Skip to main content

Wie betaalt het lokaal?

Van zodra je weet wie het gebouw zal bouwen en als bouwheer zal optreden, is de volgende belangrijke vraag wie het gebouw zal betalen. Normaliter is het de eigenaar die ook de kosten draagt van de verbouwing.

Van zodra je weet wie het gebouw zal bouwen en als bouwheer zal optreden, is de volgende belangrijke vraag wie het gebouw zal betalen. Normaliter is het de eigenaar die ook de kosten draagt van de verbouwing.

Wie betaalt als je zelf geen eigenaar bent?

Wanneer je echter niet zelf bouwt, bestaat de kans dat de gemeente of de kerkfabriek van wie je het lokaal gebruikt of huurt, een tegemoetkoming vraagt van je afdeling. Deze tegemoetkoming moeten de kosten voor de bouw kunnen betalen. In ruil voor het ontnemen van de administratieve opvolging van de bouw kan dit een goede regeling zijn.

Hoe kom je aan voldoende geld?

In andere gevallen, vooral wanneer je zelf bouwt, zal je nood hebben aan een goed financieringsplan. Je zal sowieso steeds zelf een groot deel moeten inbrengen, maar je kan je geld op verschillende manieren verzamelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met fiscaal aftrekbare giften een deel van de kosten te dekken, je kan renteloze leningen afsluiten en je kan verschillende subsidies krijgen. Een overzicht van de subsidies voor het (ver)bouwen van jeugdlokalen vind je o.a. hier op de website van de Ambrassade of je kan eens een kijkje nemen op premiezoeker.be

Aan de slag

(Ver)bouwen kost handenvol geld. Ga doordacht aan de slag door onderstaande bundel als leidraad te gebruiken. Wil je deze bundel ook op papier ontvangen? Stuur dan een berichtje naar lokalen@klj.be.