Skip to main content

Wat houdt 'Jeugdig, dat zijn wij' in?

In 2022 focust KLJ met de campagne 'Jeugdig, dat zijn wij' op ontspanningslawaai en hoe je je buren daarbij tevreden houdt. Doe mee aan de actie van 18-20 november.

In 2022 focust KLJ met de campagne 'Jeugdig, dat zijn wij' op ontspanningslawaai en hoe je je buren daarbij tevreden houdt. Doe mee aan de actie van 18-20 november.

Ontspanningslawaai, wat zegt KLJ daarover?

Het staat al in de eerste zin van ons KLJ-lied: jeugdig, dat zijn wij. En dat willen we ook echt zijn. Laat kinderen en jongeren roepen, lachen en uitbundig zijn. We vinden dat elke jongere daar recht op heeft. KLJ streeft dan ook naar een samenleving waarin ontspanningslawaai kan en mag. Dat kan soms leiden tot overlast, maar dan staan verdraagzaamheid en dialoog tussen onze KLJ-afdelingen en hun buren centraal. Spreek met elkaar, niet over elkaar en wees vooral tolerant en begripvol naar elkaar

Laat van je horen

Zondag 20 november is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Daar wil KLJ gebruik van maken, want tijdens die dag willen we ons recht op vrije tijd in de kijker zetten. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor jongeren en onze +16-werkingen.

We moedigen alle afdelingen aan om tussen vrijdag 18 en zondag 20 november een speciaal burenmoment te organiseren waarbij de focus ligt op verbinding en ontspanningslawaai. Wij bieden alvast enkele kant-en-klare fiches aan waarmee je volksspelen kan organiseren en geven je affiches waarmee je het straatbeeld kan kleuren.

Waarom deze actie?

In onze maatschappij leven er heel wat thema's die een invloed hebben op de werking van onze afdelingen, hun leden of jongeren in het algemeen. KLJ wil daarom jaarlijks een van die 'maatschappelijke thema's' uitgebreid onder de aandacht brengen. Welk thema dat is, beslissen onze vrijwilligers tijdens de Nationale Raad.

Om het thema onder de aandacht te brengen, zetten we in op een (communicatie)actie of campagne waarmee we ons op de brede maatschappij richten. We maken gebruik van de pers, ons eigen netwerk en andere actoren om onze mening aan de buitenwereld te verkondigen en zo misschien iets te veranderen in de maatschappij.