Skip to main content

Kasacties, giften en sponsoring

Je financiële middelen hoeven niet allemaal van de overheid te komen. Ook door mensen en bedrijven iets aan te bieden kun je geld binnenhalen.


 

Je financiële middelen hoeven niet allemaal van de overheid te komen. Ook door mensen en bedrijven iets aan te bieden kun je geld binnenhalen.


 

kasacties

Benieuwd naar wat andere KLJ-afdelingen verkopen of organiseren voor extra inkomsten? In de bijlage vind je een lijst ideeën. Meer over evenementen organiseren vind je hier.

Fiscaal aftrekbare giften

KLJ is een goed doel. Dus stortingen vanaf een bepaald bedrag zijn fiscaal aftrekbaar, tot wel 45 %. Daarvoor moeten jullie wel een bewijs afleveren aan de schenker. Hoe verloopt de procedure om fiscale attesten voor giften (voor particulieren of vennootschappen) te kunnen afleveren?

 

 • Stap 1: Breng KLJ op de hoogte
  Je moet immers toestemming krijgen van KLJ nationaal. Je mailt ons een digitaal dossier waarin je

  • je KLJ-afdeling voorstelt en uitlegt wat het doel van jullie KLJ-afdeling is

  • een bewijs van erkenning of subsidiëring door het gemeentebestuur toevoegt

  • aantoont dat jullie geen winst uitkeren aan individuele leden door te omschrijven wat jullie wel met geld van de KLJ doen

  • uitlegt waarom je gebruik wil maken van deze fiscale attesten

  • uitlegt waarvoor de giften zullen dienen

  • de gegevens van de contactpersoon en jullie rekeningnummer van de eigen afdeling (niét van een (deel)vzw) duidelijk vermeldt

 • Stap 2: Je ontvangt een bericht dat je aanvraag is goedgekeurd (of niet)

 • Stap 3: Vermeld de juiste gegevens in je communicatie naar schenkers:

  • De schenking moet min. € 40 zijn

  • De gift dient te gebeuren op ons rekeningnummer BE96 7343 7734 9005 (KREDBEBB)
   Op naam van KLJ & Groene Kring vzw, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven
   met vermelding van ‘GIFT + nummer KLJ-afdeling + rijksregisternummer van de schenker’

  • Ook vennootschappen kunnen een bedrag schenken. Maar dan mag er geen enkele tegenprestatie gevraagd worden, zelfs geen reclamepaneel. Dat zou sponsoring zijn, geen fiscaal aftrekbare gift. Vennootschappen moeten de vermelding ‘GIFT + nummer KLJ-afdeling + ondernemingsnummer van de schenker’ gebruiken.

 • Stap 4: De schenker ontvangt een attest van KLJ
  Zodra de schenking onze boekhouding bereikt, wordt er een kwijtschrift opgestuurd naar de schenker. Een duplicaat van het kwijtschrift wordt bijgehouden in de KLJ-boekhouding.

 • Stap 5: KLJ stort het bedrag van de schenking door naar de afdeling en geeft de kwijtingen door via Tax-on-web voor de belastingen van de schenker.

 • Stap 6: Bewaar min. 5 jaar alle facturen en documenten rond uitgaven van het project of de werking. De belastingdienst kan dit immers komen controleren.

Fiscale aftrekbare giften? Vraag toestemming

Je dossier met je aanvraag stuur je naar de KLJ directie. Hierboven lees je wat in dat dossier moet staan.

 

Mail je aanvraag

Als een onderneming je KLJ-afdeling sponsort en zo reclame krijgt, is dat ook een fiscaal aftrekbare post. Ook daarvoor moet je een sponsorbewijs afleveren. In bijlage vind je een voorbeeld.

(Ver)bouwen binnenkort?

Meer tips voor de financiering van je bouwproject vind je hier.

Site by Wieni