Skip to main content

Waarvoor staat die K?

Al jarenlang vertrekt de K, de christelijke inspiratie van KLJ, vanuit vijf uitgangspunten. Zo willen we tonen dat de K in de jeugdbeweging en in de wereld zinvol is.
 

Al jarenlang vertrekt de K, de christelijke inspiratie van KLJ, vanuit vijf uitgangspunten. Zo willen we tonen dat de K in de jeugdbeweging en in de wereld zinvol is.
 

Eigentijdse manier

"Op een eigentijdse manier proberen we de K in KLJ actief te beleven.”

Binnen KLJ kun je aangename, boeiende K-momenten opzetten. Maar actief beleven, dat betekent ook dat je de waarden van de K meeneemt in alles wat je doet of beslist, in hoe je omgaat met anderen, de initiatieven die je organiseert … bij KLJ. Want de K beleef je niet alleen binnen de muren van een kerk of tijdens een uurtje bezinning. De K is voor een KLJ’er een manier van leven en samenleven.

Daar doet hij zijn best voor, dat probeert hij echt. Maar loopt het eens mis … je krijgt altijd een nieuwe kans. Vergeving, dat is ook K.

In liefde, respect en vriendschap samenleven

“Jezus is daarbij de bron waaruit we inspiratie putten om in liefde, respect en vriendschap samen te leven.”

Jezus leerde ons heel wat, in daden en woorden. Daarom is hij een vertrekpunt en voor alles wat we binnen KLJ doen. De basiswaarden van KLJ - liefde, respect, vriendschap en vergeving - zijn door hem geïnspireerd.
 

K in KLJ

Verrijking van het eigen levensverhaal

“Ons eigen levensverhaal wordt rijker door wat we samen doen en vieren.”

Hoe kinderen en jongeren geloven, dat is heel verschillend. De betekenis die ze geven aan ‘geloof’ is anders. Bovendien maken ze allemaal een ander proces door, als individu en met een groep. Maar we zijn ervan overtuigd dat aandacht voor de K-waarden ieder kan verrijken, rust en tijd om na te denken kan aanbieden … en een groep kan versterken.
 

Verkenning in de christelijke inspiratie

“KLJ wil een open en veilige sfeer creëren voor verkenning in de christelijke inspiratie."

Kinderen en jongeren krijgen bij KLJ de ruimte om uit te zoeken wat de christelijke waarden voor hen als individu kunnen betekenen. Ieder lid moet het gevoel hebben dat er altijd over geloof kan gepraat worden. ​Dat dat geen taboe is.
 

Verbonden met de plaatselijke gemeenschap

“Verbonden met de plaatselijke gemeenschap staan we open voor iedereen die met ons op weg wil gaan."

Het dorp en de parochie zijn belangrijk voor een KLJ-afdeling. We staan, net zoals Jezus, voor iedereen open, wat hun eigenheid, beperking, achtergrond, religie ook is.