Skip to main content

De 5 KLJ-sporten en reeksen

De lenige ruggegraat van de KLJ-sportwerking zijn vendelen, wimpelen, dansen, piramidebouwen en touwtrekken. Waarom? En hoe precies? En wie helpt?

De lenige ruggegraat van de KLJ-sportwerking zijn vendelen, wimpelen, dansen, piramidebouwen en touwtrekken. Waarom? En hoe precies? En wie helpt?

Waarom samen buiten sporten?

De KLJ-sportwerking wil kinderen en jongeren samenbrengen rond vijf specifieke KLJ-sporten, voor het plezier, voor het voortbestaan van deze sportcultuur en voor ieders sportieve ontplooiing: vendelen, wimpelen, dansen, piramidebouwen en touwtrekken.

 • Elke sport kent competities en niet-competitieve demonstraties, in verschillende categorieën en disciplines.

 • Er zijn niet alleen groepssporten maar je hebt ook de kans om individueel deel te nemen.

Meer dan 120 KLJ-afdelingen hebben een sportwerking. Dus meer dan 1 op 2 afdelingen!

Reeksen en regels ... én sportmonitoren

Elke sportdiscipline heeft reeksen. Een reeks is de uitvoering van een discipline op muziek of het ritme van de tamboer. De reglementen vind je hier.

Voor veel reeksen zijn de muziek en de oefeningen jaarlijks of tweejaarlijks voorgeschreven. Die reeksen worden gemaakt door KLJ-sportmonitoren. Zij begeleiden ook Oefendagen en Vorming op Maat Sport. Elke regio beschikt over een eigen team om hun sportwerking mee in goede banen te leiden.

Touwtrekken

Twee teams van 6 personen (of gemengde teams van 7 personen), een touw van ongeveer 30 meter, een geschikt terrein en een scheidsrechter: dat is alles wat je nodig hebt om een wedstrijd te houden. Het principe is simpel: ieder team trekt aan een uiteinde van het touw. Wie (binnen een eventuele tijdslimiet) het touw het verste over de middellijn trekt, wint. Samen met het piramidebouwen is dit een ideale instap voor een KLJ-afdeling om te proeven van een sportfeest.

Piramidebouwen

Een team maakt een menselijke constructie, de hoogte in. Structuur en stevigheid van de constructie, vlotheid van de opbouw en de originaliteit van de creatie worden beoordeeld.
Elke afdeling is vrij om zijn eigen constructie uit te werken ofwel met een gemengd team, ofwel met een jongens- of meisjesteam. In bijlage vind je een startgids.

Dansen

Kringdans, parendans, bondsreeks en vrije ritmiek doet elk deelnemend team gemengd of jongens en meisjes apart. Ieder jaar zijn er drie opgelegde dansreeksen en een vrije reeks.

 • Kringdans: eigentijdse volksdans die elk jaar wordt vernieuwd

 • Parendans: voor gemengde groepen wordt om de twee jaar, in het oneven jaar, vernieuwd

 • Bondsreeks: vertoont invloeden van verschillende dansstijlen zoals o.a. jazz, ballet, ritmisch turnen, … en wordt vernieuwd in de even jaren

 • Vrije ritmiek: enkel de muziek wordt opgelegd, de afdeling maakt zijn eigen choreografie. In de oneven jaren selecteren de sportmonitoren 3 liedjes waarop afdelingen mogen stemmen. Het lied met de meeste stemmen wordt voor 2 jaar de vrije ritmiek.

Wimpelen

Wimpelen doe je met een lichte vlag en stok. Hiermee voer je samen een opgelegde choreografie uit op muziek. Het keurwimpelen heeft snellere en meer ingewikkelde oefeningen dan het basiswimpelen en is dus ideaal voor ervaren wimpelgildes.

Basiswimpelen

 • Basiswimpelen Basisreeks: op muziek, elk oneven jaar vernieuwd.

 • Basiswimpelen Muziekreeks: oefeningen worden moeilijker en sneller, wordt elk even jaar vernieuwd.

 • Basiswimpelen Vrije reeks: enkel de muziek wordt opgelegd, de afdeling maakt zijn eigen choreografie. In de even jaren selecteren de sportmonitoren 3 liedjes waarop afdelingen mogen stemmen. Het lied met de meeste stemmen wordt voor 2 jaar de vrije reeks basiswimpelen.

Keurwimpelen

 • Keurwimpelen Muziekreeks: op muziek, wordt elk even jaar vernieuwd.

 • Keurwimpelen Vrije reeks: de afdeling kiest zelf de muziek en maakt haar eigen reeks.

Vendelen

Het vendelen gebeurt met een grotere vlag en stok. Onderaan de vlag is een tegengewicht voor een goede hantering.

Groepsvendelen: bij het groepsvendelen voer je een choreografie uit op het ritme van de tamboer of op muziek. De hoofdgilden hebben een reeks die meer uitdaging geeft dan bij de gilden.

Gilden:

 • Brechts korpsvendelen: wordt uitgevoerd op het ritme van de tamboer, zonder muziek. De oefeningen voor de vendeliers en de trommelreeks voor de tamboer zijn vastgelegd. Bij elke slag van de tamboer hoort een beweging met vlag uitgevoerd door het korps. De tamboer maakt deel uit van een gilde maar wordt apart gejureerd.

 • Gilden Muziekreeks: een gezamenlijke choreografie op muziek. Oefeningen en muziek worden elk even jaar vernieuwd.

 • Gilden Vrije reeks: enkel de muziek wordt opgelegd, de afdeling maakt zijn eigen choreografie. In de even jaren selecteren de sportmonitoren 3 liedjes waarop afdelingen mogen stemmen. Het lied met de meeste stemmen wordt voor 2 jaar de vrije reeks gilden.

Hoofdgilden:

 • Hoofdgilden Muziekreeks: oefeningen van hoogstaand niveau op muziek. Muziek en oefeningen worden elk even jaar vernieuwd.

 • Hoofdgilden Vrije reeks: de afdeling kiest zelf de muziek en maakt haar eigen reeks.

Individueel vendelen: naast het vendelen in groep, kun je ook individueel vendelen. Op basis van leeftijd worden vendeliers ingedeeld in categorieën. Elke oudere categorie vraagt meer kennis en kunde dan de jongere. Het uitvoeren van een individuele reeks gebeurt zonder muziek of tamboer.

 • Brechts: Tussen 12 en 17 jaar of eerstejaarsvendelier

 • Brabants: Tussen 18 en 21 jaar

 • Leermeesters: 21 of ouder

 • Dubbel Brechts: deze reeks wordt uitgevoerd door twee vendeliers samen. Geen beperkingen in leeftijd.

Site by Wieni