Skip to main content

Security nodig?

Voor grote evenementen bv. voor grote fuiven kan het nodig zijn om de toegangscontrole, veiligheid onder de bezoekers, interventie bij problemen toe te vertrouwen aan een professionele securityfirma. KLJ overlegde mogelijke partners.

Voor grote evenementen bv. voor grote fuiven kan het nodig zijn om de toegangscontrole, veiligheid onder de bezoekers, interventie bij problemen toe te vertrouwen aan een professionele securityfirma. KLJ overlegde mogelijke partners.

Op je evenement doe je er alles aan om de avond voor de bezoekers veilig te laten verlopen. De bewaking kan je door vrijwilligers laten uitvoeren, of je kan een gespecialiseerde firma inschakelen.

Of een gespecialiseerde firma verplicht in te zetten is hangt af van het gemeentelijk politiereglement of een beslissing van de burgemeester. De voorwaarde om vrijwilligers in te zetten voor je feestje vind je hier samengevat op ikorganiseer.be.

Zes securityfirma’s met KLJ-aanbeveling

​​​​​​​Hebben jullie professionele security nodig op jullie KLJ-evenement? Niet makkelijk om de juiste, betrouwbare partner te vinden voor een betaalbare prijs. Daarom legde KLJ contacten met enkele bedrijven, om jullie te helpen bij de zoektocht naar een betrouwbare security-firma.

De afspraken met deze firma’s

Zes securitybedrijven gaan akkoord met deze uitgangspunten bij een samenwerking met een KLJ-afdeling:

  • Ze bezitten de nodige vergunningen, doen de nodige administratie en garanderen dat ze enkel gekwalificeerde EXE07-agenten inzetten op KLJ-evenementen

  • Ze gebruiken hetzelfde standaardcontract voor alle KLJ-afdelingen. Dit contract biedt de nodige garanties.

  • Ze hanteren een transparante maximumprijs. Die kan je ook steeds bij KLJ kan opvragen.

De samenwerking met deze firma wordt tweejaarlijks geëvalueerd op basis van jullie feedback.

Welke security-firma’s?

Vestaguard Security 
    Werkingsgebied: Vlaanderen
    Contactpersoon: Jorn Dauwens
    Gsm:  051 495 500 of 0489 90 58 30
    Mail:  info@vestaguard.be of jorn@vestaguard.be (aanvragen kan ook op de website)

PAS Security
    Werkingsgebied: Vlaanderen
    Contactpersoon: Nathalie Schepers
    Gsm:  0494/ 43 24 02   
    Mail:  nathalie@pas-security.be ​​(aanvraag kan ook op de website) ​

Key4Ce security
    Werkingsgebied: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
    Contactpersoon: Pieter Van Keymeulen
    Gsm:  0472/ 87 87 67
    Mail: info@key4ce-security.be

Rosing security
    Werkingsgebied: Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant
    Contactpersoon: Robert Houblon
    Gsm:  0475/ 89 63 80
    Mail: rosing.security@skynet.be​

Project Security
    Werkingsgebied: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
    Contactpersoon: Diederik en Jurgen
    Gsm: 0499/ 32 04 48 of 0486/54 00 98
    Mail: info@project-security.be 

De procedure

Duid minstens drie maanden voor je evenement een verantwoordelijke voor de security aan, die ook de contactpersoon en aanspreekpunt van de security zal zijn. Kiezen jullie een van deze vijf firma’s, dan gaat de verantwoordelijke als volgt te werk:

  1. Je vraagt bij KLJ de maximumprijzen van deze firma op.

  2. Je dient een aanvraag in bij de gekozen firma en vraagt expliciet naar het contract voor KLJ-afdelingen.

  3. Geef het verwacht aantal bezoekers. Onderteken dit contract en stuur het terug op.

  4. Je maakt samen met de firma een lijst op van de controlepunten en het vereiste aantal personen.

  5. Je onderhoudt tijdens de fuif het contact met het posthoofd van de security. Je kan vragen voor een oortje om ook hun communicatie onderling te ontvangen. Vanzelfsprekend blijf je de hele avond nuchter.

  6. Bij de afrekening vraag je een ontvangstbewijs. Voor eventuele onduidelijkheden heb je het ondertekende contract bij de hand.

Je laat KLJ (via info@klj.be) weten wat je ervaring was met deze samenwerking. We gebruiken negatieve of positieve feedback bij de jaarlijkse evaluatie van de samenwerking met deze firma’s.