Skip to main content

Kasacties, giften en sponsoring

Je financiële middelen hoeven niet allemaal van de overheid te komen. Ook door mensen en bedrijven iets aan te bieden kun je geld binnenhalen.


 

Je financiële middelen hoeven niet allemaal van de overheid te komen. Ook door mensen en bedrijven iets aan te bieden kun je geld binnenhalen.


 

Kasacties

Je KLJ-afdeling kan heel wat dingen organiseren of verkopen om zo extra geld in het laatje te brengen. We geven je enkele voorbeelden van kasacties.

Eetfestijnen

Organiseer eens een pastadag, mosselfeest, pannenkoekendag, beenhespfestijn of kaas- en wijnavond.

Verkoopacties

Verkoop eens bloemen naar aanleiding van Pasen, of wat dat je van een verkoop van ontbijtmanden, wc-papier of wafels?

Bied je diensten aan

Trek samen met je leidingsploeg op straat en verricht klusjes voor mensen uit de buurt, ga opdienen op recepties en feesten, haal oud ijzer op of organiseer een carwash.

Organiseer een activiteit

Wat dacht je van een themafuif, een fotozoektocht, een filmavond, een spooktocht, een zeepkistenrace, een kubb- of petanquetoernooi, een bingo- of kaartavond, een quiz of een kerstmarkt?

geld verdienen voor KLJ

Fiscaal aftrekbare giften

KLJ is een erkend goed doel, dus giften vanaf een bepaald bedrag zijn fiscaal aftrekbaar, tot wel 45 %. Daarvoor moet je wel een bewijs afleveren aan de schenker. Hieronder zie je hoe de procedure verloopt om fiscale attesten voor giften (voor particulieren of vennootschappen) te kunnen afleveren.

Stap 1: Breng KLJ op de hoogte

Je moet toestemming krijgen van KLJ nationaal. Mail ons een digitaal dossier waarin je volgende zaken beschrijft: (een voorbeelddocument kan je hieronder vinden)

  • Een voorstelling van je KLJ-afdeling en wat het doel van de KLJ-afdeling is.
  • Een bewijs van de erkenning of subsidiëring door het gemeentebestuur.
  • Een beschrijving dat je afdeling geen winst uitkeert aan individuele leden, maar wat je afdeling doet met de inkomsten.
  • Een voorstelling van het project waarvoor je gebruik wil maken van de giften met een fiscaal attest en waarvoor de giften precies zullen worden ingezet.
  • De gegevens van de contactpersoon en het rekeningnummer van de eigen afdeling (niet van de deel-vzw).

Noot: KLJ werkt met Koalect, een digitaal platform om giften te verzamelen. De licentiekosten zijn ten laste van KLJ & Groene Kring vzw. De transactiekosten (zie hieronder) zijn ten laste van de afdeling.

  • Voor eenmalige giften: 3% van het bedrag + € 0,35 per transactie.
  • Voor maandelijkse giften via domiciliëring: € 0,50 per transactie.

Je gaat akkoord met deze werkwijze van zodra je een aanvraag doet. 

Stap 2: Goedkeuring

Je ontvangt een bericht als je aanvraag is goedgekeurd (of niet).

Stap 3: Bezorg je schenkers de juiste gegevens

Zorg voor een duidelijke communicatie naar potentiële schenkers. Dat kan via de link of de QR-code die je toegestuurd kreeg bij stap 2.

  • De gift dient minimaal € 40 te bedragen om fiscaal aftrekbaar te zijn (op jaarbasis).
  • De gift dient te gebeuren via het digitaal formulier dat aangemaakt werd op Koalect, een digitaal donatieplatform. De licentiekosten zijn ten laste van KLJ & Groene Kring vzw. De transactiekosten zijn ten laste van de afdeling (zie stap 1).
  • Ook vennootschappen kunnen een bedrag schenken, maar dan mag er geen tegenprestatie worden gevraagd, zelfs geen reclamepaneel. Dat zou sponsoring zijn en geen fiscaal aftrekbare gift.

Stap 4: Fiscaal attest wordt opgestuurd

Je afdeling krijgt driemaandelijks een overzicht van je schenkers. In de maand februari volgend op het jaar van de gift, wordt een fiscaal attest opgemaakt en opgestuurd naar de schenker.

Stap 5: FOD Financiën en boekhouding

De fiscale attesten worden bezorgd aan de FOD Financiën en worden bewaard in de boekhouding van KLJ & Groene Kring vzw.

Stap 6: bewaar de documenten

Bewaar alle facturen en documenten rond uitgaven van het project of de werking voor minimaal 5 jaar. De belastingdienst kan die documenten komen controleren.

Fiscale aftrekbare giften? Vraag toestemming

Je dossier met je aanvraag stuur je naar de KLJ directie. Hierboven lees je wat in dat dossier moet staan.

 

Mail je aanvraag

Als een onderneming je KLJ-afdeling sponsort en zo reclame krijgt, is dat ook een fiscaal aftrekbare post. Ook daarvoor moet je een sponsorbewijs afleveren. In bijlage vind je een voorbeeld.