ga in gesprek over waarom bepaalde woorden kwetsend zijn, ook al worden ze niet per sé zo bedoeld.

Zorg voor structuur en voorspelbaarheid

 • Geef op voorhand aan hoe de planning in elkaar zit. Gebruik daarbij afbeeldingen, icoontjes en andere visuele elementen om je programma nog duidelijker te maken.
 • Zorg ervoor dat jullie planning makkelijk terug te vinden is. Misschien kan je het dagprogramma ook op een poster schrijven of zelfs aan het sjaaltje van je leden hangen. Hoe concreter je het voor je leden kan maken, hoe duidelijker het wordt voor iedereen.

Maak samen afspraken en baken grenzen af

 • Bepaal samen wat er kan en niet kan. Zorg ervoor dat deze regels voor iedereen duidelijk zijn door ze voldoende te herhalen. Maak ook afspraken over hoe je reageert en wat de gevolgen zijn als de regels worden overtreden. 
 • Hang de gemaakte afspraken op in je lokaal en overloop ze opnieuw bij situaties die moeilijker kunnen verlopen of die van je normale werking afwijken. Voor je te voet naar het zwembad gaat of met de fiets naar Scherpenheuvel trekt, licht je zo best nog eens toe welke extra regels er gelden. De kampafspraken in de kampgazet neerschrijven is een ander goed voorbeeld. 
 • Het is best logisch dat je, ondanks goede communicatie en gemaakte afspraken, toch nog met moeilijke situaties te maken krijgt. Ga vooral opnieuw met elkaar in gesprek, heb respect voor elkaars eigenheid en probeer samen te zoeken naar meer duidelijkheid en oplossingen die voor iedereen werken. Bij KLJ mogen kinderen en jongeren anders over de wereld denken en mogen ze ook fouten maken. Onze verschillen verrijken ons en onze fouten zien we als groeikansen. Met goede afspraken kan je heel wat problemen vermijden. Loopt er toch nog iets fout, dan kan je dit zien als een kans om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren.
 • Blijkt er toch een gewoonte of een idee onoverbrugbaar, leg dan goed uit waarom jullie de grens net daar leggen. Als er goed over nagedacht is, het niemand uitsluit én je inspanningen hebt geleverd om desondanks toch samen naar een oplossing te zoeken mag je gerust aangeven wat er bij jullie KLJ hoort en waar je verwacht dat je leden ergens rekening mee houden. Let er wel op dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is. Een traditie of gewoonte is nooit een reden om niet met elkaar in gesprek te gaan. Zo is het vaak makkelijker dan je denkt om rekening te houden met anderen hun eetgewoonten als ze jou precies kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Als dit voor jullie niet praktisch haalbaar blijkt te zijn, kan je nog altijd voorstellen dat je leden op kamp hun maaltijd op voorhand zelf voorzien of aanleveren.

Wil je meer weten of heb je hulp nodig?

 • Zit je nog met vragen? Communiceer in de eerste plaats met je lid, zij kunnen het best uitleggen wat er in hen omgaat en wat ze nodig hebben.
 • Spreek bij onduidelijkheden ook met ouders, zij kennen je lid meestal het best. 
 • Contacteer ons met je vragen. Wij kunnen samen met jou en je pedagogisch medewerker gericht op zoek gaan naar antwoorden op jullie vragen of je in contact brengen met de juiste partner die dat beter kan. Onze contactgegevens vind je aan de rechterzijde van deze pagina. Je kan je vragen ook mailen naar kljvooriedereen@klj.be, dan zoeken wij ineens uit wie jou het beste antwoord kan geven.
 • Wist je trouwens dat we in KLJ heel wat vormingen aanbieden waar je concrete tips kan krijgen om met jouw situaties aan de slag te gaan? Vraag een vorming op maat aan en wij komen langs met informatie, tips & tricks

Extra informatie? Klik hier!

 • Om nog meer in te zetten op toegankelijkheid kunnen jullie je activiteiten en werking evalueren aan de hand van de 5 of 7 B’s van het jeugdwerk. Op de website van de Ambrassade vind je concrete uitleg en tips terug om de drempels die het voor kinderen en jongeren moeilijk maken om naar KLJ te komen te verlagen en zelfs helemaal weg te werken. 
 • Met de interactieve presentatie van Uit De Marge vzw kan je in quizvorm gericht nagaan hoe toegankelijk jullie werking wel is en aan welke drempels jullie nog kunnen werken. Ook op Trainingsdagen en Hoofdanimator geven we gericht informatie die jullie kan helpen bij ledenwerving in jullie buurt.