Skip to main content

Communiceren met de bank

Jullie beheren het meeste van het lokale KLJ-geld op de bank. Een goede relatie met de bankmedewerkers garandeert het juiste advies en snelle service.

 

Jullie beheren het meeste van het lokale KLJ-geld op de bank. Een goede relatie met de bankmedewerkers garandeert het juiste advies en snelle service.

 

Je rekeningen: belangrijk!

  • Zet zowel de lopende zichtrekening als de spaarrekening op naam van je KLJ-afdeling, waarbij minstens drie mensen volmachtgever zijn (niet de kassier).

  • Geef de kassier volmacht op de zichtrekening.

  • Geef de volmacht van de spaarrekening aan de hoofdleider(s), secretaris en de kassier. Een transactie is alleen mogelijk met drie handtekeningen.

  • Ga elk jaar na de bestuursverkiezingen naar de bank om de juiste mensen volmacht te geven op de zicht- en spaarrekening. Neem de ingevulde identificatiefiche ‘feitelijke verenigingen’ mee (zie bijlage).